Fyndmaterial Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fyndmaterial, varianter, uttal och böjningar av fyndmaterial

Fyndmaterial synonym, annat ord för fyndmaterial, vad betyder fyndmaterial, förklaring, uttal och böjningar av fyndmaterial.

Vad betyder och hur uttalas fyndmaterial

Fyndmaterial uttalas fynd|materi|al och är ett substantiv.

Fyndmaterial betyder:

Ordformer av fyndmaterial

Singular

fyndmaterial
obestämd grundform
fyndmaterials
obestämd genitiv
fyndmaterialet
bestämd grundform
fyndmaterialets
bestämd genitiv

Plural

fyndmaterial
obestämd grundform
fyndmaterials
obestämd genitiv
fyndmaterialen
bestämd grundform
fyndmaterialens
bestämd genitiv

Fyndmaterial är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fyndmaterial på Engelska

  • a find

Hur används ordet fyndmaterial

  1. Traditionellt dras en gräns mellan arkeologiämnet och historievetenskapen. Arkeologer arbetar med att analysera fyndmaterial och kring fyndmaterialet utveckla resonemang om historiskt liv. Historikern arbetar huvudsakligen med skriftliga källor och att beaktar källans dubbla egenskaper: källan som kvarleva från det historiska förlopp i vilket den uppstått och ingått och källan som berättelse – krönikeartad eller förklarande – om händelser. Att granska, tolka och skapa en förståelse av källan och dess äkthet samt dess förhållande till andra källor kallas källkritik. Källkritiken omnämns ofta som historievetenskapens främsta bidrag till den vetenskapsteoretiska utvecklingen. (wikipedia.org)
  2. Fram till 1950-talets början fanns i Fiskeby ett stort förhistoriskt gravfält à 75 x 100 meter med 520 säkra gravar, de äldsta från bronsålderns slut. Det användes även under järnåldern och fram till och med vikingatiden, varav sista perioden i mindre utsträckning. Detta gravfält är ett av de få gravfält i Sverige som har blivit totalundersökt och man kunde följa gravskickets utveckling genom hela järnåldern. Omkring 500 e.Kr. var hela gravfältet belagt med gravar, därefter lade man de nya gravarna ovanpå de äldre utan att skada dessa. Men omkring 1950 framkom krav från Bråvalla flygflottilj (F 13) som var stationerade i Östra Eneby om behov av ytterligare mark för Bråvalla flygfält från Fiskeby AB. Den totala undersökningen, den mest omfattande gravfältsundersökningen som har utförts i Östergötland, kom därför att förrättas i Fiskeby Bergshage åren 1951–1952 under antikvarie Per Lundströms ledning vid sidan av Björn Allard, Evert Baudou, Jonas Berg, Lars Florin, Karl Gustaf Petersson, Ulla Silvén, Eva och Henry Simonsson. Efter undersökningen raserades gravfältet så idag återstår inget av detta, förutom utgrävningsrapporter och fyndmaterial. Till bronsåldersfynden räknas två skivnålar, ett fyr-ekrigt solhjul, några fragment av en rakkniv och en liten spiral, allt uppräknat material var tillverkat i brons. På ett ställe hade en grav anlagts över en hällristning, även den senare borttagen. I två av gravarna fann man uppsättningar av vapen och de torde därför ha varit gravar för krigare. Vid sidan av detta gravfält undersöktes även ett mindre gravfält cirka 150 meter öster om Fiskeby Bergshage, detta innehöll ett 20-tal gravar, men var delvis skadat. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: