Skild Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skild, varianter, uttal och böjningar av skild

Skild synonym, annat ord för skild, vad betyder skild, förklaring, uttal och böjningar av skild.

Synonymer till skild

Andra språk

Skild på Engelska

 • different, varying, differing, various - they have different points of departure, criminality of various types
 • divorced, separated - divorced

Hur används ordet skild

 1. Det har hävdats av lingvister som Elias Wessén och Dietrich Hoffman att det gotiska språket skall stå särskilt nära de nordiska tungomålen sett ur ett språkhistoriskt perspektiv och då i synnerhet gutniskan på Gotland. I en avlägsen forntid tänker man sig att den östgermanska språkgruppen (till vilken gotiskan hör) och den nordgermanska utgjort en särskild gren skild från den västgermanska. Benämningen på tamdjuret får på både gotiska och gutniska är lamb, vilket är unikt bland germanska språk, som annars har olika beteckningar för fåret och dess ungar. (källa)
 2. En forntida benämning på holme var ordet garn som förekommer exempelvis i namnet Södergarn och ögruppen Höggarn på Lidingö. Södergarn var för cirka 1000 år sen en separat ö skild från Lidingölandet och Höggarn skulle på 1500–1600-talen förmodligen ha benämnts Högholm eller i bestämd form Högholmen om den inte tidigare hade haft ett namn. (källa)
 3. I en ring innanför kronbladen sitter de hanliga organen som kallas ståndare. De kan vara olika många beroende på art och består av ett skaft, som kallas sträng, och en knapp som är toppen på ståndaren. Ståndarna är ofta fria men kan vara hopväxta vid basen. Knappen är i regel skild i två knapphalvor, vars fäste kallas konnektiv. Knappen innehåller pollenkorn och öppnar sig när dessa är mogna. Pollenkornen kan spridas från en blomma till en annan med hjälp av exempelvis insekter. En blomma som är specialiserad för att sprida pollen med vinden kallas vindblomma. (källa)
 4. En av de största häxreligionerna är wicca, men skild från denna, och vid sidan av denna, utövas bland annat även Feri, Clan of Tubal Cain och Cultus Sabbati. (källa)
 5. Efterföljarna Bion och Moschos tog en ton skild från mästarens naturtrohet och gav uttryck åt veka känslor och strävade efter prydlighet i formen. Hos romarna var Vergilius en författare av herdedikter (ekloger) efter Theokritos' mönster, men de var anpassade till tidens smak och åskådningssätt samt till viss grad allegoriserande. (källa)
 6. Klänning är ett klädesplagg, som sträcker sig högre upp på kroppen än en kjol. Kjolen går upp till midjan, medan klänningen sitter ovanför bysten. Om kjolen är skild från livet talar man om en tudelad klänning. (källa)
 7. En konkubin (lat. concubina, av concumbere, lägga sig tillsammans med någon) är en gammal benämning på en kvinna som utan att vara gift med en man lever tillsammans och har samlag med honom medan mannen försörjer henne. Historiskt sett har detta vanligen berott på skild social status, då en man haft en eller flera fruar, och vid sidan av dessa ett antal konkubiner. (källa)
 8. Nätbaserade distansutbildningar baseras på e-lärande, vilket har möjliggjorts av tekniska verktyg såsom lärplattformar och videomöten. En elektronisk kurs eller e-kurs är en digitaliserad kurs där kunskapsöverföringen från läraren och kursinlärning till eleven är skild i tid och rum. Försvenskad form i singular av ordet e-learning (plural). En e-kurs kan ha många olika former och lagras på ett digitalt media såsom till exempel vhs (videokurs), cd-rom och internet. Många e-kurser samlade på ett ställe lagras generellt i ett LMS-system (Learning Management System), lärplattform eller utbildningsplattform. (källa)
 9. En kraft är en fysikalisk storhet med storlek och riktning. Krafter som verkar på ett objekt kan sålunda representeras med vektorer och adderas (med vektoralgebra) till en nettokraft. Om nettokraften är skild från noll förändras objektets rörelsevektor, det vill säga dess fart eller rörelseriktning eller bådadera. (källa)
 10. En krigsskådeplats eller teater är i krigföring en region, där militära handlingar förekommer under ett krig. En krigsskådeplats är skild från minst en annan krigsskådeplats, och utgörs ofta av en eller flera frontlinjer. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.