Flöde Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder flöde, varianter, uttal och böjningar av flöde

Flöde synonym, annat ord för flöde, vad betyder flöde, förklaring, uttal och böjningar av flöde.

Synonymer till flöde

Andra språk

Flöde på Engelska

 • torrent, spate - torrent of words, torrent of water

Hur används ordet flöde

 1. Vid verksamhetsanalys eller verksamhetsutveckling, är det alltsomoftast processer som vi tänker på. Det som förädlas i ett flöde, med hjälp av processer, är dock instanser av begrepp! (wikipedia.org)
 2. Under åren 1831-1832, upptäckte Michael Faraday den operativa principen för elektromagnetiska generatorer, senare kallad Faradays lag, nämligen att en elektromotorisk kraft alstras i en ledare som omger ett varierande magnetiskt flöde. Han byggde också den första elektromagnetiska generatorn, kallad Faradays skiva, som var en typ av enpolig generator, med hjälp av en kopparskiva som roterar mellan polerna i en hästskomagnet. Denna teknik producerar en svag likspänning. (wikipedia.org)
 3. Kollektivtrafiken i Havanna är i färd med att återhämta sig och omorganiseras efter den akuta krisen under 1990-talet. Stadstrafiken är baserad på bussar, samt två båtlinjer som passerar viken (La lanchita de Regla). Det finns två statligt ägda bussbolag, Ómnibus Metropolitanos, som omfattar ett nätverk av försörjningslinjer för kort eller medellång distans, med ett mindre flöde av passagerare och företaget Metrobús som omfattar 17 huvudlinjer, vilka identifieras med bokstaven "P", med ledbussar av hög kapacitet, av kinesisk tillverkning (Yutong), rysk tillverkning (Liaz) eller begagnade bussar av märket Mercedes-Benz. "P"-linjerna har hållplatser var 800:e till 1000:e meter och en trafikfrekvens under högtrafik på cirka 10 minuter. Priset på kollektivtrafiken är mycket låg: 40 centavos kubanska peso (CUP) som motsvarar mindre än 2 cent USD (cirka 15 öre), och är kraftigt subventionerat av staten. (wikipedia.org)
 4. Bland pionjärerna inom den moderna hydrologiska forskningen kan man nämna Pierre Perrault, Edme Mariotte och Edmund Halley. Genom att mäta regnmängd, avrinning och ytan av ett avrinningssystem kunde Perrault visa att regnet var tillräckligt för att ge Seine sitt flöde. Halley uppskattade att avdunstningen från Medelhavet var lika stor som tillflödet från floderna som rann ut i havet. (wikipedia.org)
 5. Framåt och bakåt är rumsliga begrepp som ofta associeras med en rörelse eller ett tidsflöde och alltså på ett "naturligt" sätt bär på en inbördes ordning. Begreppen vänster och höger anger inte lika självklart något sådant flöde men då den traditionella, västerländska läsriktningen går från vänster till höger ges en förutfattad riktning som gärna uppfattas som från början mot slutet eller bakifrån och framåt. Historiskt har det också funnits en hierarkisk värdeskala där det viktigaste och mest överlägsna placerats till höger. Kristen ikonografi kopplade mer specifikt öster, solen, liv, mannen och Kristus till höger och väster, månen, döden, kvinnan och djävulen till vänster. (wikipedia.org)
 6. Integration eller integrering är en typ av matematisk operation på en funktion, där resultatet blir funktionens integral. Integraler används för att beskriva och beräkna geometriska och fysikaliska storheter som längd, area, massa, volym och flöde, där den kan beskrivas som en summa av en variabel. (wikipedia.org)
 7. Extraversion och introversion är grundläggande egenskaper för personligheten inom psykologi. Begreppen lanserades av Carl Gustav Jung i boken Psykologiska typer (1921). Enligt Jung är alla psykologiska sidor — tänkandet, kännandet, förnimmelsen och intuitionen — indragna i den psykiska energins flöde som antingen rör sig inåt mot det inre tanke-, känslo- och fantasilivet (introversion) eller utåt mot omvärlden med dess ting, situationer och människor (extraversion). (wikipedia.org)
 8. De kraftigaste jetströmmarna flödar från väst till öst på både norra och södra halvklotet. Strömmarna följer ett meanderliknande mönster och meanderslingorna fortplantar sig österut i betydligt lägre hastighet än själva vindarna i strömmen. Teorin om Rossbyvågorna utgör den idag accepterade förklaringen till detta rörelsemönster och dessa vågor rör sig västerut liksom det flöde de är associerade med. (wikipedia.org)
 9. Kavelbro är en förstärkning för enkla vägar över sankmark. Kavelbron består av timmerstockar lagda tätt intill varandra tvärs vägens riktning, likt sliprar på en järnväg. Stockarna fördelar belastningen av fordonets tyngd och hindrar det från att sjunka ner i marken. Kavelbron fungerar inte som en fördämning, utan tillåter ett visst flöde av vatten från den ena till den andra sidan av bron. (wikipedia.org)
 10. Komposition är konsten att skriva musik. Detta kan betyda flera saker, men avser i allmänhet att på något sätt planera och nedteckna vissa förutbestämda aspekter av ett musikaliskt flöde. Man kan skilja kompositionen från improvisationen, som inte är planerad i förväg. Komposition syftar till att skapa melodier och notskrift med instruktioner till musiker genom handskrift eller numera speciella datorprogram via olika slags vedertagna symbolsystem. Vissa personer skriver musik genom att provspela melodier på ett piano, en gitarr eller annat instrument, medan andra skriver likt en författare direkt vid ett skrivbord utan användning av instrument. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.