Gäller synonym, annat ord för gäller, vad betyder gäller, förklaring, uttal och böjningar av gäller.

Synonym till gäller

Hur används ordet gäller

  1. Det finns mycket i direktivet som stärker upphovsrätten, man behöver inte artiklarna 11 och 13 som i grunden kan förändra internet så som vi känner det. Vi hade häromåret flera konstruktiva kompromissförslag där artiklarna 11 och 13 fanns kvar, men med ändrad innebörd, men det vill inte upphovsrättlobbyn acceptera. Nu är det allt eller inget när det gäller 11 och 13. (svt.se)
  2. Av den sammanfattning av Rober Muellers rapport som justitieminister William Barr gjort framgår att inga bevis finns för att presidenten eller någon i hans kampanj samarbetat med Ryssland för att påverka utgången av presidentvalet. Men Mueller vill inte ta ställning när det gäller ifall Trump på något sätt försökt hindra rättvisans gång. Det beslutet överlåter han till justitieministern att fatta. (aftonbladet.se)
  3. – Vad gäller det formella och det rent juridiska så är det ju så att spelbolaget Paradox har en musiklabel, de har skivbolag med flera artister och band, säger Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen. (expressen.se)
  4. Är det rätt – att som ungerska medier ofta gör – porträttera Sverige som ett skräckexempel vad gäller migrationspolitik? (expressen.se)
  5. – Det är hög tid att förbereda sig och exempelvis upphandla nya system även om kraven inte gäller ännu, säger Pär Lannerö som är projektledare för webbriktlinjer. se på Post- och telestyrelsen, PTS. (idg.se)
  6. Helt nytt är Audis MMI. Borta är i stort sett alla fysiska knappar och reglage – ett gränssnitt Audi behärskat mästerligt – men nya funktioner kräver ett mer flexibelt system. A8 är först ut, och räkna med att kommande modeller får liknande utseende och uppbyggnad. Nu är det pekskärm som gäller fullt ut och mittkonsolen består numera av två feta skärmar (10, 1 respektive 8, 6 tum). (idg.se)
  7. Ordet fredlös går tillbaka på fridlös, där frid är det skydd alla invånare åtnjuter inom det ordnade samhället. Den fridlöse är alltså ställd utanför samhället. Den frid som råder över samhället i stort och som kunde förstärkas i särskilda sammanhang (julefrid, kvinnofrid, kyrkofrid, hemfrid), har ryckts bort, den gäller inte för den fredlöse. (wikipedia.org)
  8. Detta ska inte förväxlas med en annan ekvivalent, kallad internationell enhet, IE, som uttrycker samlad biologisk inverkan av alla varianter av en viss vitamin. Omräkningstal mellan IE och vikt är olika för varje slag av vitamin. För A-vitamin gäller 1 IE = 0,33 µg retinol. (wikipedia.org)
  9. Möjligheten till tidig fosterdiagnostik skapar en särskild typ av frågor. Det har hävdats att fostret har intresse av att inte bli född med svåra sjukdomar och handikapp, och att detta skulle påverka avvägningen mellan barnets och föräldrarnas intresse. Handikapporganisationer har reagerat kraftigt mot detta synsätt och ser det som att frågan mer gäller föräldrarnas möjlighet och intresse av att ta hand om ett handikappat barn. Även barns rätt att födas välkomna förs fram i debatten. De föräldrar som inte har den psykiska beredskapen att ta hand om ett barn, friskt eller handikappat, har dåliga förutsättningar att ge barnet en god uppväxt. (wikipedia.org)
  10. I optik innebär absorption att energin från fotoner upptas av elektroner i atomer. Fotonerna försvinner och övergår till inre energi i atomerna, genom att elektroner exciteras till en högre energinivå. För de flesta material gäller att en del av infallande strålning absorberas, medan andra delar reflekteras, i många fall beror fördelningen mellan absorption och reflektion på fotonernas våglängd. Ett exempel är ett ämnes förmåga att absorbera ljus i till exempel spektroskopi. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.