Fullvärdigt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fullvärdigt, varianter, uttal och böjningar av fullvärdigt

Fullvärdigt synonym, annat ord för fullvärdigt, vad betyder fullvärdigt, förklaring, uttal och böjningar av fullvärdigt.

Synonym till fullvärdigt

Hur används ordet fullvärdigt

  1. I samband med förbudet har lamptillverkare tagit fram så kallade halogensparlampor (halogen energy savers) som fullvärdigt alternativ till glödlampan. I dessa kan glödtråden i glödlampan sägas ha ersatts av en energieffektiviserad halogenlampa, som ger mer ljus och upp till 30 % energibesparing (senare upp till 50 % när den mest effektiva modellen börjar säljas i Sverige) jämfört med glödlampan - utan att ljuskvalitén komprometteras såsom hos lågenergilampor eller LED-lampor. Eftersom halogenljus också är ett glödljus så liknar det kvalitetsmässigt glödlampans mer än vad lågenergilampornas ljus gör, både till ljusfärg och färgåtergivningsegenskaper. (wikipedia.org)
  2. Lamm - ett ungt får - en fårunge, är inte ett fullvärdigt får innan de fyllt ett år Dilamm - ett mjölkmatat lamm mellan 6 och 8 veckor gammalt (wikipedia.org)
  3. En observatörsmedlem är en medlem av en organisation som har så kallad observatörsstatus snarare än ett fullvärdigt medlemskap, och därför saknar vissa rättigheter, såsom exempelvis rösträtt vid kongresser eller årsstämmor. (wikipedia.org)
  4. Alla livsmedel som innehåller protein innehåller även aminosyror, men vissa livsmedel innehåller en mindre mängd av vissa aminosyror – och om aminosyran i fråga är en essentiell aminosyra betraktas proteinet inte som fullvärdigt. Äter man en ensidig kost med livsmedel innehållande ofullvärdiga proteiner kommer man till slut att ta skada. Om man både äter ett livsmedel som är fattigt på exempelvis tryptofan (essentiell aminosyra) och ett annat livsmedel som är rikt på denna aminosyra innebär det att man ändå får i dig tillräckligt av den. Det slitna uttrycket allsidig kost beskriver alltså fortfarande något som alla behöver. När man upptäckte att det finns skillnader mellan proteinerna i olika livsmedel, utvecklades en metod att värdera protein som fick namnet biologiskt värde (BV). (wikipedia.org)
  5. Proteinet från sojabönan, också kallat sojaprotein, är ett vegetabiliskt fullvärdigt protein. Det äts av vegetarianer/veganer och kroppsbyggare. Sojaprotein finns i olika former, till exempel pulver (för att göra proteinhaltiga drycker med) men också i den form som kallas sojakött. (wikipedia.org)
  6. Staten kontrollerade bergsbruket genom Bergskollegium. Sverige var indelat i bergmästardömen, med en statligt tillsatt ämbetsman, bergmästaren, som hade tillsyn och domsrätt i sitt område, samt många flera tjänstemän. Eftersom bergsrätten skilde sig åt i olika delar av landet, började olika områden där bergsbruk var en central näring att kallas bergslag. Det fanns dock även betydande bergsbruk som inte ingick i bergslag, och deras villkor kunde skilja sig från dem som hade det. Bergslagen fick till exempel inte förädla tackjärnet till stångjärn, vilket bergsmännen i Gästriklands bergslag fick eftersom de inte utgjorde ett fullvärdigt bergslag. (wikipedia.org)
  7. Landet är potentiell kandidat till medlemskap i Europeiska unionen (EU) och fick i april 2010 en så kallad MAP (Membership Action Plan) av Nato, som är det sista steget före fullvärdigt medlemskap i försvarsalliansen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.