Groddjur synonym, annat ord för groddjur, vad betyder groddjur, förklaring, uttal och böjningar av groddjur.

Synonym till groddjur

Vad betyder och hur uttalas groddjur

Groddjur uttalas grod|djur och är ett substantiv.

Ordformer av groddjur

Singular

groddjur
obestämd grundform
groddjurs
obestämd genitiv
groddjuret
bestämd grundform
groddjurets
bestämd genitiv

Plural

groddjur
obestämd grundform
groddjurs
obestämd genitiv
groddjuren
bestämd grundform
groddjurens
bestämd genitiv

Groddjur är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet groddjur

  1. Arten vistas långa tider i vattnet (längre än andra krokodildjur). Den lever främst i snabbflytande floder och vistas där i djupare delar vid flodens krökar eller vid biflodernas mynning. Ungdjur föredrar däremot bifloder eller delar av floden som håller på att isoleras från vattenflödet. Förutom fisk äter gavialen ganska ofta groddjur och sällan vattenlevande små fåglar eller däggdjur. (wikipedia.org)
  2. Kai Curry-Lindahl 1988. Däggdjur, groddjur &, kräldjur ISBN 91-1-864142-3 (wikipedia.org)
  3. Grodor är ett samlingsnamn för vissa arter i ordningen stjärtlösa groddjur. De bildar dock ingen enhetlig taxonomisk grupp och har inte nödvändigtvis ett närmare släktskap med varandra än med andra arter inom ordningen. De skiljer sig från paddorna främst genom att huden är slätare och fuktigare och att de hoppar fram snarare än kryper som paddorna gör. Arterna förekommer i tropiska och tempererade regioner över hela världen. Europeiska arter hotas främst av att deras våtmarker fylls igen eller på grund av trafikleder som ligger mellan deras olika reproduktions- och levnadsområden. (wikipedia.org)
  4. Groddjur eller amfibier (Amphibia) är en klass ryggradsdjur, som antas ha utvecklats ur kvastfeningar och indelas i tre ordningar: stjärtlösa groddjur (Anura), alltså grodor, stjärtgroddjur (Urodela) i vilka ingår salamandrar, samt maskgroddjuren (Gymnophiona). Det vetenskapliga namnet kommer från grekiskan och är sammansatt av ἀμφί (amphi), 'på bägge sidor', och βίος (bios), 'liv', alltså 'dubbelt levande'. Namnet syftar på metamorfosen, då de flesta groddjuren först lever som larv i vattnet innan de går över till ett liv på land. Även de flesta vuxna groddjur har ett habitat av akvatiska och terrestriska (relaterad till jord) områden. De behöver i alla fall närheten till vatten. Många arter är aktiva på natten som skydd mot fiender och mot vattenavdunstning från huden. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.