Totalt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder totalt, varianter, uttal och böjningar av totalt

Totalt synonym, annat ord för totalt, vad betyder totalt, förklaring, uttal och böjningar av totalt.

Synonymer till totalt

Andra språk

Totalt på Engelska

 • total

Hur används ordet totalt

 1. Ett bra exempel på hur butiksapokalypsen har tagit sitt grepp över USA är det faktum att klädkedjorna Gap, JC Penney och Victoria´s Secret inom loppet av bara ett dygn nyligen offentliggjorde att totalt 300 butiker skrotas. (va.se)
 2. Lokala hopen innefattar Vintergatan och Andromedagalaxen, som är de största objekten i galaxhopen. Totalt omfattar den lokala hopen cirka 30 galaxer. Den lokala hopen är del av den Virgosuperhopen med centrum i stjärnbilden Jungfrun, som ibland kallas Virgohopen. (wikipedia.org)
 3. 24 länder genererade totalt 56 786 GWh (204 PJ) geotermisk elenergi 2005, vilket motsvarade 0,3 % av den totala elkonsumtionen i världen. Produktionen växer cirka 3 % årligen, till stor del beroende på ett växande antal kraftverk såväl som förbättringar av redan existerande verks kapacitetsfaktor. Eftersom geotermiska kraftverk inte är beroende av tillfälliga och oförutsägbara energikällor, till skillnad mot, exempelvis, vindaggregat och solceller, så kan kapacitetsfaktorn bli rätt hög (wikipedia.org)
 4. Gigant gjordes i nordisk samproduktion och modellerades efter det danska konceptet med Gigant som en tidning fylld med crossovers mellan DC-hjältar och figurer från andra förlag (till exempel Marvel och Image Comics). Tidningen utkom bara med totalt sex nummer under 2001. (wikipedia.org)
 5. Den 31 december 2014 fanns det totalt 1 204 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Gina, varav 802 bar det som tilltalsnamn. (wikipedia.org)
 6. Namnet har funnits i Sverige sedan mitten av 1200-talet. Det blev väldigt populärt i Sverige efter prinsessans födelse år 1937 och under de följande decennierna, men sjönk från början på 1970-talet i frekvens. Namnet var mycket vanligt även några år tidigare, i synnerhet 1934. Totalt sett tillhör det våra vanligaste kvinnonamn.[källa behövs] (wikipedia.org)
 7. Tre kvarvarande deltagare tävlar en och en åt gången och får svara på frågor ställda av programledaren. Han/hon som tävlar väljer ett av två ämnen och får en fråga. Om deltagaren inte kan svaret kan han/hon få hjälp av en person i kuben. Deltagaren får totalt 45 sekunders hjälp. För varje rätt svar får deltagaren 2 000kr, och för varje fel svar förlorar han/hon 1 000kr. Om svaret är fel kan de andra deltagarna chansa och svara. Efter att alla deltagare har haft sin minut av hjälp åker den person som har tjänat minst pengar ut ur tävlingen. (wikipedia.org)
 8. I de fall den underliggande betongplattan är väl isolerad underifrån med till exempel cellplast eller styv mineralull av en tjocklek av 250 mm eller mera, kan man få en ackumulerande effekt. En annan fördel är att man får ett behagligt golv, särskilt vid keramiska eller syntetiska beläggningar som känns kalla, eller i våtutrymmen som behöver torka och ventileras ur snabbt. Lufttemperaturen i rummet kan sänkas någon eller ett par grader med bibehållen komfort då det inte längre känns kallt om fötterna och detta kan, med god undertill liggande isolering totalt sett minska byggnadens energiförbrukning . Vid nybyggnad kan man utnyttja golvvärmen till att torka ur betongen, eller om det skulle uppstå någon form av vattenskada torkar golvet snabbare. Man kan använda solfångare till vattenburen golvvärme för att sänka den totala energiförbrukningen eftersom golvvärme är ett lågtemperatursystem. (wikipedia.org)
 9. Under vikingatiden blev Gotland ett av norra Europas rikaste områden. Gutniska handelsbönder, så kallade farmän bedrev omfattande och långväga handel mellan Väst- och Östeuropa. Gutniska bönder hade ett eget handelsfaktori i Novgorod, kallat Gutagård och ett i London. Bland annat hade gutarna i praktiken monopol på handeln med gråverk (ekorrens vinterpäls), som var mycket eftertraktad av kungahusen i hela Europa, och flera andra varor från österled bland annat bivax. Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal (guld-) och silverskatter (över 700 har hittats) som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden – fler än i något annat område i världen. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67 kilogram och är världens största vikingatida silverskatt. Ytterligare ett tecken på gutarnas rikedom är de 95 stenkyrkor (med prästgårdar och ofta kastaler) som gutarna uppförde och gradvis utvidgade från 1100-talet och 200 år framåt. 92 av kyrkorna är fortfarande i bruk. (wikipedia.org)
 10. Grann ingår i det delavrinningsområde (654288-128722) som SMHI kallar för Utloppet av Grann. Medelhöjden är 132 meter över havet och ytan är 26,61 kvadratkilometer. Räknas de 10 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 155,01 kvadratkilometer. Stenebyälven (Grorudsälven) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 207 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (69 %). Avrinningsområdet har 6,51 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 24,4 %. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.