Fullborda Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fullborda, varianter, uttal och böjningar av fullborda

Fullborda synonym, annat ord för fullborda, vad betyder fullborda, förklaring, uttal och böjningar av fullborda.

Synonymer till fullborda

Andra språk

Fullborda på Engelska

 • finish, complete - an accomplished fact (fait accompli)

Hur används ordet fullborda

 1. Ordet halogen kommer från grekiskan: hals, "salt", och gen, "alstrare", alltså saltbildare, då de förekommer i många salter, till exempel natriumklorid. Halogenerna bildar salter med olika sorters metaller, därav namnet halogen. Alla halogener reagerar gärna med alkalimetallerna, då de endast saknar en valenselektron för att fullborda det yttre elektronskalet. (wikipedia.org)
 2. Tideräkningen utgår från den tid det tar för jorden att rotera runt sin egen axel, så att en given punkt åter vänds mot solen. En sådan rotation benämns dygn. Det tar 365,2422 dygn för jorden att fullborda ett varv runt solen. Denna tid kallas ett naturligt år. (wikipedia.org)
 3. Omloppstid (astronomi) – den tid det tar för en himlakropp eller konstgjord satellit att fullborda ett varv i sin banrörelse Siderisk omloppstid – omloppstid i förhållande till bakgrunden av stjärnor (wikipedia.org)
 4. En mer positiv framställning av sin egen livsåskådning förberedde han i ett tilltänkt stort arbete, vari han skulle försvara kristendomen mot ateisterna. När döden ryckte bort honom (han kämpade livet igenom med kroppslig ohälsa), hade han emellertid inte hunnit fullborda denna plan, utan efterlämnade endast en samling lösa blad, på vilka han i hast nedskrivit de enskilda tankar, av vilka han tänkte bygga upp sitt verk. Efter hans död utgavs dessa av hans jansenistiska vänner under titeln Pensées sur la religion (1669, Tankar i religiösa frågor). (wikipedia.org)
 5. Bröderna Wright hemlighöll sina flygförsök, och många av de övriga pionjärerna sökte sig fram andra vägar. I Frankrike framträdde brasilianaren Alberto Santos-Dumont med ett flygplan och lyckades 1906 fullborda ett luftsprång av 60 meter i längd, samt kort därefter den första flygningen med en varaktighet av 21 sekunder. 1907 överträffades hans flygning av Henri Farman. (wikipedia.org)
 6. Namnet kommer av fornfranskans parfornir, från vilket vi har ordet »performativ«. Detta betyder »fullfölja«, »fullborda«, »göra klart«, och är bildat av ledet par (latinets per) som har en rad betydelser, som t.ex. »genom« och »över«, men också »helt« - vilket är den här aktuella betydelsen - och verbet fo(u)rnir försörja. Performancekonst är en bildkonstform med rötter i den tidiga modernismen, en form av "levande konst", en kunskapsalstring som blir till i och genom erfarandet, deltagande, görandet. (wikipedia.org)
 7. Period – inom astronomi tiden det tar för en himlakropp att fullborda ett varv. se Omloppstid (astronomi) (wikipedia.org)
 8. Den freudianska uppfattningen om skillnaden mellan depression och sorg, är att den som sörjer förr eller senare försöker föra över sin längtan efter det förlorade objektet, till ett annat objekt, ett substitut. Substitutet hjälper personen att komma över och fullborda sorgeprocessen. Enligt den freudianska teorin beror depressionen på den sörjandes uppfattning om det förlorade objektet. Om det förlorade objektet är alltför upphöjt i den sörjandes ögon blir det alltför svårt att finna ett godtagbart substitut. Därför fullbordas aldrig sorgeprocessen, enligt teorin. Sorgen i sig, menade Freud, beror på den investering som gjorts i objektet, som den sörjande ser gå förlorad. Sorgen, enligt denna teori, innehåller därför inslag av låg självuppskattning, en känsla av att vara värdelös. Enligt John W. James och Russel Friedman så är dock idén om att försöka ersätta förlusten ohjälpsam och omöjlig att genomföra då alla relationer är unika, och de menar att det mest hjälpsamma är att försöka "fullborda" relationen med att skriva ett särskilt utformat brev till den saknade. (wikipedia.org)
 9. Solår är allmänt den tid som behövs för att en himlakropp ska fullborda ett helt varv runt den stjärna (sol) som himlakroppen roterar kring. Oftast menas med solår mer specifikt tiden för vår sols skenbara varv runt zodiaken, det vill säga då jorden roterar ett varv runt solen. Rent astronomiskt finns det flera definitioner på detta, till exempel sideriskt eller synodiskt år. (wikipedia.org)
 10. Vinylskivans ljudmässiga kvalitet beror på en rad faktorer. Ju fler varv per minut skivan roterar, desto högre frekvenser kan återges. Med andra ord kan en skiva som spelas i 45 rpm återge ett större frekvensområde än vad en skiva som spelas i 33⅓ rpm kan. Detta upplevs som att 45 rpm-standarden låter ljusare och tydligare än 33⅓ rpm, vilken kan uppfattas som stum och otydlig. Fördelen med 33⅓ rpm är att det tar längre tid att fullborda ett varv, och logiskt nog då även hela skivan, vilket ger en längre uppspelningstid. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.