Fiske Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fiske, varianter, uttal och böjningar av fiske

Fiske synonym, annat ord för fiske, vad betyder fiske, förklaring, uttal och böjningar av fiske.

Vad betyder och hur uttalas fiske

Fiske uttalas fiske och är ett substantiv -t -n.

Ordformer av fiske

Singular

fiske
obestämd grundform
fiskes
obestämd genitiv
fisket
bestämd grundform
fiskets
bestämd genitiv

Plural

fisken
obestämd grundform
fiskens
obestämd genitiv
fiskena
bestämd grundform
fiskenas
bestämd genitiv

Fiske är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fiske på Engelska

 • fishing - fishing boat, salmon fishing

Hur används ordet fiske

 1. Stora honor kan uppnå en vikt på över 3 kg. Abborrar i mindre insjöar kan utvecklas till en mindre form som kallas tusenbröder om rovfiskar saknas. I vissa sjöar planteras bara abborre av en viss storlek ut. En annan onaturlig påverkan som leder till stora abborrar är varmvattenutsläpp till exempel från kärnkraftverk, där den ökade vattentemperaturen gör att fisken växer fortare. (källa)
 2. Plagget är kanske mest använt som praktiska arbetskläder och fritidskläder, ofta till exempel vid fiske. De används också av barn, särskilt under höst, vinter och vår. På många förskolor och skolor är det obligatoriskt att föräldrar förser sina barn med galonbyxor som de skall använda vid utomhusvistelse i regnigt, vått och slaskigt väder. På sommaren brukar barnen ha galonbyxor vid regnigt väder. (källa)
 3. Glansfisken kännetecknas av en hög, hoptryckt kroppsform, en enda ryggfena samt en mängd strålar i bukfenorna. Ryggfenan är långsträckt. (källa)
 4. Glyskoljan blir upp till 30 centimeter lång och kan nå en vikt av 0,3 kilogram. Fisken är tämligen slank, ljusbrun på ovansidan, mer silverfärgad på sidorna till rent vit på buken. Den har 3 ryggfenor och 2 analfenor som, till skillnad från hos skäggtorsken, som den liknar, ej möts vid basen. Den har en tydlig skäggtöm under hakan. (källa)
 5. Närheten till Vänern är viktig för friluftslivet. I synnerhet den vackert belägna Grumsfjorden, en del av Vänern liksom den anslutande viken Borgvikssjön. Denna del av Vänern är en viktig och väl nyttjad rekreationsplats för båtägare i såväl Grums som närliggande orter. Här utövas förutom vattensporter även fiske såväl sommar- som vintertid. (källa)
 6. Med gård, lantgård eller bondgård avses vanligen en samling byggnader som utgör mittpunkten för en jordbruksenhet (särskilt i sydsvenskt språkbruk) och som bebos av en familj. Gårdens invånare kan även ägna sig åt andra näringar än jordbruk, som till exempel skogsbruk eller fiske. (källa)
 7. Gösen betraktas som en utmärkt matfisk och är föremål både för kommersiellt fiske och sportfiske. Svenskt sportfiskerekord är 12,530 kilogram. (källa)
 8. Sjöfart är framförandet av fartyg till sjöss. Oftast transporterar fartygen gods och passagerare men några andra syften med sjöfart är krigföring, forskning och fiske. I begreppet "sjöfart" räknas även konstruktion och reparation av fartyg, hamn- och farledsverksamhet, skeppsmäkleri, godstransport till och från hamnarna samt försäkring av gods, fartyg och människor ombord. I Sverige är Transportstyrelsen ansvarig myndighet medan FN-organet International Maritime Organization (IMO) ansvarar för internationella sjöfartsfrågor. (källa)
 9. Begreppet används även för viss typ av fiskeutrustning som är handhållen. Det är lätt fiskeutrustning såsom spö, pilk och liknande och som är utrustat med lina och högst tio krokar. Vid vissa vatten finns andra regler för just handredskapsfiske (se Det fria handredskapsfisket för förhållanden i Sverige) än de som gäller för fiske med nät, trål och annan tyngre utrustning för storskaligt fiske. (källa)
 10. Harpuner av ben eller horn med olika utformningar förekommer ofta på boplatser från äldre stenåldern (paleolitiska och mesolitiska). Harpunerna har använts vid fiske och troligen även vid sälfångst på grunt vatten. Själva harpunspetsen var ofta löst fastsatt i skaftet och sammanbunden med ett snöre så att spetsen lossnar när det når bytet. Därefter kunde bytet halas in med hjälp av skaftet. Troligen har också flera harpuner bundits samman på ett skaft till ett s.k. ljuster. Ljuster har tills i modern tid använts till exempel ålfiske och bäverjakt. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.