Frånstötande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder frånstötande, varianter, uttal och böjningar av frånstötande

Frånstötande synonym, annat ord för frånstötande, vad betyder frånstötande, förklaring, uttal och böjningar av frånstötande.

Synonymer till frånstötande

Vad betyder och hur uttalas frånstötande

Frånstötande uttalas från|stöt|ande oböjligt och är ett adjektiv.

Ordformer av frånstötande

Böjning (i positiv) frånstötande en/ett/den/det/de ~ + subst.

Frånstötande är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Frånstötande på Engelska

  • repugnant, repellant

Hur används ordet frånstötande

  1. De flesta större religioner har innehållit ett trossystem för majoriteten av anhängare, och mystiska utläggningar och förklaringsmodeller för en mycket liten andel av de troende, som brottas med frågor som exempelvis teodicéproblemet. Exempel på sådana esoteriska läror är exempelvis Kabbala inom judendomen och sufismen inom islam. Gnosticismen har förmodligen uppkommit av liknande skäl, men de exakta omständigheterna är inte kända. Både inom judisk och kristen gnosticism återkommer i många gnostiska skrifter en kreativ omtolkning av Jesaja 45:5, så att den som yttrar orden inte är den högsta gudomen utan en lägre, ond eller okunnig, skapargud, Demiurgen. Birger A. Pearson har därför ansett det sannolikt att judisk och samaritansk gnosticism bl.a. uppkommit för att skylla lidande och ondska, inklusive antropomorfa och frånstötande drag i den gammaltestamentliga gudsbilden, på Demiurgen. (wikipedia.org)
  2. Inlärd hjälplöshet kan leda till att den drabbade individen använder försvarsmekanismer inför vad som triggar igång tillståndet, till exempel genom att en person som alltid blir nobbad tror att detta beror på att dennes intelligens är frånstötande eller det finns någon särskild nobbande sinnesstämning hos dem som nobbar. Oavsett om personen ser problemet i sig själv eller i omgivningen, kan förklaringen vara mer eller mindre stabil (verklighetsförankrad). Förklaringen som personen har påverkar reaktionen och graden av inlärd hjälplöshet. (wikipedia.org)
  3. Barken är gråbrun och doftar starkt och oangenämt av bittermandelolja om den krossas (liksom veden), vilket tjänar som skydd mot skadedjur. Dess frånstötande egenskaper utnyttjades fordom till att hålla råttor, möss och mullvadar borta från gårdarna. Veden är hård och seg och har röd eller gulvit splint och en rödbrun kärna. Förr tillverkades tunnband av hägg. Numera används virket i mindre omfattning som slöjdvirke och finare träarbeten. Avkok på häggbark från unga grenar används inom naturmedicinen mot urinvägsinfektion. (wikipedia.org)
  4. Känslor kan skattas i valens och arousal. Valens är graden av värdeladdning, huruvida stimulit upplevs attraktivt eller frånstötande. Valensen beror på aktiviteten i dopaminerga systemet och orbitofrontalkortex. Arousal är graden av påverkan inför stimulit, i vilken grad känslan mobiliserar personen. Arousal beror på aktivering av amygdala och retikulära aktiveringssystemet i mitthjärnan. Dessa båda parametrar, valens och arousal, har betydelse för hur känslan påverkar kognitionen, hur starkt stimulit kommer att bli ihågkommet, hur det påverkar uppmärksamheten, och hur intensivt det upplevs. (wikipedia.org)
  5. Ordet har ofta också använts i betydelser som "frånstötande grymhet", "sjuklig önskan att bryta ner andra människor med våld och tortyr" oavsett sexuell kontext. Detta speglar en äldre medicinsk uppfattning att sexuella sadister är fixerade vid ett primitivt behov av att tortera sina offer/partners med omåttlig grymhet. Denna innebörd av ordet överger allt mer, och sadomasochism, F65.5, ströks 2009 från socialstyrelsens lista på sjukdomsdiagnoser. I populärt språkbruk är uttryck som "sadistisk mördare" eller "sadistisk pojkvän" dock fortfarande vanliga. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.