Finsk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder finsk, varianter, uttal och böjningar av finsk

Finsk synonym, annat ord för finsk, vad betyder finsk, förklaring, uttal och böjningar av finsk.

Synonymer till finsk

Vad betyder och hur uttalas finsk

Finsk uttalas finsk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av finsk

Böjning (i positiv) finsk en ~ + subst. finskt ett ~ + subst. finska den/det/de ~ + subst. finske den ~ + mask. subst.

Finsk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Finsk på Engelska

 • Finnish - from or of Finland

Hur används ordet finsk

 1. Karlsson, F., Finsk grammatik, Helsingin Liikekirjapaino Oy, 1979, ISBN 951-717-145-5 (wikipedia.org)
 2. Många rätter kan gratineras utan att räknas som egentliga gratänger, till exempel Hasselbackspotatis och duchessepotatis (gratinerat potatismos). Andra ofta gratinerade rätter är kassler, falukorv, hummer, fyllda crêpes, fyllda grönsaker såsom zucchini och paprika. Internationellt kända gratinerade rätter är bland andra: pizza (it), Flammkuchen (ty), shepherd's pie (en), finsk kålrotslåda och "fransk löksoppa". (wikipedia.org)
 3. Gerda von Mickwitz, finsk författare och feminist (wikipedia.org)
 4. Som symbol för ljus och lycka användes svastikan av den svenske greven Eric von Rosen bland annat som igenkänningsmärke och emblem på ett flygplan som han skänkte till Finlands flygvapen 1918. Denna symbol kom sedan att användas som igenkänningstecken på det finländska flygvapnets plan ända fram till efter andra världskriget. I finsk efterföljd kom också det lettiska flygvapnet 1919 att införa svastikan som sin symbol. I Finland återfinns svastikan än i dag i Frihetskorsets orden. (wikipedia.org)
 5. Hamiltonstövaren har en rektangulär kropp som är smidig och kraftfull utan att verka tung. Den är något kortare i kroppen än finsk stövare och har ett elegantare huvud. Hamiltonstövaren är alltid trefägad med vita tecken och svart sadel. (wikipedia.org)
 6. Sedan finns redskapsbärare i hjullastarform. Det är små hjullastare med mycket högt hydraultryck som gör det möjligt att använda mycket effektkrävande redskap som slaghack driven av hjullastarens egen hydraulik som en vanlig kompakt hjullastare inte skulle klara av. Svensk tillverkare av redskapsbärare är Lundberg Hymas samt en finsk konkurrent Wille som är de vanligaste i sin klass på marknaden. Dessa är också vanliga som servicemaskiner på byggplatser samt för snöröjning, finplanering, vårsopning, parkskötsel mm. (wikipedia.org)
 7. Häleri i finsk rätt definieras i 32 kap. 1 § strafflagen: Den som döljer, anskaffar, omhändertar eller förmedlar egendom som har frånhänts någon annan genom stöld-, förskingrings-, rån-, utpressnings-, bedrägeri-, ocker- eller betalningsmedelsbedrägeribrott eller som annars tar befattning med sådan egendom skall, om gärningen inte utgör penningtvätt, för häleri dömas till böter eller fängelse i högst ett år och sex månader. Grovt häleri kan ge upp till 4 års och yrkesmässigt häleri upp till 6 års fängelse. (wikipedia.org)
 8. Svenska och andra germanska språk använder normalt sexusmärkta pronomen i tredje person, i svenskan han och hon. Detta kan jämföras med till exempel de finsk-ugriska språken finska, samiska, estniska och ungerska, som saknar könsbestämning i sina pronomen. När man inte vill eller inte kan ange kön kan man i svenskan använda olika former av omskrivningar eller låta ett pronomen – historiskt sett oftast han – få en konventionellt utvidgad betydelse. Pronomen som en och man har i större utsträckning börjat användas, i synnerhet i talspråkspräglade texter. (wikipedia.org)
 9. Häradsdomaren blev därefter den främste bland nämndemännen, utsedd av häradshövdingen bland dessa med uppgift att biträda vid fördelningen av tjänstgöringen i nämnden. Ännu fram till rättegångsreformen 1971 kvarlevde emellertid benämningen häradsdomare, men då blott som en hederstitel, vilken av häradshövdingen tilldelades en ledamot av häradsnämnden, vanligen den äldste. I dag är det en inofficiell hederstitel för en tingsrätts till tjänsteåren äldste nämndeman. I Finland är titeln häradsdomare (finsk herastuomari) i bruk som hederstitel för långvariga nämndemän. (wikipedia.org)
 10. En gradvis sammansmältning har sedan skett mellan denna hybridfigur och den amerikanska varianten Santa Claus, en tjock, rödklädd julgubbe som skapades på 1800-talet. Denna bild skapades bland annat av dikten "A Visit From St. Nicholas" (numera mer känd som "The Night Before Christmas"), troligen skriven av Clement Clarke Moore, som publicerades i tidningen Sentinel 1823. I denna beskrivs St. Nicholas som en gladlynt och överviktig man med skägg vitt som snö och en näsa röd som ett körsbär, som anländer i en flygande släde dragen av åtta namngivna renar och tar sig ner i husen genom skorstenen. De första bilderna av denna version av den amerikanske jultomten sågs senare i tecknaren Thomas Nasts illustrationer i tidningen Harper's Weekly, där en bild publicerades 1863. Denna amerikanske jultomte populariserades i Coca Cola-reklamen på 1930-talet, med hjälp av bilder av reklamtecknaren Haddon Sundblom (1899–1976), av både finsk och svensk härkomst. Haddon Sundblom föddes i Michigan men hans far var från Föglö på Åland i Finland och hans mor från Sverige. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: