Gudsmedvetande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder gudsmedvetande, varianter, uttal och böjningar av gudsmedvetande

Gudsmedvetande synonym, annat ord för gudsmedvetande, vad betyder gudsmedvetande, förklaring, uttal och böjningar av gudsmedvetande.

Vad betyder och hur uttalas gudsmedvetande

Gudsmedvetande uttalas guds|med|vet|ande och är ett substantiv.

Ordformer av gudsmedvetande

Singular

gudsmedvetande
obestämd grundform
gudsmedvetandes
obestämd genitiv
gudsmedvetandet
bestämd grundform
gudsmedvetandets
bestämd genitiv

Gudsmedvetande är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet gudsmedvetande

  1. Rumis föreställning om kärlekens gränslöshet gestaltas även i vad många uppfattar som hans universalism. Inom nutida ekumenik och religionsdialog används ofta Rumi som en symbol för interreligiös tolerans och uppfattningen att alla religioner har samma gudomliga källa. Rumi framhåller att all form av religion försvinner i mystikerns gudsmedvetande. (källa)
  2. Teistisk evolution följer den vetenskapligt accepterade tidsskalan för universums, jordens och livets skapelse. Dess anhängare kan ses som en av de grupper som förnekar att det måste föreligga en konflikt (konflikttesen) mellan religion och vetenskap. Vissa förespråkare för teistisk evolution menar emellertid att evolutionen är otillräcklig som förklaring av människans särställning bland djuren, och att Gud har lagt ned en själ eller ande i människan, inklusive ett Gudsmedvetande och en evig natur (dualistisk människosyn). Men många teistiska evolutionister tänker att människans självmedvetande är ett emergent fenomen som uppkommit naturligt, vid en viss komplexitetsnivå. (källa)
  3. I utförandet av denna ansluter Rothe sig nära till Hegel, blott att spekulationen här har att utgå inte som i filosofin från det rena självmedvetandet, utan från det däri för den fromme omedelbart inneslutna gudsmedvetandet och såtillvida också kan betecknas som "teosofi". Ett värdefullt komplement till sin etik gav Rothe i skriften Zur Dogmatik (1863, 2:a upplagan 1869). Efter Rothes död utgavs av hans lärjungar en serie av hans föreläsningar över olika ämnen, Vorlesungen über Kirchengeschichte (1875-76), Theologische Encyclopädie (1880) och så vidare. (källa)
  4. Ett sådant nytt sedligt liv kommer till stånd hos människorna genom det intryck Kristi liv gör på dem. I Jesu syndfrihet och oavbrutna gudsmedvetande blir Gud själv uppenbarad för oss såsom kärlek, och genom meddelandet av detta fullkomliga liv stiftar Kristus Gudsriket samt fullkomligar skapelsen. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.