Godkänd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder godkänd, varianter, uttal och böjningar av godkänd

Godkänd synonym, annat ord för godkänd, vad betyder godkänd, förklaring, uttal och böjningar av godkänd.

Synonymer till godkänd

Andra språk

Godkänd på Engelska

  • type-approved, approved, OK

Hur används ordet godkänd

  1. Advokatsamfundet i Sverige beviljar inträde för en person som har svensk juridisk examen, den så kallade juristexamen, med en normalstudietid på fyra och ett halvt år, samt praktisk juridisk verksamhet i minst tre år. Från den 1 januari 2011 sänktes kravet från fem års praktisk erfarenhet för att minska skillnaderna mot övriga europeiska länder. För inträde i advokatsamfundet krävs från och med år 2004 godkänd advokatexamen. Examen administreras av Advokatsamfundet och avläggs muntligen inför examinatorer samt censorer. Kostnaden för examen inklusive obligatoriska kurser uppgår till omkring 50 000 kronor och skall enligt advokatsamfundets stadgar bekostas av den advokatbyrå vid vilken inträdessökanden är verksam. Advokaterna och advokatsamfundet är bundna av regler om advokater, vilka återfinns i 8 kap rättegångsbalken. (wikipedia.org)
  2. Advokatfiskal är i Sverige numera en tjänstekategori vid Kammarkollegiet. Advokatfiskaler arbetar bland annat med bevakning av Allmänna arvsfondens rätt i vissa dödsbon, permutation av stiftelser, frågor om rikets indelning, miljörättsliga frågor och tillsyn över beslut om stämpelskatt. En advokatfiskal ska vara lagfaren, det vill säga inneha juristexamen eller, i sällsynta fall, motsvarande godkänd kompetens. (wikipedia.org)
  3. Vid generalmönstringen inventerades hela regementet. När en ny soldat hade rekryterats och blivit godkänd av kompanichefen blev han rekryt för att sedan bli soldat först vid nästa generalmönstring om han approberades, d.v.s. antogs. Avsked kunde också bara beviljas vid generalmönstringen och skedde på knektens egen begäran eller på order från armén. Anledning till avsked kunde vara hög ålder, krigsskada eller sjukdom. Avskedade soldater kunde bli gratialister, d.v.s. erhålla pension om vissa villkor uppfylldes. Understödet utbetalades av Vadstena krigsmanshuskassa. (wikipedia.org)
  4. Plastfolien säljs på rullar med avrivningskant och används för att försluta matkärl eller täcka över fat som saknar lock och skyddar den inslagna produkten för smuts och uttorkning.. Den fungerar utmärkt för att slå in eller täcka över livsmedel med, men måste då vara av en kvalitet som är godkänd för livsmedelbruk. Tidigare har en del misstag gjorts med ftalatplast, som inte är godkänt för livsmedelbruk. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.