Grovlek Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder grovlek, varianter, uttal och böjningar av grovlek

Grovlek synonym, annat ord för grovlek, vad betyder grovlek, förklaring, uttal och böjningar av grovlek.

Vad betyder och hur uttalas grovlek

Grovlek uttalas grov|lek och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av grovlek

Singular

grovlek
obestämd grundform
grovleks
obestämd genitiv
grovleken
bestämd grundform
grovlekens
bestämd genitiv

Plural

grovlekar
obestämd grundform
grovlekars
obestämd genitiv
grovlekarna
bestämd grundform
grovlekarnas
bestämd genitiv

Grovlek är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet grovlek

  1. Tidigare angavs ett sandpappers grovlek ofta med en skala från 0–5. Där 5 stod för det grövsta pappret och 0 stod för det finaste pappret. Idag är det vanligast att grovleken anges i form av kornstorlek, till exempel 40 korn (P40), vilket räknas som ett grovt sandpapper. Eller 180 korn (P180), vilket räknas som ett fint sandpapper. Siffran betyder att kornen på sandpappret kan passera genom ett nät som har detta antal maskor i kvadrat per kvadrattum. Ett nät som på varje kvadrattum har 40x40=1600 maskor, används för att sila de korn som sitter på ett sandpapper med grovleken 40 korn. Om man istället tar ett nät som är så finmaskigt att nätet på varje kvadrattum har 180x180=32 400 maskor. De sandkorn som klarar av att passera genom detta nät används för att tillverka sandpapper med grovleken 180 korn (P180). (källa)
  2. Symaskinsnålar graderas efter grovlek i två skalor. Den i Sverige vanligaste skalan anger nåltjockleken i hundradels mm. Vanligen ligger grovlekarna mellan 60 (tunn) och 120 (grov). I det amerikanska systemet motsvaras 60 av 8 och 100 av 14. Förutom nålstorlek finns olika system för fästet. Några sådana system för hemsymaskiner är 130/705H, ELx705 och HA*1SP. Nålens spets utformas på olika sätt för olika material,förutom standard även för t.ex. sömnad i skinn (trekantig, skärande spets), stickade och elastiska tyger, sömnad med metallictråd m.fl. specialvarianter. Vissa nålar har speciellt utformade ögon. För vissa ändamål, t.ex. brodyr, används nålar belagda med titannitrid som ska ge en slitstark yta. (Observera att beteckningen "titannål" är felaktig!). Det förekommer också dubbel och t.o.m. trippelnålar som används till förstärkta elastiska sömmar. För dessa nålar anges avståndet mellan nålarna och grovleken. (källa)
  3. Garn utgörs också av en eller flera trådar sammantvinnade till olika grovlekar. Tvinningen kan ha olika karaktär beroende på tillverkningssättet, och ger garnet olika egenskaper. Tvinningen kan ske antingen åt samma håll som garnet är spunnet, eller åt motsatt håll. Tvinningsriktningarna anges med beteckningen S-tvinn (vänstersnodd, jämför vänstergängad skruv) eller Z-tvinn (högersnodd, jämför högergängad skruv). (Jämför tågvirke, som kan vara linslaget eller tross-slaget.). (källa)
  4. Själva arbetet är fäst vid en knyppeldyna där spetsen, vartefter den blir färdig, rullas ihop. Traditionellt knypplar man med lintråd i olika grovlekar och med olika antal ihoptvinnade trådar. (källa)
  5. Tenaciteten för sytråd mäts i enheten cN/tex, där tex är ett mått på grovleken av en textiltråd, definierad som vikten i gram av en 1 km lång tråd. (Tex ersätter det äldre måttet denier. Om garnnummer se vidare: Tråd.). (källa)
  6. Flatlusen har en platt, kort kropp, 1 till 2 millimeter lång. Den saknar vingar. Precis som huvudlusen har flatlusen gripklor anpassade för att hålla fast i hårstrån. Benen hos flatlusen sitter dock glesare på grund av den större grovleken hos de hårstrår den lever bland. (källa)
  7. Garn (tråd) – en eller flera trådar sammantvinnade till olika grovlekar. (källa)
  8. I ett typsnitt kan i många fall ingå olika varianter. Dessa kan vara de olika grundformerna (rak eller kursiv), olika grovlekar eller sorter (fet, mager) eller olika bredder (kondenserad, extrabred etc). Typsnittet kan innehålla många kombinationer av dessa, som kondenserad mager rak eller extrabred fet kursiv. En hel del typsnitt har dock bara ett fåtal sådana varianter eller saknar dem helt. (källa)
  9. Eftersom man i frivoliteter skapar spets genom att knyta dubbelknutar över en tråd och därefter dra ihop dem måste garnet man använder vara jämnt och utan knutar eller ojämnheter. Det bör inte ha en tendens att tvinna upp sig. Vanligast är att man använder en merceriserad bomullstråd av god kvalitet. Dessa finns i flera olika grovlekar och i många olika färger. (källa)
  10. Altartavlan har som centralt motiv Kristi uppståndelse. På ett grundstoff av naturfärgat linnetyg framträder bilden av ett kors med visionen av den uppståndne Mästaren. Han är framställd som en triumferande segerherre med krona på huvudet och klädd i gyllene skrud, utförd i applikation av gyllene skinn och broderi i guldtråd i varierande grovlekar och nyanser. Ett stort antal människor, åskådliggjorda av konturtecknade huvuden tätt tillsammans, bevittnar undret. En mandorla i röda färgvalörer omger bildframställningen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.