Fotogen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fotogen, varianter, uttal och böjningar av fotogen

Fotogen synonym, annat ord för fotogen, vad betyder fotogen, förklaring, uttal och böjningar av fotogen.

Synonym till fotogen

Andra språk

Fotogen på Engelska

 • paraffin oil, kerosene - paraffin lamp

Hur används ordet fotogen

 1. Men gasverkens framgång och dominans skulle inte bli bestående. Kring sekelskiftet växte konkurrensen från fotogenlampan och den elektriska glödlampan. Under 1870- och 1880-talen hade fotogenlamporna blivit billigare i drift än gaslamporna och de krävde heller inga investeringar i rörledningar. Rationellare tillverkning gjorde också att priset på fotogen sjönk från 20 öre per liter 1885 till 14 öre per liter vid sekelskiftet. Elektriciteten var ett ännu större hot och i många städer bromsades elintroduktionen medvetet för att skydda gasen. Men elljusets fördelar, bekvämligheten vid tändning och släckning och att man slapp öppen låga, ledde till att privatabonnenterna snabbt gick över till el och 1910-talet blev elljusets genombrottsdecennium. Nya energisnålare metalltrådslampor sänkte driftskostnaden för el med femtio procent och kolbrist under första världskriget tredubblade gaspriset. Även fotogenpriset höjdes och snart stod det elektriska ljuset som segrare. Som gatubelysning dröjde sig gasljuset dock kvar. Men vid slutet av 1930-talet hade bara tolv städer fler än 200 gatlyktor. Andra världskrigets bränsleprisökningar betydde slutet också för dem. (wikipedia.org)
 2. Traktorn tillverkades i över en halv miljon exemplar och såldes i Sverige i cirka 33 000 exemplar av AB Farming i Nyköping. 1956 tog den då helt nykonstruerade FE 35 över med bensin, fotogen eller dieseldrift. Efterträdaren hade bland annat större motor, sex fram- och två backväxlar (i stället för 4+1). (wikipedia.org)
 3. Jetbränsle är bränsle för flygplan som drivs med jetmotorer eller turbopropmotorer, (undantagsvis även kolvmotorer enl dieselprincipen), eller helikoptrar som drivs med turbinmotorer och kallas även för flygfotogen. Det senare är ett väl beskrivande namn, då jetbränslet består av sådana kolväten som kan finnas i fotogen. Kolvätena har storleken C8 till C12 och är lite större än kolvätena i bensin, samt lite mindre än kolvätena i dieselolja/lätt eldningsolja. (wikipedia.org)
 4. Under första världskriget, då importen av fotogen var begränsad, ökade karbidlampornas popularitet en tid. Ganska kort tid därefter börjar dock den elektriska belysningen att sprida sig och karbidlamporna slutade användas. (wikipedia.org)
 5. Lampolja är en genomskinlig, brännbar vätska baserad på n-paraffin och som ofta används som bränsle till olje- och fotogenlampor som alternativ till fotogen. Lampoljan är luktfri och har en flampunkt på cirka 70 °C. Några sorter är lätt nedbrytbara. Lampolja är inte vattenlöslig. (wikipedia.org)
 6. En lykta är en belysningsanordning, som kan vara fast eller flyttbar och som har lågan innesluten, vanligen av glas. Ljuset kan alstras av fotogen, lampolja, levande ljus eller elektricitet. (wikipedia.org)
 7. Mild hydrocracker: Lättare crackning (nedbrytning) av tung gasolja med hjälp av vätgas till lätt gasolja (diesel) eller fotogen. (wikipedia.org)
 8. Begreppet "paraffin" har dock i vardagsspråket blivit ett samlingsnamn på olika biprodukter som utvinns vid raffinering av råolja. Exempelvis kan orden paraffin och paraffin oil på brittisk engelska ha betydelsen fotogen, medan det svenska ordet paraffinolja kan syfta på barnolja. (wikipedia.org)
 9. Ur råoljan kan man utvinna både gaser, flytande och fasta ämnen. Vid raffinaderierna delas råoljan upp i ämnen som asfalt, eldningsolja, fotogen, bensin och gasol med en metod som kallas fraktionerad destillation. Oljan hettas upp så att den blir gasformig och leds sedan in i botten av höga fraktioneringstorn där den stiger uppåt i tornet. Längst ner skiljer man ut ämnena som har hög kokpunkt, till exempel asfalt och diesel. Den gasformiga blandningen kyls av successivt när den stiger uppåt i tornet. Högre upp i tornet skiljer man av mer lättflyktiga ämnen som bensin och fotogen. Högst upp får man gaser som metan och etan. (wikipedia.org)
 10. En raketmotor är en motor som bland annat används för att driva fram rymdfarkoster. Raketmotorer är en vidareutveckling på jetmotorn och baseras teoretiskt på Newtons tredje lag om att varje kraft har en likvärdig motkraft. Medan vanliga jetmotorer (inom t.ex. flyg) utnyttjar den syrgas ,O2, som finns i atmosfärens lägre skikt (troposfären) för att kunna förbränna sitt bränsle (fotogen), måste raketmotorn utöver bränsle även förses med medhavd syre. Syret är i flytande form vid vätskeraketmotorer, och bundet i något kemiskt ämne för fastbränsleraketer. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.