Förutsäga Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förutsäga, varianter, uttal och böjningar av förutsäga

Förutsäga synonym, annat ord för förutsäga, vad betyder förutsäga, förklaring, uttal och böjningar av förutsäga.

Synonymer till förutsäga

Andra språk

Förutsäga på Engelska

 • foretell, predict - predict a result

Hur används ordet förutsäga

 1. Flygande fåglar riskerar att skada sig om de får vara lösa inomhus, till exempel genom att flyga in i fönster och takfläktar eller landa på spisplattor. Fåglar lösa inomhus kan vara ett problem även om de är vingklippta och inte kan flyga då möbler, sladdar och annat kan vara farligt att äta eller tugga på. De flesta fåglar som hålls som husdjur är inte helt tama och har därför kvar sina naturliga instinkter vilket kan göra deras beteende svårt att förutsäga och kontrollera. Fåglar som hålls som husdjur är ofta tillräckligt små för att en fågelbur ska vara en bra lösning på dessa problem. (wikipedia.org)
 2. Fram till modern tid var det i Europa sällsynt att horoskop ställdes för enskilda personer, om dessa inte var kungar eller furstar. Astrologin tillämpades för att försöka förutsäga händelser av betydelse för hela riket. Detta kallas mundan astrologi[källa behövs], världsastrologi, och tillämpas fortfarande. Dock blev under 1900-talet födelsehoroskopet för enskilda personer betydligt vanligare, medan den mundana astrologin förlorade sin betydelse redan i och med den vetenskapliga revolutionen och dess landvinningar. (wikipedia.org)
 3. Ingenjörsvetenskap är den vetenskapliga disciplin som behandlar implementering av vetenskap på material, byggnationer, maskiner, system och processer för att förverkliga ett specifikt mål. Det amerikanska ingenjörsrådet för professionell utveckling (ECPD) (senare ABET), definierar ingenjörsvetenskap som den kreativa tillämpningen av vetenskapliga principer för att konstruera eller utveckla byggnader, maskiner, apparater, produktionsprocesser, eller tekniker som utnyttjar en eller flera av dessa, eller för att konstruera eller driva desamma med full kännedom om deras design, eller att förutsäga deras beteende under särskilda förutsättningar, allt med avseende på tänkt syfte, driftsekonomi och säkerhet för liv och egendom. (wikipedia.org)
 4. I vissa undersökningar har individers intentioner uppmätts vid en viss tidpunkt, sedan avvaktar undersökaren så att det aktuella beteendet ska kunna inträffa och därefter registrerar undersökaren om beteendet inträffade eller ej. Därmed kan undersökaren fastställa i vilken utsträckning det finns en korrelation mellan en intention vid en viss tidpunkt och ett beteende vid en senare tidpunkt. I undersökningar med ett sådant förfarande uppvisar intentioner stora variationer i förmågan att förutsäga beteende. Många undersökningar inom psykologi och marknadsföring baseras dock endast på ett antagande om att intentioner är korrelerade med beteende och innehåller inga försök från undersökarens sida att fastlägga (det vill säga ingen insamling av beteendedata sker) om det verkligen finns något samband. (wikipedia.org)
 5. När många olika kasinon låter koppla samman spelautomater för att tillsammans bidra till en progressiv jackpott är det vanligt att jackpotten är riktigt hög redan från start. Ofta ägs och drivs dessa maskiner av oberoende aktörer som låter de kasinon som ansluter sig få en viss andel av de inkomster som spelautomaterna genererar. Det är omöjligt att förutsäga vilken av alla anslutna maskiner som kommer att betala ut den progressiva jackpotten. Den progressiva jackpotten kan snabbt växa sig riktigt stor eftersom så många maskiner bidrar, men generellt sett erbjuder slotmaskiner som ingår i omfattande nätverk för progressiv jackpott en låg utbetalningsgrad jämfört med spelautomater som är enskilda eller in-house. På internet lanserades det första spelet med en progressiv jackpott redan 1998, genom Microgamings spelautomat Splash Cash. (wikipedia.org)
 6. I motsats till meteorologi, som fokuserar på korttids effekter som högst bygger vädersystem som är upp till fem veckor, så fokuserar klimatologi på frekvensen och trenderna i dessa system. Här studerar man periodiciteten av väderleken under år eller till och med årtusenden. Man studerar också hur den långsiktiga trenden hos vädrets dynamik i förhållande till atmosfäriska förhållanden. Klimatologi studerar väderförändringar över tid såväl lokalt,regionalt och som globalt. Detta både naturliga såväl som mänskligt inducerade klimatförändringar. Klimatologi studerar historiska förändringar för att kunna förutsäga framtida klimatförändringar. (wikipedia.org)
 7. System för terrängigenkänning bygger på framåt- och nedåtblickande sensorer som mäter avståndet till underlaget. Roboten styr mot en förprogrammerad orienteringspunkt. Orienteringspunkten är egentligen ingen punkt, utan en någon kvadratkilometer stor yta för vilken roboten har en fullständig höjdprofil lagrad i sitt minne. När robotens styrautomat bedömer att den befinner sig i närheten av orienteringspunkten börjar den läsa av underlaget med sina sensorer och jämföra värdena med de data som finns i minnet. Så fort den hittar en överensstämmelse mellan indata och de lagrade profilerna detekteras exakt var den befinner sig. Den växlar så kurs för att med hjälp av tröghetsnavigering bege sig till nästa orienteringspunkt. Roboten kryssar sig så fram via en mängd orienteringspunkter till målet. Kryssandet fyller två funktioner, dels blir noggrannheten avsevärt bättre än att använda tröghetsnavigering hela vägen, dels blir det mycket svårt för motståndaren att förutsäga vart roboten är på väg. (wikipedia.org)
 8. Kvantmekaniken skiljer sig från den klassiska mekaniken på några avgörande punkter. Den viktigaste är att dess förutsägelser är statistiska, i meningen att man inte kan förutsäga vilket resultat en enskild mätning kommer att ge, utan endast sannolikheterna för möjliga utfall. Ett annat viktigt koncept är Heisenbergs osäkerhetsprincip, som säger att man inte samtidigt kan bestämma en partikels läge och rörelsemängd med godtycklig noggrannhet. Denna princip är relaterad till våg-partikeldualiteten, som säger att partiklar, till exempel elektroner eller fotoner, i vissa situationer uppvisar partikelegenskaper och i vissa situationer vågegenskaper. I kvantmekaniken ersätts begreppen våg och partikel med den så kallade vågfunktionen, som innehåller all information om ett kvantmekaniskt system. (wikipedia.org)
 9. Det finns test som kan förutsäga dyslexi hos barn redan innan de har börjat med skriv eller läsundervisning. Det finns även ett antal tidiga riskfaktorer för dyslexi såsom: nedsatt fonologisk medvetenhet (förklara), dålig kunskap om bokstäver, och "snabb automatiserad benämningsförmåga". 52 olika tester för dyslexi hos barn och ungdomar användes i Sverige under 2014, varav inga hade undersökts vetenskapligt i tillräcklig grad för att kunna sägas vara tillförlitliga. (wikipedia.org)
 10. Beredskap, även kallat plump, är ett kortspel av whist-typ med två särdrag: det ena är att spelarna ska försöka förutsäga det exakta antalet stick man kommer att ta, och det andra är att antalet kort per spelare ändras efter varje giv. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.