Förväxling Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förväxling, varianter, uttal och böjningar av förväxling

Förväxling synonym, annat ord för förväxling, vad betyder förväxling, förklaring, uttal och böjningar av förväxling.

Synonymer till förväxling

Andra språk

Förväxling på Engelska

 • confusion, mix-up

Hur används ordet förväxling

 1. ––––––––––––––––––––a) Dessa bygdenamn är en förvrängning av finska kangas = väv och kangun, kankun = vävare. Detta pekar mot att tolkningen spindel (som väver spindelnät), som tillämpas i Härjedalen och Västerbotten är det rätta, medan bruket i Ångermanland och Medelpad är en inte helt ovanlig förväxling mellan spindlar (åtta ben) och insekten harkrank (sex ben). Se vidare Spindlar och människor/Bygdemål. (wikipedia.org)
 2. Hasselsnoken kan förväxlas med huggorm och många exemplar mister livet då de dödas av människor på grund av denna förväxling, trots att hasselsnoken inte är giftig som huggormen och är helt ofarlig för människan. Andra hot mot ormen är att den kan bli överkörd då den korsar vägar samt habitatförlust. (wikipedia.org)
 3. Den vilseledande benämningen "hyenhund" bör undvikas eftersom den inte är besläktad med hyenor som inte är hunddjur över huvud taget. Denna förväxling gjordes till och med av Coenraad Jacob Temminck som beskrev arten med det vetenskapliga namnet Hyaena picta. Den brittiska biologen Joshua Brookes flyttade arten 1827 till det egna släkte Lycaon. På grund av några morfologiska likheter antogs tidigare att arten är nära släkt med asiatisk vildhund (Cuon alpinus) och skogshund (Speothos venaticus), men nyare genetiska studier tyder på ett närmare samband med vargsläktet (Canis). En del zoologer skiljer mellan fem underarter på grund av de utförda undersökningar och andra betraktar differenserna som obetydliga och definierar arten som ett monotypiskt taxon. (wikipedia.org)
 4. Titeln användes 1920–1960 i Stockholms stad istället för stadssekreterare, sannolikt för att undvika förväxling med titeln statssekreterare. (wikipedia.org)
 5. Innan man startar kremeringen kör man in kistan i ugnen som har en insättningstemperatur om lägst 730 °C i huvudkammaren och lägger med en keramikplatta med ett id-nummer för att förhindra förväxling av aska efter själva kremeringen. Denna id-bricka följer alltid med askan även ner i graven. (wikipedia.org)
 6. Olivin har en speciell unik färg. Beryll kan ha samma äppelgröna färg, men förväxling kan undvikas genom att en olivin aldrig kan finnas i en granit-pegmatit, där beryllen hör hemma. Mineralet består av magnesiumjärnsilikat med betydligt mera magnesium än järn. Mineralets färg blir mörkare med ökande järnhalt. (wikipedia.org)
 7. Kummin skall inte förväxlas med spiskummin (Cuminum cyminum), vars smak är helt annorlunda, även om båda kan användas i exempelvis kryddost. Det förekommer dock att spiskummin felaktigt kallas kummin, till exempel i recept. En orsak till att sådan förväxling ibland sker är att det engelska namnet för spiskummin är cumin. Vanlig kummin heter caraway på engelska. Även franskans cumin, spanskans comino och nederländska komijn skall översättas som spiskummin, medan tyskans Kümmel i tyska recept är lika med vanlig kummin. (wikipedia.org)
 8. Ett annat felaktigt påstående är att kungsvatten skulle kunna användas för att avgöra huruvida en viss metall är guld, "kungen av metallerna". Misstaget torde bero på en förväxling med egenskaperna hos salpetersyra (som kallats skedvatten) som lätt löser silver men inte guld. (wikipedia.org)
 9. En hårdgjord landningsbana benämns bana, en med gräs eller grus benämns stråk. Numrering av start- och landningsbanor består av den magnetiska kompassriktningen avrundad till närmaste tiotals grader (undantag finns). En bana i östvästlig riktning har då numret 09 vid start mot öster och 27 vid start mot väster. När det finns två eller tre parallella banor betecknas dessa med bokstäverna L (Left), C (Center) och R (Right), t.ex. 04L/22R resp 04R/22L på Kastrup. Vissa nummer, bana 13/31 och bana 02/20, används inte i Sverige p.g.a. risk för förväxling. (wikipedia.org)
 10. ritenuto (riten., ibland rit. vilket kan leda till förväxling med ritardando) – långsammare, återhållet (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.