Stycke Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stycke, varianter, uttal och böjningar av stycke

Stycke synonym, annat ord för stycke, vad betyder stycke, förklaring, uttal och böjningar av stycke.

Synonymer till stycke

Vad betyder och hur uttalas stycke

Stycke uttalas stycke och är ett substantiv -t -n.

Stycke betyder:

Ordformer av stycke

Singular

stycke
obestämd grundform
styckes
obestämd genitiv
stycket
bestämd grundform
styckets
bestämd genitiv

Plural

stycken
obestämd grundform
styckens
obestämd genitiv
styckena
bestämd grundform
styckenas
bestämd genitiv

Stycke är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Stycke på Engelska

 • piece - work piece, play, piece of meat, come part of the way, five apples, a piece of cultural history

Hur används ordet stycke

 1. Förr användes uteslutande klockor av murverk eller betong, nedsänkta i marken, men senare användes mest kar av järnplåt, byggda halvt om halvt ovan jord. Klockan, som består av järnplåt, neddoppar i klockkaret. Då klockan är tom vilar dess underkant på botten av klockkaret. Vid mindre klockor är klockan utförd i ett stycke, vid större i flera delar, så kallade lyft. Klockor med en rymd av ända till 400 000 kubikmeter finns utförda med 6 lyft. Då gasen leds in i en sådan så kallad teleskopisk klocka, lyfts först den inre delen. När den är uppe, griper den ringformiga rännan, fickan, på dess undre kant i en motsvarande ring på det andra lyftets övre kant, varefter det andra lyftet börjar gå i höjden och så vidare. Tätningen mellan de olika lyften åstadkoms genom det vatten, som medföres i lyftens fickor. För att klockan skall lyfta sig jämnt över hela omkretsen, måste den styras med rullar, som ligger an mot ledarställningen. Från början var det vanligt att bygga in klockorna i hus, då man fruktade att vätskespärren skulle frysa vid kyla, men sedan effektiva uppvärmningsanordningar togs fram användes vanligen öppna klockor, det vill säga ej inbyggda. Två inbyggda gasklockor, ritade av Ferdinand Boberg, finns vid Stockholms gasverk men är ej i drift. (källa)
 2. En gata är en väg i stadsmiljö, ett långsträckt stycke av markytan i en stad, avsedd att främja trafik, av gående eller fordon, och därmed sammanlänka olika regioner och fastigheter i staden. Ordet gata syftade ursprungligen på en väg som gick mellan inhägnader, exempelvis hagar, tomter eller byggnader. Ordet väg används idag framförallt om landsvägar. En smal gata avgränsad av höga murar eller hus kallas gränd. En gata som endast på ett ställe har kontakt med det övriga vägnätet kallas återvändsgata. (källa)
 3. Gering är en vinklad yta på ett trästycke (för sammanfogning). Den förekommer till exempel på ramar, fönster, lister och dörrfoder. För att såga till geringar används geringssåg eller ryggsåg och geringslåda. (källa)
 4. Grundbotten bör vara plan så att det ej kan bildas fickor eller fördjupningar för vatten i till exempel berg eller lera, grundbotten bör vara väl dränerad. Beroende av förhållande på platsen kan det behövas sprängningarbeten av berg eller större stenar, även schaktas för dränering och installationer. Det är viktigt är att avleda grundvatten från grundbotten med en tillfredsställande dränering och marken bör ha en viss lutning från grunden för att avleda regn och smältvatten. Takavvattning som leder vattnet ned i dräneringen eller ett gott stycke från huset bidrar till minskade fuktproblem i grundläggningen. För att fuktskyddet skall fungera måste dräneringen vara tillfredsställande och underhållas enligt rekommendation, brunnar skall rensas varje år och dräneringen kan behövas läggas om vart 20 år. All grundläggning kan vara känslig för brister i dräneringen och eventuellt ytvatten, än värre vid översvämningar som når grunden, vatten sugs lätt upp och kan ställa till skador. Vid en ny grundläggning kan en fuktsäkerhetsprojektering vara viktig för att klarlägga vilken grundläggning och utförande, som är den mest lämpade för respektive byggprojekt. (källa)
 5. Från och med 1860-talet ersattes krutet av nitroglycerin eller andra explosiva sprängämnen som dynamit, sebastin, ammoniakkrut, extradynamit, patentdynamit och expressdynamit. Sprängämnena inlades i hål, borrade i berget. I sprängämnet insattes en tändpatron, även kallad tändkapsel, från vilken utgick en stubintråd som nådde ett stycke utanför hålet. Under 1800-talets sista år användes även elektrisk antändning av tändpatroner. Ovanpå sprängämnet tillpackades sedan en förladdning av lera eller sand (stundom brukades även vatten), varefter stubinen antändes och skottet gick av. För att få god effekt av skottet fordrades, att borrhålet "påsattes", slogs till lagom djup och att laddningen var rätt avpassad. (källa)
 6. En guldtacka är ett massivt gjutet stycke guld. Formen kan variera, men en normal svensk guldtacka väger 12,5066 kg (402,09 troy ounces) och har en guldhalt på 99,99%,(=24 karat). Densiteten är 19,3 g/cm³ vid 24K. Den har en volym på 0,65 liter. (källa)
 7. Halsring är ett smycke som bärs kring halsen. Till skillnad från halsband är halsringar oftast i ett stycke. Smycket har använts, och används, i många kulturer jorden runt. I vissa kulturer i Asien och i Afrika används ett flertal ringar för att visa på status och för att förlänga halsen. Det mest kända exemplet på denna användning kommer från Kayan-folket i Thailand. Nbedele-folkets kvinnor i Afrika använder sig av halsringar för att markera giftermål. (källa)
 8. I notskrift anger en nots notvärde hur lång den spelade tonen skall vara. Längden uttrycks i taktslag, inte i absoluta tidsenheter, vilket innebär att noterna för ett stycke är desamma oavsett vilket tempo det spelas i. Det innebär också att det inte går att utläsa exakt hur lång tid en ton skall spelas enbart utifrån ett notvärde, för detta behövs även tempot, som bestämmer antalet taktslag per tidsenhet. (källa)
 9. Man kan sätta fast en pinne på släggnacken, träda på en avvägd mängd tunga ringar som löper fram och tillbaka ett kort stycke samt anordna någon form av stopp, så att ringarna inte faller av. När man svingar släggan kommer ringarna på efterkälken och trycks mot pinnens stopp. När slägghuvudet träffat verktyget och just ska till att studsa tillbaka hinner ringarna ikapp, möter återstudsen och tvingar tillbaka slägghuvudet mot det verktyg det just var på väg att lämna. Om det hela ärätt avpassat kommer ringarna när de faller ner mot slägghuvudet att helt kväva återstudsen. Man får alltså en studsfri slägga som med full effekt driver verktyget. En variant, som fungerar enligt samma princip, är ett hålrum inuti slägghuvudet, som är delvis fyllt med stålkulor. Märkligt nog är denna typ av studsfri slägga/hammare sällsynt i allmänna handeln. Gummiklädda studsfria slagverktyg finns, men det är en annan princip. Nackdelen med denna metod är att gummit blir hårt åtgånget av träffen mot verktyget. (källa)
 10. Harmonik är beroende av uppbyggnad och utveckling. I varje harmoni finns ett mått av inneboende spänning, eller vilja att leda till en ny harmoni. I varje följd av harmonier finns dessutom ett mått av framåtdrivande kraft. Varje musikalisk beståndsdel, vare sig det är en fras, sektion, vers, eller ett helt stycke innehåller ett stegrande och avtagande av harmonisk spänning och/eller rörelse. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.