Skikt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skikt, varianter, uttal och böjningar av skikt

Skikt synonym, annat ord för skikt, vad betyder skikt, förklaring, uttal och böjningar av skikt.

Synonymer till skikt

Vad betyder och hur uttalas skikt

Skikt uttalas skikt och är ett substantiv -et; pl. skikt.

Skikt betyder:

Ordformer av skikt

Singular

skikt
obestämd grundform
skikts
obestämd genitiv
skiktet
bestämd grundform
skiktets
bestämd genitiv

Plural

skikt
obestämd grundform
skikts
obestämd genitiv
skikten
bestämd grundform
skiktens
bestämd genitiv

Skikt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Skikt på Engelska

 • layer, stratum, coating, coat - income bracket, a thin layer of topsoil

Hur används ordet skikt

 1. Elektroplätering eller galvanoplastik är en process som innebär att man med hjälp av elektrolys täcker ett metallföremål med ett tunt skikt exempelvis guld eller silver. Processen var eventuellt känd i Persien redan före vår tideräknings början, det så kallade Bagdadbatteriet. Funktionen hos detta är dock oklar och några elektropläterade föremål från tiden finns inte. (wikipedia.org)
 2. Mellan dessa två skikt utvecklas senare ett tredje skikt, mesodermet. Skeendet kallas gastrulation. (wikipedia.org)
 3. En glidkudde fästes på vajer i botten av skorstenen och dras upp genom skorstenspipan med hjälp av en vinsch. Medan glidkudden dras uppåt fylls murbruk på i skorstenspipan, bruket pressas då ut mot sidorna och tätar ojämnheter, sprickor och skador. Innan själva glidgjutningen påbörjas måste rökkanalen sotas ordentligt, sot förhindrar gjutmaterialet från att fästa. När kanalen är sotad ska den blötas ner, både för att bruket ska fästa bättre och för att det inte ska torka för snabbt och skapa sprickor i bruket. Efter detta ska ett lättflytande bruk blandas, då första lagret ska slammas. Detta då det fäster bättre än vanliga blandningen hos bruk och sedan fungerar som bindning eller lim till nästa skikt. Sedan ska normal blandning på bruket göras, antalet dragningar beror på rökkanalens skick. Mellan varje dragning ska bruket brinna. När sista dragningen är gjord har kanalen något mindre area men de släta ytorna gör ofta att lufthastigheten hos röken trots detta förbättras. (wikipedia.org)
 4. En golfboll är gjord av ett hårt plastskal (tidigare användes guttaperka) med olika kärnor. Förutom hårda gummikärnor och multikärnor används olika flexibla material alltmer. Beroende på antalet olika skikt benämns bollarna 2-bit, 3-bit, 4-bit (och så vidare). På de flesta golfbollarna skrivs ett nummer ut. Detta tjänar till att särskilja bollen från andra spelares bollar när bollar av samma märke och typ används. (wikipedia.org)
 5. Gravyr är ett resultat av gravering i ett hårt material. Detta ska skiljas från etsning, där man nyttjar en liknande etsnål för att skapa kanaler ner till etsplåten genom ett täckande och syrabeständigt skikt av vax, asfalt och mastix (harts). Själva etsningen görs med hjälp av en syra (ofta salpetersyra, "Holländska badet" eller järnklorid) som fräter sig in i etsplåten på de ställen där etsnålen blottat plåten. (wikipedia.org)
 6. Platta på mark har traditionellt gjutits på ett kapillärbrytande skikt av till exempel tvättad makadam. Idag gjuts plattan uteslutande på underliggande isolering av cellplast eller hård mineralull. De tidigare plattorna på mark har i småhus drabbats av problem med mögel och röta i syllar och golvkonstruktioner. Orsaken till detta var att man lade isoleringen ovanpå betongplattan. Fukt kondenserade upp mot betongens översida. I och med det omfattande fuktsäkerhetsarbetet de senaste 30 åren och dess insikt i fuktdynamik lägger man isoleringen under betongen, oftast någon form av cellplast i flera förskjutna skikt för att erhålla en ångspärr. Det byggs fler plattor på mark för varje årtionde som går, förmodligen till följd av att det uppstår fuktproblem i uteluftsventilerade krypgrunder och uppmärksamheten angående fuktproblem i andra typer av grundläggningar . Det kan med fördel installeras golvvärme i väl isolerad betongplatta. För att grunden ska fungera väl under lång tid kan det vara lämpligt med en fuktsäkerhetsprojektering vid utförandet av en platta på mark. (wikipedia.org)
 7. Ett gränsskikt är ett tunt skikt av strömmande fluid närmast en kropps yta, eller mellan ytorna av två fluider med olika densitet. (wikipedia.org)
 8. Takmaterialet kan vara olika tjockt och av olika växtblandningar. En tunn moss-sedum-matta är bara 3 cm tjock, medan ett grästak med en blandning av sedum-ört-gräs kanske bildar ett 12–15 cm tjockt skikt. Jordmaterialet bör vara minst 3 cm tjockt och kan behöva ökas om takets lutning är liten. En tjockare konstruktion av sedum-ört-matta kan bestå av 3 cm mineraljord, 3 cm dränering och 3 cm vattenhållande skikt. (wikipedia.org)
 9. Hagel bildas vid kraftig termik (stigande luftströmmar) i cumulonimbus-moln. Vattnet blir underkylt då de färdas högre upp i atmosfären och fryser till vid kontakt av kondensationskärnor. Haglen börjar växa allt mer då det underkylda vattnet kolliderar med iskärnan, på detta sätt bildas det olika skikt runt kärnan. Vid en viss tyngd börjar haglen att falla ner mot marken, de kan förstöra stora odlingar, speciellt inom den tempererade zonen. (wikipedia.org)
 10. En hierarki brukar visualiseras genom en pyramid eller en triangel, som åskådliggör dels ordningen, dels mängden av personer i olika skikt av organisationen: det blir färre och färre mot toppen och fler mot basen. En annan slags organisationsform är en så kallad platt organisation, där det inte finns någon överordnad och där man har en horisontell arbetsdelning. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.