Fullkomlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fullkomlig, varianter, uttal och böjningar av fullkomlig

Fullkomlig synonym, annat ord för fullkomlig, vad betyder fullkomlig, förklaring, uttal och böjningar av fullkomlig.

Synonymer till fullkomlig

Andra språk

Fullkomlig på Engelska

  • perfect, complete - free from faults
  • perfect, complete, utter - a complete (utter) nonentity

Hur används ordet fullkomlig

  1. Den viktigaste läropunkten i islam är monoteismen, att Gud eller den Allsmäktige (Allah på arabiska) är en och att han ska dyrkas ensam, utan mellanhänder. Islams trosbekännelse (shahadan) lyder: "Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud." Gud är enligt Koranen helt suverän, ständigt närvarande och fullkomlig (varken enbart manlig eller kvinnlig). Gud beskrivs först och främst som "den Barmhärtige, den Nåderike" och kan som sådan endast lära kännas genom en attityd av öppenhet och ödmjukhet. (wikipedia.org)
  2. Enligt Aristoteles är måttfullheten en balans mellan extrempositionerna tygellöshet och okänslighet, men även en ytterlighet i sig själv. Att vara måttfull är att enligt Aristoteles vara fullkomlig. Måttfullheten är en självbevarelse, men den är inte självisk och har betydelse för andra. Till skillnad från den måttfulle är den obehärskade självisk, precis som den tygellöse är egoistisk. (wikipedia.org)
  3. De motsvarar den grekiska mytologins moirer. Liksom grekerna ursprungligen kände endast en Moira, tycks även romarna först ha haft endast en Parca, som huvudsakligen uppfattades såsom födelsegudinna. Vid hennes sida stod två andra kvinnliga gudaväsen, Nona (spann livets tråd) och Decuma (mätte livets tråd), vilkas namn betecknar de månader (den nionde och tionde), under vilka barnsbörden brukar inträffa. I den mån grekiska religionsföreställningar trängde in, ersattes Parca av en Morta (dödsgudinna som klippte av livets tråd), varvid även ljudlikheten med grekiska moira och moros torde ha medverkat. Parcæ blev sedan den gemensamma benämningen för alla tre gudinnorna, vilka av latinska skalder tecknas i fullkomlig överensstämmelse med de grekiska motbilderna. (wikipedia.org)
  4. För Koranens del är dikterandet av den arabiska texten en bärande tanke i den muslimska tron. Till skillnad från Bibeln, som utgör en samling skrifter av olika karaktär, med olika stil och skrivna av olika personer, är Koranen en samling kortare eller längre texter som Muhammed anses ha fått höra direkt av Gud. Ordet "Koranen" (al-Quran) betyder "recitationen", och muslimer anser att den arabiska texten är en fullkomlig nedteckning av en bok som finns i himlen. (wikipedia.org)
  5. Bahá'í-trons grundare skriver redan i början av samlingsverket Axplock från Bahá'u'lláhs skrifter att: "snart skall den nuvarande ordningen vecklas samman och en ny vecklas ut i dess ställe". Texten handlar dock inte om Guds förstörelse av jorden och upprättandet av en ny värld. Betydelsen framgår av textraderna strax innan, nämligen att världens alla folk tillsammans själv ska göra det som är behagligt i Guds ögon: nämligen tillsammans skapa en ny världsordning där tvisterna är upphört och där alla kan vistas i fullkomlig enhet och frid i skuggan av Guds omsorg och godhet. Enligt bahá'í har skapelsen ingen början och inget slut och eskatologiska utläggningar i andra religioner och deras texter betraktas symboliskt. Gud återkommer gång på gång med budskap till en mognande mänsklighet genom gudomliga uppenbarare som Zarathustra, Moses, Jesus, Muhammed, Bahá'u'lláh och så vidare. "Domens dag" är den dag en människa kommer i kontakt med och förstår Bahá'u'lláhs uppenbarelse och antingen förkastar den eller anammar den. "Himmel" och "helvete" är inga platser utan ytterligheter vad gäller själens tillstånd efter kroppens död. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.