Bot Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bot, varianter, uttal och böjningar av bot

Bot synonym, annat ord för bot, vad betyder bot, förklaring, uttal och böjningar av bot.

Synonymer till bot

Hittade 2 varianter av ordet bot:

Vad betyder och hur uttalas bot

Bot uttalas bot och är ett substantiv -en.

Bot betyder:

Ordformer av bot

Singular

bot
obestämd grundform
bots
obestämd genitiv
boten
bestämd grundform
botens
bestämd genitiv

Bot1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas bot

Bot uttalas bot och är ett substantiv -en böter.

Bot betyder:

Ordformer av bot

Singular

bot
obestämd grundform
bots
obestämd genitiv
boten
bestämd grundform
botens
bestämd genitiv

Plural

böter
obestämd grundform
böters
obestämd genitiv
böterna
bestämd grundform
böternas
bestämd genitiv

Bot2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Bot på Engelska

 • cure, remedy - help, cure, medicine, penance, set things right, promise to mend one', s ways
 • penalty, fine - sum of money imposed as a penalty for an offence, parking fine, they were heavily fined for speeding

Hur används ordet bot

 1. Bikten räknas i den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan som en del av botens sakrament, men den förekommer även i reformatoriska kyrkor. I Svenska kyrkan benämndes tidigare bikten enskilt skriftermål men står idag benämnd som bikt i Svenska kyrkans kyrkoordning och kyrkohandbok. (källa)
 2. Inom katolicismen kan botens sakrament åläggas av en präst i samband med bikt eller väljas frivilligt. Om den åläggs under en bikt får man absolution, avlösning, direkt under bikten innan man gjorde botgöringen. Som bot kan företagas pilgrimsfärd till det Heliga landet, Rom, eller andra heliga platser, samt, i Katolska kyrkan, avlat. Under medeltiden uppfattades deltagandet i korstågen som botgöring. Andra former är till exempel späkning (se flagellanter). (källa)
 3. Fastlagsris förekom i en gammal sed från 1600-talet som innebar att man risade varandra, det vill säga att husfadern piskade familjemedlemmarna med riset, antingen på fettisdagen eller långfredagens morgon. Det skulle vara en symbolisk påminnelse om Jesu lidande. Risningen skulle ge bot och bättring. Den övergick under 1700-talet i en lek där barnen piskade sina föräldrar på morgonen och där sjusovarna utsattes för risbastu. Oftast användes björkris, även om annat ris förekom. Liknande traditioner lever fortfarande i exempelvis Lettland och Tjeckien. (källa)
 4. I Västergötland har ett trumsjukt djur sagts vara kåsningablåst, som antagits orsakat av att hornboskap fått i sig larver, kallade åmmor, under betet. Boten mot denna åkomma skulle vara att ge kreaturet en tvestjärt att äta. (källa)
 5. I äldsta tider var fredlöshet bara snäppet mindre än ett regelrätt dödsstraff. All egendom förverkades, fastigheter brändes, omnämnanden raderades och den fredlöses person fråntogs allt rättsligt skydd. Den bot som föreskrevs vid dråp av en människa eller ett djur gällde inte den fredlöse. Den fredlöse var i samhällets ögon redan död. Denna typ av långtgående straff finns bland annat omtalad i götalandskapens landskapslagar och gällde oftast inom relativt begränsade områden. (källa)
 6. Böter (pluralis av bot) är ett straff som innebär att den dömde skall betala en summa pengar. De vanligaste typerna är penningbot, som är ett fast belopp, och dagsböter, som är proportionellt mot den taxerade inkomsten. Böter utdöms oftast av domstol men polismän kan i vissa länder, däribland Sverige, kräva ut böter för bland annat brott mot Trafikförordningen. (källa)
 7. En biktstol är en möbel i katolska kyrkorna avsedd för bikt, vilket är en central del av botens sakrament. (källa)
 8. Botens sakrament är en rituell handling av botgöring i katolicismen, genom vilken någon visar sin ånger, bekänner sina synder, tar emot Guds förlåtelse och gottgör vad vederbörande har brutit. (källa)
 9. Avlat betecknar, inom romersk-katolska kyrkans försoningslära, efterskänkandet av timliga (jordiska) straff som uppkommit till följd av synd och finns kvar trots att den botfärdige fått avlösningen i bikten och dessutom fullgjort den meddelade botgöringen för begångna synder. Avlat innebär inte syndernas förlåtelse utan den ges genom avlösningen i bikten (botens sakrament). (källa)
 10. Förr trodde man att lepra var smittsam (95 % är immuna) och obotlig och de drabbade isolerades därför i spetälskekolonier. Det har senare visat sig att sjukdomen relativt enkelt kan botas genom en långvarig antibiotikakur. Antibiotika upptäcktes i början av 1900-talet, så innan dess kände man inte till någon bot. Bibeln omnämner spetälska flera gånger, men det är tveksamt om det är samma sjukdom som avses. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.