Komplett Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder komplett, varianter, uttal och böjningar av komplett

Komplett synonym, annat ord för komplett, vad betyder komplett, förklaring, uttal och böjningar av komplett.

Synonymer till komplett

Vad betyder och hur uttalas komplett

Komplett uttalas kom|plett [-et´] och är ett adjektiv; n. komplett, -a.

Komplett betyder:

Ordformer av komplett

Böjning (i positiv) komplett en ~ + subst. komplett ett ~ + subst. kompletta den/det/de ~ + subst. komplette den ~ + mask. subst. Komparation komplettare en/ett/den/det/de ~ + subst. komplettast är ~ komplettaste den/det/de ~ + subst.

Komplett är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Komplett på Engelska

 • complete - a complete surprise, a complete series

Hur används ordet komplett

 1. Galonbyxor är vattentäta byxor, ofta av hängselmodell, som bärs utanpå annan klädsel, exempelvis en overall. De kan användas som regnkläder tillsammans med en regnjacka eller regnrock, men används också ensamma vid våta eller smutsiga aktiviteter. Normalt bärs gummistövlar eller annan vattentät fotbeklädnad tillsammans med galonbyxor, för att åstadkomma en komplett vattentät klädsel. (källa)
 2. Med gasturbin avses nästan alltid ett komplett aggregat inklusive gasgenerator. Detta består av en kompressor, en brännkammare och en turbin uppdelad i två steg: kompressorturbinen (om kompressorn är turbindriven) och kraftturbinen. Själva gasgeneratorn kan även utföras med kolvmotorer. (källa)
 3. Adressen skall skrivas på ett precist sätt och vara komplett. Den skall skrivas väläsbar med det latinska alfabetet och arabiska siffror. Om andra bokstäver eller siffror används i destinationslandet, rekommenderas att adressen även anges med det latinska alfabetet och arabiska siffror. Namnet på den postort dit försändelsen skall och namnet på destinationslandet skall skrivas med versaler tillsammans med det korrekta postnumret eller motsvarande, om sådant finns. Namnet på destinationslandet skall helst skrivas på språket i det land som försändelsen skickas från. För att undvika svårigheter i de länder som brevet kan skickas igenom, är det önskvärt att destinationslandet även anges på ett internationellt känt språk. Ansvariga myndigheter kan rekommendera att postnumret skall föregås av landskod enligt isostandarden EN ISO 3166-1 Alpha 2, följt av ett bindestreck, men även om landskod används skall destinationslandets fulla namn utgöra sista raden på adressen. (källa)
 4. A är således bevisbar i S men därmed inte nödvändigtvis logiskt sann, vilket kräver att ingen tilldelning till argumenten i axiomen i S kan göra A falsk (till exempel om S inte är sunt eller inte komplett). (källa)
 5. Golf spelas för det lägsta antalet slag av en individ (slagspel) eller den lägsta poängen på de enskilda hålen i en komplett runda av en individ eller grupp (matchspel). Slagspel är den vanligaste formen på alla nivåer. (källa)
 6. En variant av kolgrillen är engångsgrillen som är ett komplett paket av kol, tändvätska och galler i en folieform. Engångsgrillen ses som ett miljöproblem och då de används flitigt av strandbesökare ger de problem när de inte tas om hand utan lämnas kvar på plats efter avslutad grillning. (källa)
 7. Grävmaskiner består av en undervagn, överdel samt aggregatdel. Överdelen har en motor- och hyttdel som fritt kan roteras i förhållande till undervagnen. Själva grävarbetet utförs med grävaggregatet som är uppbyggd av två fasta länkar, bom respektive sticka/skaft, som manövreras med hydraulik som ännu fram till i början på 1960-talet manövrerades av stålvajrar och vinschar som drog upp skopan. Den senare typen benämndes "Lingrävare". På riktigt stora grävmaskiner kan stålwire fortfarande förekomma. På senare tid har så kallad "trippelbom", "knäckbom" eller "citybom" kommit till användning, där en extra, hydrauliskt manövrerad led lagts in där "monobommen" är böjd. Istället för skopor kan även andra typer av redskap, som till exempel tjälkrok, asfaltskärare, grip, eller pallgafflar anslutas till redskapsfästet som vanligtvis (på maskiner upp till cirka 50 tons totalvikt) är hydrauliskt reglerat. Under de senaste tio åren har förekomsten av eftermonterade skördaraggregat (se Skogsmaskin) på grävmaskiner ökat markant, detta som ett bra komplement vintertid då vanliga grävarbeten ofta står still. En annan bidragande orsak är att en sådan maskin är billigare än en komplett skördare. Grävmaskinen används som markberedare där marken kräver att den bereds med grävmaskin, detta kan bero på flera olika orsaker: vattenrik mark, område med risk för uppfrysnig av plantor, eller när man har gjort andra ingrepp i skogen med grävmaskin som stubbrytning och dikesrensning på kallytor. (källa)
 8. En mer komplett musikalisk teckenuppsättning återfinns i blocket Musical Symbols. (källa)
 9. Den hemul som förekommer under namnet Hemulen i flera böcker var ursprungligen en frimärkssamlare när han först dök upp i Kometen kommer, i vilken han menar att hans samlande inte är någon hobby utan ett yrke. I Trollkarlens hatt blir han frustrerad över att hans frimärkssamling är komplett och byter till ett nytt intresse för botanik. Hemulen tycker att det mesta är jobbigt och besvärligt och han förstår sig inte riktigt på humor. (källa)
 10. Detta är en icke-komplett lista över hovstallmästare. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.