Part synonym, annat ord för part, vad betyder part, förklaring, uttal och böjningar av part.

Synonymer till part

Vad betyder och hur uttalas part

Part uttalas part och är ett substantiv -en -er.

Part betyder:

Ordformer av part

Singular

part
obestämd grundform
parts
obestämd genitiv
parten
bestämd grundform
partens
bestämd genitiv

Plural

parter
obestämd grundform
parters
obestämd genitiv
parterna
bestämd grundform
parternas
bestämd genitiv

Part är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Part översättning

Engelska

party
party to a negotiation, interest of a party, the contending parties, the parties on the labour market (employers', and employees', organizations)

Hur används ordet part

  1. Gaffelantilop eller gaffelbock (Antilocapra americana) är ett i Nordamerika förekommande partåigt hovdjur. Djuret är den enda nu levande arten i familjen gaffelantiloper (Antilocapridae). (wikipedia.org)
  2. Gems, även känd som stenget eller alpget, (Rupicapra rupicapra) hör till slidhornsdjuren inom ordningen partåiga hovdjur. (wikipedia.org)
  3. Gerillakrigföring är en metod för krigföring som innebär att små grupper utför begränsade anfall mot en fiende som i regel är överlägsen i antal eller teknik. Det skiljer sig från så kallade storkrig, genom att åtminstone en krigande part inte är en reguljär armé (wikipedia.org)
  4. God tro kan även innebära att part är ovetande om eventuella missförhållanden vid exempelvis ett avtals tillkomst. Begreppet är av stor betydelse för bedömning av om avtal har uppkommit om motparten t.ex. skrivit fel pris i offerten eller utsatts för tvång för att ingå avtalet. (wikipedia.org)
  5. Dubbel vaginal/anal penetration - samtidig penetration av en och samma kroppsöppning, vagina eller anus. Denna sexställning, med kvinnor som mottagande part, såväl vaginalt som analt, har varit en trend främst i amerikansk lågbudgetpornografi under 2000-talet. Denna model har även blivit vanligare bland framförallt ungdomar i och med att analsex blivit standard i även svenska folkets heterosexuella sexliv. !Felaktig källa, handlar om "Sexualvanor bland lesbiska & (wikipedia.org)
  6. I traditionella samhällen är det svårt att veta vad som är handel och vad som är symbolisk kommunikation. Ofta förekommer långvariga handelsrelationer där stor vikt läggs på parternas ärlighet, ömsesidig respekt, och plikter gentemot varandra. Exempelvis förekommer så kallad "tyst handel", då handelsvaror avsedda för byteshandel läggs ut av en part och sedan byts ut av en annan part, utan att parterna träffas. I forntida högkulturer är det svårt att dra en gräns mellan fri handel och olika tributförfaranden. Högkulturerna handlade ofta i prestigefyllda varor som användes av härskare för att markera status, och som gåvor till allierade. (wikipedia.org)
  7. USA:s handelsembargo mot Kuba, på Kuba refererat till som el bloqueo (blockaden), är ett fortfarande pågående amerikanskt handelsembargo som trädde i kraft den 7 februari 1962 som en reaktion på den kubanska statens övertagande av amerikanska företags och medborgares tillgångar i Kuba. Sitt kubanska öknamn till trots är det ingen formell handelsblockad även om USA år 1996 tog sig rätten att bestraffa tredje part som bedriver handel med landet. (wikipedia.org)
  8. Handräckning (polis) – en åtgärd inom den svenska polisväsendet som innebär att polisen biträder en annan part (wikipedia.org)
  9. Hjortdjur (Cervidae) är en familj i underordningen idisslare (Ruminantia) som tillhör ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla). Det finns omkring 40 olika arter och till de vanligaste hör älg, kronhjort, ren, rådjur och dovhjort. (wikipedia.org)
  10. Hovdjur, ungulater, är ett sammanfattande namn på de ordningar däggdjur som har hovar eller klövar på fötterna. Idag avses främst partåiga hovdjur och uddatåiga hovdjur med namnet hovdjur. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.