Genomföra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder genomföra, varianter, uttal och böjningar av genomföra

Genomföra synonym, annat ord för genomföra, vad betyder genomföra, förklaring, uttal och böjningar av genomföra.

Synonymer till genomföra

Vad betyder och hur uttalas genomföra

Genomföra uttalas gen|om|föra och är ett verb, böjs som föra.

Ordformer av genomföra

Aktiv

genomföra
infinitiv
genomför
presens
genomförde
preteritum
genomfört
supinum
genomförande
presens particip
genomför
imperativ

Passiv

genomföras
infinitiv
genomförs
presens
genomfördes
preteritum
genomförts
supinum

Perfekt particip

genomförd en
~ + subst.
genomfört ett
~ + subst.
genomförda den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

genomföres
presens

Genomföra är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Genomföra på Engelska

  • carry out - execute, realize, carry out a programme

Hur används ordet genomföra

  1. Bakom projektet står forskare på Linnéuniversitetet som har fått 3, 5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att genomföra studien i Bangladesh. (svt.se)
  2. Det kan därför vara värt att uppmärksamma att Fredrik II på 1240-talet författade ett verk om falkenering, varvid han visade på en mycket god förtrogenhet med Aristoteles verk, men inte tvekade att påtala dennes brister, om de stod i strid med hans empiriska kunskaper vilka han erhållit genom egna iakttagelser, men även genom att genomföra vetenskapliga experiment av fåglar. (wikipedia.org)
  3. Frågan om abort kan ses som en etisk konflikt mellan å ena sidan fostrets rätt att utvecklas till ett barn och å andra sidan kvinnans rätt att bestämma om och när hon vill utsätta sin kropp för graviditet. I denna konflikt görs ofta frågan om i vilken grad fostret har oinskränkt människovärde och mänskliga rättigheter till en central fråga. När både modern och fostret ses som skyddsvärda kan det uppstå situationer när deras intressen står i konflikt med varandra. Ett beslut att genomföra en abort innebär som regel att kvinnans och mannens intresse av att inte fullfölja graviditeten får väga tyngre än fostrets intresse att utvecklas och födas. (wikipedia.org)
  4. Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel. Men det vetenskapliga studiet av de genetiska mekanismerna tog sin början först med Gregor Mendel vid mitten av 1800-talet. Mendel kände inte heller till de grundläggande molekylära genetiska mekanismerna. Men genom systematiska kontrollerade experiment och noggrann statistik kunde han klarlägga generella principer för hur nedärvningen går till, till exempel att det som ärvs är ett antal enskilda särdrag, arvsanlag, som ärvs oberoende av varandra, det som senare kom att kallas gener. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.