Bit Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bit, varianter, uttal och böjningar av bit

Bit synonym, annat ord för bit, vad betyder bit, förklaring, uttal och böjningar av bit.

Synonymer till bit

Hittade 2 varianter av ordet bit:

Vad betyder och hur uttalas bit

Bit uttalas bit och är ett substantiv -en -ar.

Bit betyder:

Ordformer av bit

Singular

bit
obestämd grundform
bits
obestämd genitiv
biten
bestämd grundform
bitens
bestämd genitiv

Plural

bitar
obestämd grundform
bitars
obestämd genitiv
bitarna
bestämd grundform
bitarnas
bestämd genitiv

Bit1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas bit

Bit uttalas bit [bi´t el. bit´] och är ett substantiv -en -ar.

Bit betyder:

Ordformer av bit

Singular

bit
obestämd grundform
bits
obestämd genitiv
biten
bestämd grundform
bitens
bestämd genitiv

Plural

bitar
obestämd grundform
bitars
obestämd genitiv
bitarna
bestämd grundform
bitarnas
bestämd genitiv

Bit2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Bit på Engelska

 • piece, bit, part - a little way into the twentieth century, the look of the town is gradually changing, part (some) of the way
 • bit - number used in binary notation, a single unit of information

Hur används ordet bit

 1. Byte är en informationsenhet som bland annat används i datorsammanhang, ofta den minsta adresserbara enheten, och en måttenhet för informationsstorlek. Pluralformen är i allmänhet densamma. I moderna sammanhang är en byte oftast synonymt med en oktett, en sekvens bestående av informationsbärande 8 bitar, men i synnerhet i äldre datorer kan bytestorleken vara en annan. (källa)
 2. Adressbussens bredd bestämmer hur mycket minne som kan åtkommas. Till exempel kan en 16-bitars adressbuss (som var vanlig hos 8-bitars hemdatorerna på 1970- och 1980-talet) adressera 216 = 65 536 distinkta minnesadresser, medan en 32-bitars adressbuss (vanlig hos dagens PC-datorer) kan adressera 232 = 4 294 967 296 = distinkta minnesadresser. (källa)
 3. För 8088-datorer användes XT-kontakten (som var 8088-bussen direkt). Även kallad 8 bitars ISA-bus (4,77 MHz). (källa)
 4. Den radiometriska upplösningen beskriver det effektiva bitdjupet hos sensorn (antal gråskalenivåer) och uttrycks vanligtvis som 8-bitars (0–255), 11-bitars (0–2 047), 12-bitars (0–4 095) eller 16-bitars (0–65 535). (källa)
 5. debug är ett kommando i DOS, MS-DOS, OS/2 och Microsoft Windows (endast x86 versioner, inte x64) vilket programmet debug.exe (eller DEBUG.COM i äldre DOS-versioner) använder sig av. Debug kan användas som en assembler, Disassemblator, eller program för hexadecimal dump som tillåter användaren att interaktivt undersöka datorminnets innehåll (i assembler, hexadecimal eller ASCII), göra ändringar, och selektivt exekvera COM-fil, EXE och andra typer av filer. Det har också flera kommandon som används för att nå en viss disksektor, minnesmappad I/O port och minnesadresser. MS-DOS Debug är skriven för 16-bitars processer och är därför begränsad till 16-bitars datorprogram. FreeDOS Debug har en "DEBUGX"-version som också stödjer 32-bitars DPMI-programs. (källa)
 6. En passbit är del av en kombinationsmåttsats uppfunnen av svensken Carl Edvard Johansson. Den ursprungliga måttsatsen innehöll 102 precisionsslipade passbitar av härdat stål som kunde kombineras att ge alla mått mellan 1 mm och 201 mm i steg om 0,01 mm. Detta motsvarade cirka 20 000 olika måttvärden. Det finns också måttsatser på exempelvis 122 bitar, där det också förekommer bitar i steg på 1 mikrometer (1µm). (källa)
 7. CAN möjliggör att flera noder eller styrenheter i fordonet kan sända meddelanden till varandra på ett säkert och snabbt sätt. Alla noder i nätet är parallellkopplade till två gemensamma ledare. Kommunikationen är seriell och asynkron dvs informationen sänds som en serie bit-signaler och meddelandena sänds bara vid behov. (källa)
 8. De flesta nybörjare gör oftast korset uppåt, men vill man komma ner i snabbare tider är det fördelaktigt att göra det "upp och ner", och göra första lagret neråt. Fördelen är att man ser de bitar som ska placeras istället för de som redan är placerade. (källa)
 9. När två bitar järn välls samman så bildar de en bit. Efter en perfekt vällning är fogen lika stark som materialet omkring. Vällning skiljer sig från konventionell svetsning i det att metallen inte når smältpunkten vid sammanfogningen. Bindningar mellan atomerna sker genom att lokal plastisk deformation och höga temperaturer underlättar diffusion av atomer i ytlagren. Det finns också moderna sammanfogningsmetoder som bygger på fysikaliska processer i det fasta tillståndet, bl a Friction Stir Welding (FSW) och Diffusion Bonding. Den senare metoden kan exempelvis svetsa samman aluminium med titan. (källa)
 10. En skruvdragare kan jämföras med en borrmaskin som är utrustad med skruvmejslar av typ bits. Jämfört med en borrmaskinen har skruvdragaren ett lägre varvtal och högre vridmoment. Vridmomentet som anges i enheten Newtonmeter (Nm) är hos en skruvdragare ofta inställbart i flera steg, det vill säga detta avgör hur hårt skruven kommer att dras (momentbegränsning). Skruvdragare drivs vanligen elektriskt via elnätet (230 V) eller med batterier men även pneumatisk drivning finns. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.