Fyrbent Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fyrbent, varianter, uttal och böjningar av fyrbent

Fyrbent synonym, annat ord för fyrbent, vad betyder fyrbent, förklaring, uttal och böjningar av fyrbent.

Vad betyder och hur uttalas fyrbent

Fyrbent uttalas fyr|bent och är ett adjektiv.

Ordformer av fyrbent

Böjning (i positiv) fyrbent en ~ + subst. fyrbent ett ~ + subst. fyrbenta den/det/de ~ + subst. fyrbente den ~ + mask. subst.

Fyrbent är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Fyrbent på Engelska

  • fourlegged

Hur används ordet fyrbent

  1. Förenklingar i översättningarna finns det gott om, textrutorna är ofta mycket mer välfyllda i originalutgåvan. I Solens tempel talar Tintin om hur Inkas ska sätta eld på bålet som väntar dem, att de kan använda konkava speglar som Arkimedes gjorde mot fienden vid Syrakusa. Varken Arkimedes eller Syrakusa får vara med i översättningen. I samma bok kallar Haddock en närgången myrslok för "Cyrano à quatre pattes", fyrbente Cyrano, men i översättningen blir det "fyrbenta långnosing". I Tintin hos gerillan har originalets Mussolini de carnaval, karnevals-Mussolini, blivit en anonym "karnevalsdiktator". (källa)
  2. Benämningen lergök är relativt ny i svenskan. 1847 förekommer ordet första gången i August Blanches roman Vålnaden, där lergök förekommer som skällsord. 1850 utgav Vilhelm Olof Anders Bäckman Sjöjungfruns sagor, där det fanns en saga som hette Lergöken och sparbössan, vilken på vinjettbilden illustreras av en lergök av traditionell typ. Fåglar, ibland just gökar, har förekommit sedan medeltiden, men andra typer, särskilt ugglor och grisar var vanligare. Särskilt under 1500-talet blev ugglor populära. I Östeuropa har gumsar, får och andra fyrbenta djur varit vanliga. Gökformade kärlflöjter i lera blev populära i Tyskland, särskilt i Thüringen under 1700-talet, och importerades då till Sverige. (källa)
  3. Boken är en allegori över utvecklingen i Sovjetunionen och figurerna kan jämföras med de styrande i Sovjet: Napoleon föreställer Stalin och Snöboll Trotskij som blev bortjagad från Sovjetunionen och sedan dödades. Undantaget är dock att det var Lenin och inte Stalin som tillsammans med Trotskij ansvarade för ryska revolutionen. Inga av djuren kommer ihåg hur det var innan de jagade iväg bonden men de utgår från att det är bättre nu när bonden är bortdriven. De inser långsamt att något är fel och att Napoleon förvandlas från gris till människa, från fyrbent utan kläder till tvåbent med kläder. Orwell skrev i inledningen till originalupplagan att boken i första hand handlar om Sovjetunionen men att förhållandena inte var mycket annorlunda i England. (källa)
  4. Den fyrbenta ryttarehässjan är en särskild form av hässja som bland annat använts på våtängar. Den är i stora delar av Sverige traditionellt känd under namnet stacksto(d). (källa)
  5. Löpstil är sättet och stilen att utöva löpning. Den kan bland annat definieras utifrån sättet att sätta ner foten (häl- eller tåisättning), längden på löpsteget, höjden på knäföring, synkronisering med armföring samt graden av upprättstående eller (framåt)lutande kropp. Fyrbenta djurs gångarter kan i någon mån utföras även av människor, inklusive den ojämna galoppen. (källa)
  6. Nyckelbenet återfinns hos andra djur som klättrar och flyger men inte hos fyrbenta djur. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.