Frånskild Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder frånskild, varianter, uttal och böjningar av frånskild

Frånskild synonym, annat ord för frånskild, vad betyder frånskild, förklaring, uttal och böjningar av frånskild.

Synonym till frånskild

Vad betyder och hur uttalas frånskild

Frånskild uttalas från|skild och är ett adjektiv.

Frånskild betyder:

Ordformer av frånskild

Böjning (i positiv) frånskild en ~ + subst. frånskilt ett ~ + subst. frånskilda den/det/de ~ + subst. frånskilde den ~ + mask. subst.

Frånskild är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Frånskild på Engelska

  • divorced - a divorced man

Hur används ordet frånskild

  1. Marlena (efternamn anges inte i boken) - journalist, frånskild med en dotter. Ännu en ung dam Jack träffar under en av alla hans besök på Konstnärsbaren (KB). De inleder ett förhållande och Jack konstaterar att Marlena kan han umgås med även utanför sängen och han bor då och då hos henne i hennes lägenhet i Larsberg. Marlena konfronterar Jack med att han är alkoholist, vilket Jack inte alls tycker att han är. Även detta förhållande rinner ut i sanden med tiden. (källa)
  2. När ungen är ungefär tre veckor (mellan 15 och 30 dagar gammal) och har uppnått en vikt på 15-35 % av den adulta fågelns vikt lämnar den boplatsen tillsammans med en av föräldrafåglarna. Den är då fortfarande flygoförmögen eftersom den inte har utvecklat några hand- eller armpennor. Ungen går då ner i vattnet tillsammans med den ena föräldern eller hoppar ut från klipphyllan om den häckar högre upp i fågelberget och faller, ibland många tiotals meter, kontrollerat ner i vattnet eller på stranden . Tack vare sin fysiologi överlever de flesta fallet (hos Östersjönpopulationen förolyckas mindre än 1 % i fallet) där de omedelbart förenas med sina föräldrar som väntar på stranden eller i vattnet direkt under klipphyllan . Ungen är aldrig frånskild från sina föräldrar i mer änågra sekunder upp till maximalt någon minut . Ibland hoppar ungen tillsammans med föräldern ner från klipphyllan . Därefter lämnar de tillsammans bolokalen och simmar ut till havs . Det är sedan hanen som tar hand om ungen tills den är stor nog att klara sig själv. I Östersjön lämnar ungen bolokalen under sen kväll och tidig natt i skydd av mörker och under ostörda förhållanden är predation från trutar och liknande mycket ovanligt . De lämnar häckningslokalen i regel under slutet av juni och i början av juli . Vanligen häckar sillgrisslor inte före fem års ålder. (källa)
  3. Sommarspel är uppbyggd med flera parallella narrativ i första person. Alla barnen har kapitel där de är i centrum, berättade i första person, och det är genom dessa, ofta mycket närgånget narrativ, som berättelsen utvecklas. Allteftersom fler och fler minnen kommer upp till ytan ökar den spänning och rädsla som karaktärerna känner inför mötet. Mamman har inget eget narrativ utan kommer fram enbart genom barnens minnen och beskrivningar. Denna berättarstruktur öppnar upp för mångfasetterade tolkningar av karaktärerna. Till exempel Jimmy, som i Lailas ögon är fruktansvärt elak, nära nog psykopatisk, är i sina egna narrativ en ensam, nyligen frånskild, deprimerad man, som liksom de andra försöker bli fri från mammans psykologiska våld. Rolf, som känner sig stark av spriten, beskrivs av de andra som en tanig man utan kontroll. (källa)
  4. I den förkristliga tiden var vestaliska jungfrurna förpliktade att leva ogifta samt några präster och tjänare till vissa antika gudomligheter, till exempel Isis. Hos judarna var stadgat, att prästerna får gifta sig. Dock fick prästerna icke äkta någon sköka eller skändad eller frånskild, översteprästen fick ej ens ta en änka till hustru (Tredje Mosebok 21:7, 8, 14 och 15). (källa)
  5. Frånskild är en svensk dramafilm från 1951. Den är regisserad av Gustaf Molander och manuset är skrivet av Herbert Grevenius och Ingmar Bergman. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.