Fusk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fusk, varianter, uttal och böjningar av fusk

Fusk synonym, annat ord för fusk, vad betyder fusk, förklaring, uttal och böjningar av fusk.

Synonymer till fusk

Vad betyder och hur uttalas fusk

Fusk uttalas fusk och är ett substantiv -et.

Ordformer av fusk

Singular

fusk
obestämd grundform
fusks
obestämd genitiv
fusket
bestämd grundform
fuskets
bestämd genitiv

Fusk är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fusk på Engelska

 • cheating - electoral (ballot) rigging, tax evasion
 • bungling, shoddy - shoddy building

Hur används ordet fusk

 1. Demokratin fick dock inte fäste. Regimen anklagades för att vinna alla val genom fusk. Landets ekonomi försämrades genom fallande priser på den viktigaste exportvaran bauxit. Arbetslösheten ökade. Missnöjet tilltog. (källa)
 2. Filmen handlar om en gymnasist, Jan-Erik Widgren, spelad av Alf Kjellin, som går i latinlinjens fjärde ring, L IV, på ett läroverk. Studentexamen närmar sig och Widgren har svårigheter med latinet. Han utsätts för sataniska läxförhör av den sadistiske latinläraren, "Caligula", spelad av Stig Järrel, och blir anklagad för fusk då han blir påkommen med att ha skrivit in latinöversättningen i boken. (källa)
 3. Enligt kassaregisterlagen måste alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning från och med 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister som uppfyller kraven i skatteverkets föreskrifter. Detta syftar till att försvåra fusk. (källa)
 4. Reglering som endast motverkar externa effekter stör inte marknadens funktion, utan styr den i en bättre riktning. Reglering som hindrar fusk (så som man väljer att definiera ordet) är mer eller mindre nödvändig för marknadens funktion. (källa)
 5. Kontrollen av varans äkthet gjordes av skråets ålderman eller någon annan av skrået utsedd betrodd mästare. Denne måste dessutom godkännas av stadens myndigheter. För undersökningen av metallhalten, proberingen, skavdes med en gravyrstickel några spån bort från föremålet på något undanskymt ställe. Spånen analyserades sen med olika metoder, så att halten kunde bestämmas. Skavspåren syns som en våglinje eller sågtandlinje, en eller annan centimeter lång. Denna linje kallas åldermannaranka. Om någon probering lämnade in ett föremål med för låg halt av den ädla metallen, slogs föremålet sönder. Vid uppenbart medvetet fusk förverkades föremålet, och fuskaren kunde ådra sig straff. Underhaltiga importerade föremål, måste utföras ur riket. (källa)
 6. visst fusk vid examination, se Luntlapp. (källa)
 7. Fusk är metoder för att skaffa sig otillåtna fördelar på sätt som bryter mot skrivna eller oskrivna regler, till exempel i spel, examination av studier, eller näringsliv. För många typer av fusk finns etablerade straff för att göra fusk olönsamt. (källa)
 8. Somliga former av metodfel kan bero på medvetet fusk hos forskaren, men de kan också vara omedvetna. Inom vetenskaplig metodik har man utvecklat olika metoder för att minska risken för metodfel. Det mest kända exemplet är placebokontroll, det vill säga att den metod som testas jämförs med en annan metod som är svår att särskilja från den aktiva (till exempel placeboläkemedel), och dubbelblinda studier där varken forskaren eller försökspersonen/patienten vet vem som fått aktiv behandling och vem som fått placebo. (källa)
 9. Sverige fick en kunglig reglering av mått och vikt redan på 1600-talet. Denna moderniserades i 1734 års lag, "brukar någon i handel, uppbörd eller utgift, falskt mått eller vigt, straffes som för tiufnad". Vidare: "falskar then mått eller vigt, som är förordnad at them rätta och märka, miste lifvet". Det var alltså dödsstraff för fusk med mått och vikt. (källa)
 10. Enligt citaträtten kan mycket långa citat (typiskt flera stycken, sidor eller illustrationer) utgöra upphovsrättsintrång, oavsett om man uppger källa eller ej. Vid universitetsstudier kan det betraktas som plagiat, vilket ofta föranleder disciplinära åtgärder, exempelvis relegering i 2-3 månader. Huruvida disciplinnämnd eller annan beslutande instans bedömer kopierandet som fusk beror på hur tydliga de instruktioner som skolan har tillhandahållit är. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.