Frist Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder frist, varianter, uttal och böjningar av frist

Frist synonym, annat ord för frist, vad betyder frist, förklaring, uttal och böjningar av frist.

Synonymer till frist

Vad betyder och hur uttalas frist

Frist uttalas frist och är ett substantiv -en -er.

Frist betyder:

Ordformer av frist

Singular

frist
obestämd grundform
frists
obestämd genitiv
fristen
bestämd grundform
fristens
bestämd genitiv

Plural

frister
obestämd grundform
fristers
obestämd genitiv
fristerna
bestämd grundform
fristernas
bestämd genitiv

Frist är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Frist på Engelska

 • respite - extension of time for payment

Hur används ordet frist

 1. I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam. (wikipedia.org)
 2. Garageport är öppningsanordningen till ingången till garage och/eller förråd i hus eller i fristående byggnad. Olika typer av garageport är slagport, vipport eller takskjutport. (wikipedia.org)
 3. Gatunamnsskyltar finns på husväggar eller som fristående skyltar på stolpar, oftast placerade vid vägkorsningar. Skyltarnas utformning och innehåll varierar, och ofta är det staden eller kommunen som beslutar om gatunamnsskyltarna. Utöver namnet på gatan förekommer ibland husnummer för det aktuella gatuavsnittet och kvarters- eller stadsdelsnamn på skyltarna. På många håll i världen har gatorna mer än ett namn, eftersom området kan vara flerspråkigt, och då finns också flera namn på skyltarna. (wikipedia.org)
 4. Gravkapell är en fristående gravbyggnad eller ett kapell för bisättning eller jordfästning, vanligen på en kyrkogård eller annan begravningsplats. (wikipedia.org)
 5. Om ett gravkor är beläget under jord (såsom Sätuna gravkor i Björklinge kyrka samt Oxenstiernska gravvalvet, Jäder) kan det även kallas gravvalv , men om det består av en utbyggnad av t.ex. en kyrka (som Bondeska gravkoret i Mörkö kyrka och Braheska gravkoret, Jäder) eller är en helt fristående byggnad (som Stora Gravkoret på Norra begravningsplatsen och Bondeska gravkoret vid Mörkö), kallas det oftast gravkor eller mausoleum. (wikipedia.org)
 6. Från början gjorde grillkorven entré via lokala konditorier, som under 1950-talet i allt ökande omfattning breddade sitt sortiment med ett grillbord. Grillbordet på konditorierna gav även upphov till en variant av korv som är populär i Mellannorrland, den grillade kluvna korven. Den varianten av tillagning uppstod i Sveg, från början som ett sätt för konditorn att kunna stapla de runda korvarna vid grillbordet, men anrättningen blev sedan populär för sin smak. Den grillade kluvna korven spred sig via den bilburna vinterturismen från Sveg till bland annat Ljusdal och Hudiksvall, och rätten serveras fortfarande. Efter konditorigrillen, introducerades i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet den fristående och permanent placerade korvkiosken, som blev den gängse försäljningskanalen. Numer säljs grillkorven i ökande utsträckning på bensinmackar. Där grillas den i speciellt utformade elgrillar. I dagligvaruhandeln säljs grillkorvar i kyldisken. (wikipedia.org)
 7. I Sverige utbildades gränsjägarförband vid Lapplands jägarregemente (I 22) i Kiruna. Längs den östra gränsen fanns åtta gränsjägarkompanier utgångsgrupperade efter mobilisering och ett mindre antal fristående gränsjägarplutoner var avsedda att användas längs vår västra gräns. Gränsjägarkompanierna var i skymningsläget (då uttalat krigstillstånd ännu inte råder) självständiga förband. Krigsplaneringen var sådan att dessa i en krigssituation skulle underställas områdets Norrlandsjägarbataljon för gemensam strid och spaning. Båda förbandstyperna hade territorialansvar, dvs. de stannade kvar bakom fiendens linjer. Sverige har också haft ett utbildningsförband med namnet gränsjägare, Norrbottens gränsjägare (Fo 67), Gj 67 Kalix. (wikipedia.org)
 8. Henriksdal Spring Tour, en fristående elittävling i banhoppning arrangeras under två veckoslut på Stall Henriksdal i Sjöbo i Sverige. (wikipedia.org)
 9. Till det speciella ljud som förknippas med Hammondorgeln bidrar också den så kallade Lesliehögtalaren. Det är en fristående mekanisk konstruktion där ett roterande hjul med en ljudkanal är placerat framför en fast högtalare, och diskanten återges genom en fast diskanthögtalare med ett roterande hornelement. Det ursprungliga Leslie-kabinettet har också en rörförstärkare som kan överstyras och ge en påtaglig men avrundad distorsion. I moderna kopior av Hammondorgeln samt i synthesizers försöker man ofta återskapa Leslie-effekten digitalt. (wikipedia.org)
 10. Handelshus är ett fristående bolag som driver utrikeshandel i egen regi. Ofta åtnjuter handelshusen vissa privilegier, såsom ensamrätt att handla med en viss produkt i en viss region. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: