Granit Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder granit, varianter, uttal och böjningar av granit

Granit synonym, annat ord för granit, vad betyder granit, förklaring, uttal och böjningar av granit.

Vad betyder och hur uttalas granit

Granit uttalas gran|it [-i´t] och är ett substantiv -en -er.

Granit betyder:

Ordformer av granit

Singular

granit
obestämd grundform
granits
obestämd genitiv
graniten
bestämd grundform
granitens
bestämd genitiv

Plural

graniter
obestämd grundform
graniters
obestämd genitiv
graniterna
bestämd grundform
graniternas
bestämd genitiv

Granit är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Granit på Engelska

  • granite

Hur används ordet granit

  1. Vid 1400-talets slut är Stockholms stads gator stenlagda med ränndalar. Under 1700-talet indelade man ibland gatan i rutmönster ej större än 3 till 4 alnar (180–240 cm). Rutindelningen syftade till att stabilisera gatstenen. Rutindelningen användes även dekorativt. Norrbron fick Stockholms första trottoar av huggna stenar 1809, trottoarens höjd var 35 cm från gatan. Klagomålen på gatorna var dock många. Överståthållaren klagade i sin ämbetsberättelse 1827–32 på att gatorna är illa lagda med ojämn sten, saknar trottoarer och på många ställen saknas rännstenar, varför de är svåra att renhålla, obekväma för åkande och särskilt för gående personer. År 1837 kom gatuläggare från Berlin som lärde de svenska stenhuggarna bli skickligare på sitt jobb. I början av 1900-talet användes oftast det som kom att kallas "fältsten", på 1920-talet började man använda "smågatsten" (se bilden till höger). Från 1920- till 1950-talet pågick stora stenläggningsarbeten på Sveriges riksvägar. Gatsten av granit var vid den här tiden billigare och mer lättåtkomligt än asfalt, och depressionsåren ledde till att många vägar stenbelades då det sysselsatte svensk stenhuggningsindustri och stenläggare. Det var ett tungt jobb. (källa)
  2. Glimmer är en mineralgrupp där huvudbeståndsdelen är silikat av aluminium samt någon annan metall. Glimmer kan lätt spaltas i tunna, glänsande skivor och är ett mineral som ingår i olika bergarter, till exempel gnejs och granit. Dess internationella namn "Mica" ingår ofta i varumärken för elektriska isolationssystem och i skönhetsprodukter. (källa)
  3. Granit (från latinets granum korn) är en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan. Granit är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess. Granit kan ha en grovkornig struktur. Stora delar av Sveriges berggrund utgörs av granit, särskilt i Småland och Norrland. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.