Fyndort Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fyndort, varianter, uttal och böjningar av fyndort

Fyndort synonym, annat ord för fyndort, vad betyder fyndort, förklaring, uttal och böjningar av fyndort.

Vad betyder och hur uttalas fyndort

Fyndort uttalas fynd|ort och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av fyndort

Singular

fyndort
obestämd grundform
fyndorts
obestämd genitiv
fyndorten
bestämd grundform
fyndortens
bestämd genitiv

Plural

fyndorter
obestämd grundform
fyndorters
obestämd genitiv
fyndorterna
bestämd grundform
fyndorternas
bestämd genitiv

Fyndort är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet fyndort

  1. Habitat (lokal, lokalitet eller fyndort) för kummin finns över hela Norden, vilket innebär i stort sett hela Finland, nästan hela Sverige (utom norra Norrland), hela Norge (upp till 1 200 m ö h), hela Danmark och vissa områden på Island och Färöarna. (wikipedia.org)
  2. Lokalitet – fyndplats inom biologi, även omnämnd som "lokal" eller "fyndort", se habitat (wikipedia.org)
  3. Ordet magnesia har använts för basiskt magnesiumkarbonat, samt för brunsten och magnetit efter en fyndort Magnesia i Grekland. Ibland användes beteckningarna magnesia alba och magnesia nigra för magnesium- respektive manganföreningar. I äldre svensk litteratur används ofta ordet talkjord om magnesiumoxid. Under slutet av 1700-talet användes vidare namnet magnesium för metallen mangan, vilket kan leda till viss förvirring. (wikipedia.org)
  4. Skörl kallas ibland järnturmalin och är en ädelsten i turmalingruppen. Namnet har den fått efter en medeltida fyndort Schörl (dagens Zschorlau) i Sachsen, Tyskland. Stenen finns nämnd 1505, men var troligen känd redan före 1400. Linné beskriver den 1748. (wikipedia.org)
  5. Sorkfeber beskrevs första gången 1934 av de två svenska läkarna Gustaf Myhrman och Sten Zetterholm. De hade oberoende av varandra studerat sjukdomen. Sorkfeber orsakas av puumalavirus, som uppkallats efter Puumala i Finland, som var fyndort för det första virusisolatet. (wikipedia.org)
  6. Även den senare neandertalmänniskan levde i en relativt välutvecklad stenålderskultur, denna kultur kallas Moustérienkulturen efter en fyndort i södra Frankrike, Le Moustier. Neanderthalarna uppkommer i Europa för ca 400 000 år sedan. Element från moustérienkulturen delas med den moderna människan (Homo sapiens). Detta gäller framför allt den så kallade levalloistekniken som nyttjas både av neanderthalmänniskor och den moderna människan. Dock finns en hel del betydelsefulla skillnader mellan neanderthalmänniskans moustérienkultur och den moderna människans aurignacienkultur. Bland annat nyttjar neanderthalarna en skivteknik medan Homo sapiens har en fullt utvecklad spånteknologi vid denna tid. De första människorna av arten Homo sapiens kallas ofta Cro magnonmänniskor efter en fyndort i Dordogne i Frankrike. Man tror att Cro Magnonmänniskan var den första som tillverkade riktiga, sydda kläder. Cro Magnon kom till Europa för ca 40 000 år sedan. (wikipedia.org)
  7. Habitat, lokal, lokalitet, ståndort eller fyndort är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. Att det finns ett lämpligt habitat behöver inte innebära att arten finns där, det är alltså inte detsamma som revir eller växtplats. Det kan till exempel rymmas många revir inom samma habitat. Dessutom kan många arter förekomma i flera olika, specifika habitat, men alla dessa arter delar inte nödvändigtvis habitat med varandra. (wikipedia.org)
  8. Det finns flera teorier om namnets ursprung. Det grekiska namnet på topas, Tópazos, skulle kunna vara härlett från en tidig fyndort, ön Topasus, vilken antagits motsvara Ceylon (dagens namn Sri Lanka). Plinius den äldre sägs ha ansett att ön ligger i Röda havet, men det är osäkert om uppgiften är korrekt. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.