Fetma Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fetma, varianter, uttal och böjningar av fetma

Fetma synonym, annat ord för fetma, vad betyder fetma, förklaring, uttal och böjningar av fetma.

Synonymer till fetma

Vad betyder och hur uttalas fetma

Fetma uttalas fetma [fet´-] och är ett verb -de.

Fetma betyder:

Ordformer av fetma

Aktiv

fetma
infinitiv
fetmar
presens
fetmade
preteritum
fetmat
supinum
fetmande
presens particip
fetma
imperativ

Fetma är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Fetma på Engelska

 • obesity, corpulence, fat

Hur används ordet fetma

 1. Fler än 90 procent av fallen av akut kolecystit orsakas av att gallgången har blockerats av en gallsten. Riskfaktorer för gallsten är bland annat: p-piller, graviditet, en släkthistoria av gallsten, fetma, diabetes, leversjukdom eller snabb viktminskning. Ibland kan akut kolecystit uppstå till följd av vaskuliter, cellgiftsbehandling eller vid återhämtning från större trauma eller brännskador. Kolecystitmisstänke grundas på symptombilden och vissa laboratorietester. Bukundersökning med ultraljud är typiskt sett den metod som används för att bekräfta diagnosen. (wikipedia.org)
 2. Den exakta orsaken till symtomatiska hemorrojder är okänd. Ett antal faktorer tros ha en inverkan, bl.a.: oregelbunden tarmtömning (förstoppning eller diarré), brist på motion, näringsfaktorer (lågfiberkost), ökat tryck i buken (långvarig krystning, ascites, knöl i buken eller graviditet), genetik, avsaknad av klaffar i de hemorrojdala venerna eller åldrande. Andra faktorer som tros öka risken är fetma, långvarigt sittande, kronisk hosta och dysfunktion i bäckenbotten. Det finns dock endast svagt vetenskapligt stöd för dessa samband. (wikipedia.org)
 3. Sjukdomar som kan ha liknande symptom till hjärtsvikt är: fetma, njursjukdom, leversjukdom, anemi och sköldkörtelsjukdomar med flera. (wikipedia.org)
 4. Intertrigo: En ytlig hudinflammation på hudytor som står i kontakt med varandra, till exempel skinkor, armhålor, tår. En vanlig orsak är fetma. (wikipedia.org)
 5. På senare tid har olika dieter dykt upp och försvunnit allt oftare och det beror på den rigorösa forskning som bedrivs i ämnet. Bland de kosthållningar som förekommer finns både vetenskapligt underbyggda och pseudovetenskapliga dieter. Orsaken till all den forskning är bland annat sökandet efter en hälsosammare kost som ska utrota välfärdssjukdomar som fetma, cancer[källa behövs], allergi och diabetes. Dieter som sägs kunna ge hjälp mot övervikt har blivit mycket uppmärksammade, till exempel atkinsdieten. En annan typ av dieter är de som utesluter processade matvaror och istället äter slowfood, ekologisk mat, stenålderskost och levande föda. Dieter som i olika grad utesluter animaliska matvaror är vegetarisk och vegankost. Andra typer kan vara kosher, halal, LCHF och medelhavskost. (wikipedia.org)
 6. Ett BMI mellan 18,5 och 25 för en vuxen person räknas som normalvikt. Dock bör påpekas att en mycket muskulös person kan ha ett BMI som skulle definieras som övervikt eller fetma, för vilken person alltså BMI inte är ett användbart mått. Inte heller barn har samma referensintervall som vuxna jämför IsoBMI. Äldre personer mår bättre med ett något högre BMI än vuxna som inte nått medelåldern. För personer i pensionsåldern kan den ideala vikten ligga på ett BMI mellan 22 och 29. Jämför också överviktsparadoxen. (wikipedia.org)
 7. Konsumtion av lösgodis har angivits som en faktor bland flera till fetma och olika sjukdomar på grund av ökad insulinproduktion som kommer av förhöjda blodglukosvärden. (wikipedia.org)
 8. Risken för primär typ ökar av att ha haft tidig pubertet (menarche före 12 års ålder), inte ha fött barn, att vara rökare, att ha kraftiga menstruationer, av fetma och av att nära släktingar har dysmenorré. Om livmoderhalsen är trång, livmodern felplacerad eller det finns andra anatomiska egenheter ökar risken att drabbas. Eftersom smärtan handlar om att livmoderslemhinnan ska stötas ut, ökar också risken av att vara stillasittande och att inte få tillräcklig motion före utbrottet. (wikipedia.org)
 9. Det är framför allt kvinnor i fertil ålder som har myom. Det förekommer inte hos flickor innan puberteten och andelen sjunker efter menopausen (då myomens tillväxt brukar avstanna eller myomen krympa). Bland kvinnor i fertil ålder är det däremot tämligen vanligt, uppåt var femte kvinna i fertil ålder får någon gång myom. Det är vanligast i åldern 35-45 år. Det finns en ärftlig aspekt i risken att drabbas - om modern eller en syster har myom ökar risken - men risken verkar också öka av fetma. Risken verkar minska av att föda barn. Låga uttryck relaxin spelar troligen roll för etiologin. (wikipedia.org)
 10. Det engelska ordet malnutrition används i båda de ovanstående betydelsena. Dessutom syftar det ordet konkret på felnäring och inkluderar därför både bristande energi- och näringsintag och överkonsumtion (exempelvis med fetma som konsekvens). Ordet nutrient deficiency är dock ett alternativt ord för näringsbrist. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.