Total Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder total, varianter, uttal och böjningar av total

Total synonym, annat ord för total, vad betyder total, förklaring, uttal och böjningar av total.

Synonymer till total

Andra språk

Total på Engelska

 • complete - total prohibition, overall defence, a complete regeneration, viewed on the whole

Hur används ordet total

 1. Riksrevisionen sågade nyligen regeringens stora klimatsatsning, Klimatklivet, baserad på vad forskningen säger om effekterna. Miljarder till en mängd små projekt ger blygsamma resultaten. Total förnekelse från Miljöpartister. (aftonbladet.se)
 2. I veckans avsnitt av ”Skavlan” öppnar sångerskan för första gången upp om kvällen då total lycka plötsligt förvandlades till förtvivlan och om kritiken som var nära att knäcka henne. (aftonbladet.se)
 3. Vid addition av riktade vinklar räknas moturs positivt och medurs negativt. Summan av A + B är således den rotation som ges av att först utföra rotationen A och därefter rotationen B. En rotation först på 60° och därefter 30° blir en total rotation på 90° som visas genom följande uträkning 60° + 30° = 90°. Timvisaren på en klocka visar 12, efter 3 timmar har visaren rört sig −90°, efter 13 timmar har visaren rört sig -360° + (-30°) = -390°. Efter 1 timme och 13 timmar är vinkeln mellan 12:an på klockan och timvisaren densamma, det vill säga 30°. (wikipedia.org)
 4. Cirka 70 länder direktanvände totalt 270 PJ geotermisk värme 2005. Mer än hälften användes för byggnads- och fjärrvärme, en tredjedel användes för att värma upp bassänger och liknande. Resterande värmeenergi användes framförallt inom jordbruk och industri. Totalt fanns det 28 GW installerad geotermisk värmekapacitet i världen. Kapacitetsfaktorerna är emellertid låga (runt 20 %) eftersom värmen huvudsakligen används under vintertid. 88 PJ av ovanstående fjärr- och byggnadsuppvärmning kom från uppskattningsvis en miljon geotermiska värmepumpar med en total installerad kapacitet på 15 GW. Den totala siffran för antalet geotermiska värmepumpar växer med cirka 10 % årligen. (wikipedia.org)
 5. Det huvudsakliga målet med glasnost var att göra landets styrelse transparent och öppen för debatt, för att på så sätt kringgå den krets av byråkrater som tidigare hade haft total kontroll över ekonomin. Man hoppades att genom att syna de tidigare och nuvarande misstagen skulle man få de sovjetiska medborgarna att stödja reformer som perestrojkan. (wikipedia.org)
 6. Hallucinogener har en nästan total frånvaro av fysisk abstinens och orsakar sällan skador på hjärnan. En förklaring till hallucinogeners låga beroendepotential är att toleransen av dessa psykoaktiva substanser är så pass hög, att regelbundet bruk förekommer sällan då effekterna av hallucinogenen minskar i stor omfattning. Trots att hallucinogener i allmänhet har en låg beroendepotential kan psykiskt beroende uppstå. Detta gäller även för bruk av Cannabis, där till exempel skakningar, rastlöshet och sömnsvårigheter kan förekomma efter avbrutet bruk av drogen. (wikipedia.org)
 7. Halvtidspausens längd tillsammans med den totala speltiden samt halvlekarnas längd definieras i respektive förbunds tävlingsbetämmelser. Inom fotboll och bandy är till exempel halvtidspausen normalt 15 minuter mellan två halvlekar om vardera 45 minuter vilket ger en total speltid på 90 minuter. (wikipedia.org)
 8. Handikapp – en partiell eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga, se funktionsnedsättning (wikipedia.org)
 9. Absolutism innebär en total avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker, och förordas bland annat av nykterhetsrörelsen. En person som utövar absolutism kallas absolutist eller helnykterist. (wikipedia.org)
 10. Den inlärda hjälplösheten kan vara generell (kronisk) eller specifik (tillfällig). Global hjälplöshet kan till exempel uppkomma vid arbetslöshet, som kan få individer att drabbas av anhedoni, likgiltighet inför familj med mera, det vill säga att personen drabbas av en total apati inför praktiskt taget hela livet. Om tillståndet består kan det kallas kroniskt. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: