Fyrasidig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fyrasidig, varianter, uttal och böjningar av fyrasidig

Fyrasidig synonym, annat ord för fyrasidig, vad betyder fyrasidig, förklaring, uttal och böjningar av fyrasidig.

Vad betyder och hur uttalas fyrasidig

Fyrasidig uttalas fyrasidig variantform till fyrsidig.

Ordformer av fyrasidig

fyrasidig variantform till fyrsidig

Hur används ordet fyrasidig

  1. Minaret (europeisk form av arabiskans minâra, "ljusplats", fyrtorn), är ett torn i anslutning till en moskébyggnad. Upptill är minareten omgiven av ett öppet galleri eller en balkong använt av böneutroparen för att kalla muslimerna till den rituella bönen, salat. Böneutropet i sig kallas adhan. Minareten, som på visst sätt motsvarar de kristna kyrkornas torn, står vanligen inte i något fysiskt samband med moskén, utan är löst tillbyggd. Formen växlar: en fyrsidig underbyggnad övergår till exempel i en åttahörning eller i en cylinder, från vilken galleriet springer fram, och avslutas med ett kägel-, kupol- eller lökformigt tak. (källa)
  2. Stagsegelskonare har stagsegel nertill mellan masterna. Ofta förs ytterligare segel ovan dessa, vanligen ett mellanstängstagsegel med samma form som det undre eller med ett förlik och längre akterlik (så att formen blir fyrsidig och liknar gaffelsegel), en s.k. Fisherman. En modernare variant är ett trekantigt segel med förliket fäst vid masten framför, det kallas ibland Shoulder of Mutton men även andra namn används, formen är som "vanliga" stagsegel som hissas uppochned, eller som ett gaffeltoppsegel. Finska Sail Training Associations (Suomen purjelaivasäätiö) flaggskepp Helena hade länge denna rigg. (källa)
  3. T2 kan slås med en fyrsidig tärning, dividera resultatet med två och avrunda uppåt. (källa)
  4. Blåsuga (Ajuga pyramidalis) är en ört med underlig form. Den mjuka stjälkens alla ledstycken är förkortade, alla de nedersta bladen (de egentliga örtbladen eller näringsbladen) bildar därigenom en rosett, vars blad ligger tryckta mot marken. Även de övre bladen, som ombildats till högblad, sitter så tätt, att hela den blombärande delen liknar en smal, fyrsidig pyramid. Om bladrosetten frånräknas, har alltså hela plantan sin motsvarighet i översta delen, toppen eller "axet", hos Prunella, Stachys med flera. (källa)
  5. Fyrhörning – en fyrsidig polygon. (källa)
  6. Den första mänskliga aktiviteten på Kobba Klintar tros vara skötfiske på 1600- och 1700-talet från dåvarande Övernäs by, dagens Mariehamn. På en karta från 1807 omnämns ön Storlandet som Bodskär efter en eller flera fiskebodar som uppförts på ön. I samband med grundandet av staden Mariehamn 1861 uppförs en lotsuppassningsstuga och vitmålad, fyrsidig, pyramidformad båk på Kobba Klintar och 1863 flyttas den dåvarande lotsstationen frånåtö till Mariehamn. Majoriteten av lotsarnas arbete utförs därefter från Kobba Klintar med huvudlotsstationen placerad i staden. (källa)
  7. Under medeltiden introducerades det fyrsidiga årdret, med dragstången förlängd i en läkt ovanför årderfoten, vilket ger årdret en fyrsidig profil. Man skiljer mellan högårder och lågårder. Lågårdret hör främst hemma i de skånska slättbygderna. Här har även förekommit en variant influerad av kärrplogen med framståndaren vilande på en kärra, kallad kärrårder. (källa)
  8. Andra gången en tidning med namnet Götheborgs-Posten startades var den 2 januari 1850. Tidningen gavs ut av handlanden A. Backlund, trycktes hos Anders Lindgren och kom ut två gånger i veckan, onsdagar och lördagar, med undantag för sex månader under år 1850, då den utgavs som varannandagstidning, fyrsidig och trespaltig. Den kostade 3 riksdaler 16 skilling banko om året och upphörde den 28 juni 1851. (källa)
  9. I antik och klassiserande arkitektur består triglyfen av en fyrsidig (rektangulär) platta delad i tre lika stora delar av två lodräta räfflor, och placerad mellan metoperna i en dorisk fris. Triglyfer anses av vissa forskare vara reminiscenser av bjälkändar i äldre grekisk träarkitektur. Under antiken var de ofta målade i blått. Triglyfen anger således läget för de gamla timrade templens balkar. (källa)
  10. Predikstolen är tillverkad 1755. Det är icke känt vem som har utfört predikstolen, enligt Riksantikvarieämbetet. Predikstolen är byggd i barockstil, korgen är fyrsidig med avskurna hörn och har en förgylld, skuren genomsiktlig dekor på framsidan. Den är tillverkad av hantverkare från socknen med ornament från Stockholm. Ljudtaket kröns av en grov fristående bemålad dekor. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.