Hälft synonym, annat ord för hälft, vad betyder hälft, förklaring, uttal och böjningar av hälft.

Synonymer till hälft

Vad betyder och hur uttalas hälft

Hälft uttalas hälft och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av hälft

Singular

hälft
obestämd grundform
hälfts
obestämd genitiv
hälften
bestämd grundform
hälftens
bestämd genitiv

Plural

hälfter
obestämd grundform
hälfters
obestämd genitiv
hälfterna
bestämd grundform
hälfternas
bestämd genitiv

Hälft är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hälft översättning

Engelska

half
one half of an amount, one half, almost half the children had colds

Hur används ordet hälft

  1. Många av dessa första ornitologer var jägare med småkalibriga gevär, snaror och nät. De skrev ner sina iakttagelser och ritade av fåglarna. Många gjorde det för att dra lärdom av hur jakten kunde förenklas, vilka fåglar som var goda att äta och dylikt. Inom ornitologin var jägaren och vetenskapsmannen inte sällan en och samma individ under hela 1700-talet. Vetenskapliga texter om fåglar skrevs på Latin, men mot slutet av 1700-talets andra hälft började också en ny sorts enkla populärzoologiska handböcker ges ut i Europa. Böcker som man lätt skulle få med sig på jaktturen. Dessa böcker blev senare populära även bland dem som, utan jaktvapen, begav sig ut i skog och mark för att i Rousseaus anda njuta av naturen. (wikipedia.org)
  2. I Frankrike under 1800-talets först hälft var de två stora genremålarna Jean-François Millet och Gustave Courbet. Medan bondesonen Millet koncentrerade sig på att måla det lantliga Frankrike med bilder som Axplockerskorna (1857), så målade Courbet bilder från samhällets alla delar. Några av hans mest kända verk är Stenbrytarna (1849), Begravning i Ornans (ca 1850) och Ateljén (1855). (wikipedia.org)
  3. Runt Östersjön uppges orterna Danzig och Königsberg haft egen tillverkning. I Sverige importerade man under 1600-talets senare hälft från framför allt Nederländerna med Flandern, men det kan ha förekommit import även från Frankrike och Tyskland. Redan tidigt präglades den försilvrade narven med punsar och liknande verktyg. I gemak och salar som endast sparsamt lystes upp av ljuskronor gav de punsade ojämnheterna glittrande reflexer, vilket kunde ge ett uppskattat ljuskomplement. (wikipedia.org)
  4. Med hammarklaver betecknar man ofta ett piano av sjuttonhundratalsutformning, möjligen också inklusive Beethovens tid. Det är således ett stränginstrument, vars strängar, till skillnad från cembalons och klavikordets, anslås med hammare. Namnet är ett översättningslån från tyskans Hammerklavier och är ett av flera tidiga namn på pianot som då användes om varandra. Det har återupptagits i svenskan under nittonhundratalets senare hälft, då det ökande medvetandet om egenarten i vad man brukar kalla "äldre" musik, i det här fallet från före romantiken, medförde ett behov av att skilja sjuttonhundratalets pianotyp från den moderna. (wikipedia.org)
  5. En hjärnlob är en av de fyra eller fem olika huvuddelarna i varje hälft (hemisfär, hjärnhalva) av storhjärnan hos en människa. (wikipedia.org)
  6. Den version som trycktes under nittonhundratalets första hälft var nästan kvadratisk (140 mm x 121 mm) och hade Moder Svea på framsidan och Gustav Vasa på baksidan. (wikipedia.org)
  7. I Europas städer skapade befolkningsökningen under 1800-talets andra hälft en enorm efterfrågan på bostäder. I nord- och centraleuropeiska städer som Berlin, Wien, St Petersburg, Köpenhamn och Stockholm byggdes nu stora så kallade hyreskaserner av sten och tegel utefter rakt anlagda gator för den allt talrikare arbetarbefolkningen. Hyreskasernerna täckte hela kvarter med 4-7 våningar höga hus mot gatan och bakgårdar fyllda med ytterligare hyreshus, diverse uthus och verkstäder. Gathusen hade ibland även hyresgäster ur medelklassen men i källar- och övervåningar samt i gårdshusen bodde de mindre bemedlade. En del hyreskaserner byggdes i offentlig regi, andra av välgörenhetsorganisationer men det stora flertalet byggdes av privata byggherrar i spekulationssyfte. Spekulationsbyggandet resulterade i estetiskt, tekniskt och sanitärt undermåliga hus. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Hälft Synonymer Betyder Uttal