Grus Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder grus, varianter, uttal och böjningar av grus

Grus synonym, annat ord för grus, vad betyder grus, förklaring, uttal och böjningar av grus.

Synonym till grus

Vad betyder och hur uttalas grus

Grus uttalas grus och är ett substantiv -et.

Ordformer av grus

Singular

grus
obestämd grundform
grus
obestämd genitiv
gruset
bestämd grundform
grusets
bestämd genitiv

Grus är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Grus på Engelska

  • gravel - gravel pitch, (playing field (US)), gravel path

Hur används ordet grus

  1. Ursprungligen avsåg ordet en större galär, men sedan mitten av 1800-talet har man i Norden med galeas avsett den vanligaste typen av skutor, snedsegelriggad med två master, den förliga stormast och den akterliga mesanmast. Åländska galeaser har trots sitt namn lika lång eller något längre aktre mast, något som annars gäller skonerter. På bägge master brukar föras gaffelsegel, toppsegel och förr eventuellt ett par råsegel i toppen av stormasten, numera bara en salning. I fören har den för det mesta ett rätt långt bogspröt, där det är fästat ett eller två förstag, där man för klyvare. Innerst, från däck går ytterligare ett stag upp till salningen, där focken förs. I aktern finns vanligen en rätt rymlig kajuta, och på 1900-talet en styrhytt för rorsman vid ratten, och skepparens sjökort. Under de närmaste förra århundradena seglade hundratals, kanske tusentals, små fartyg av den typen runt Östersjön och Nordsjön kors och tvärs, och på de större insjöarna, med förnödenheter, den så kallade bondeseglationen. Ännu långt in på senare halvan av 1900-talet fraktade många familje- och partrederier sand, ved och grus från landsortshamnar till de större städerna med galeaser. Skepparna var för övrigt vanligtvis så erfarna att några sjökort egentligen sällan behövdes. (källa)
  2. En tennisspelare som huvudsakligen baserar sitt spel på grundslag kallas för baslinjespelare. I modern tennis används ofta grundslag med kraftig överskruv som ger bollen rotation i flygriktningen. Bollbanan blir på grund av överskruven kortare än vid oskruvade slag och bollen sjunker brantare ner mot banan. Studsen blir högre än vid raka slag. Överskruv är särskilt effektiv på grus men mindre effektiv på gräsunderlag. På gräs studsar en oskruvad boll normalt lägre än på grus vilket medför att många tennisspelare har problem att slå effektiva grundslag på gräs. En överskruvad boll studsar högre också på gräsunderlag vilket snarast underlättar för motståndaren att slå effektiva returer. I stället föredrar många spelare som exempelvis Amélie Mauresmo att vid grässpel slå underskruvade (slice) bollar som flyger långt men studsar lågt. (källa)
  3. Kapillärvattenzonen är i grovt grus minimal, ibland bara några centimeter, medan i till exempel finmo kan kapillärvattenzonen vara flera meter hög. I kapillärvattenzonen råder generellt ett undertryck om man jämför med atmosfärstrycket. (källa)
  4. Grus är ett stenmaterial med dominerande kornstorlek mellan 2 mm och 63 mm. Grus delas upp i kornstorleksklasserna fingrus 2-6,3 mm, mellangrus 6,3-20 mm och grovgrus 20-63 mm. Genom siktning av naturgrus i såll delas materialet upp i olika tekniska kvaliteter. 0-8 mm betecknas som fingrus, 5-64 mm som singel, 0-70 mm som bärlagergrus och 0-300 mm (osiktat) som fyllnadsgrus. Singel (av engelska shingle, ytterst av latin scandula, 'takplatta') används som dräneringsmaterial och för utdrygning av betongblandningar. Bärlagergrus används för vägunderbyggnad utanpå vägens bottenmaterial. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.