Gravrättsinnehavare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder gravrättsinnehavare, varianter, uttal och böjningar av gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare synonym, annat ord för gravrättsinnehavare, vad betyder gravrättsinnehavare, förklaring, uttal och böjningar av gravrättsinnehavare.

Vad betyder och hur uttalas gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare uttalas grav|rätts|inne|hav|are och är ett substantiv.

Ordformer av gravrättsinnehavare

Singular

gravrättsinnehavare
obestämd grundform
gravrättsinnehavares
obestämd genitiv
gravrättsinnehavaren
bestämd grundform
gravrättsinnehavarens
bestämd genitiv

Plural

gravrättsinnehavare
obestämd grundform
gravrättsinnehavares
obestämd genitiv
gravrättsinnehavarna
bestämd grundform
gravrättsinnehavarnas
bestämd genitiv

Gravrättsinnehavare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet gravrättsinnehavare

  1. Enligt svensk lag (SFS 1990:1144) skall för varje gravplats finnas en levande så kallad gravrättsinnehavare, vilken ansvarar för att graven hålls i gott skick, antingen genom egen skötsel eller genom avtal med respektive huvudman för begravningsplatsen. Gravrättsinnehavaren utses bland de efterlevande och fastställs genom avtal, då ett gravbrev utfärdas som bevis. Avtalet omfattar oftast rätt att bestämma vilka gravsättningar som får göras i aktuell gravplats och med tillstånd ordna för dess utsmyckning och omvårdnad. Gravrätt kan överlåtas enligt vissa regler. Den kan även anses förbrukad om uppenbar vanvård av graven föreligger, exempelvis om fastställda avgifter for grundskötsel inte betalas, och återgår då till kyrkogårdsförvaltningen. Om ingen finns som är innehavare, är gravrätten tyst eller vilande. Rätten till gravplats varar i 25 år, men kan förlängas. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.