Kur Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kur, varianter, uttal och böjningar av kur

Kur synonym, annat ord för kur, vad betyder kur, förklaring, uttal och böjningar av kur.

Synonymer till kur

Hittade 2 varianter av ordet kur:

Vad betyder och hur uttalas kur

Kur uttalas kur och är ett substantiv -en -er.

Kur betyder:

Ordformer av kur

Singular

kur
obestämd grundform
kurs
obestämd genitiv
kuren
bestämd grundform
kurens
bestämd genitiv

Plural

kurer
obestämd grundform
kurers
obestämd genitiv
kurerna
bestämd grundform
kurernas
bestämd genitiv

Kur1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas kur

Kur uttalas kur och är ett substantiv -en; pl. -er äv. -ar.

Kur betyder:

Ordformer av kur

Singular

kur
obestämd grundform
kurs
obestämd genitiv
kuren
bestämd grundform
kurens
bestämd genitiv

Plural

kurer
obestämd grundform
kurers
obestämd genitiv
kurerna
bestämd grundform
kurernas
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

kurar
obestämd grundform
kurars
obestämd genitiv
kurarna
bestämd grundform
kurarnas
bestämd genitiv

Kur2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kur på Engelska

  • treatment - course of treatment using penicillin

Hur används ordet kur

  1. Kursplan är ett dokument som beskriver en kurs syfte, innehåll, förkunskapskrav, med mera. En kurs motsvarar ett betyg i ett ämne. Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som beskriver vilken form av undervisning och examination en antagen elev eller student är utlovad. (källa)
  2. En universitetskurs eller högskolekurs (brittisk engelska course module eller unit, övriga världen course) är vid svenska universitet och högskolor ett avgränsat utbildningsavsnitt som specificeras i en formellt beslutad kursplan. Kursplanen anger kursens kurskod, nivå, antal högskolepoäng, titel, behörighetskrav, lärandemål, examinationsformer och ofta även huvudområde, ämne, kursinnehåll, kurslitteratur, med mera. (källa)
  3. Kurs – en färdriktning, se navigation. (källa)
  4. Cour, kur, hovcour eller hovpresentation, är en formell uppvaktning vid ett furstehov. Från mitten av 1700-talet betecknar kuren (eller 'couren') en återkommande högtidlig ceremoniell mottagning vid hovet för hovfolket och vissa andra personer som uppvaktade eller presenterades för medlemmar av kungahuset. Hovpresentationen hade som syfte att göra den presenterade officiellt känd för de kungliga, och gav den presenterade rätten att delta i hovets sällskapsliv. En hovpresentation för enbart kvinnor har också kallats för dameaudience. En sådan fungerade som en statusmässig klassmarkör, och en introduktion för en så kallad debutant i societetens sällskapsliv. (källa)
  5. Distansundervisning (korrespondensstudier) innebär dels att undervisning inte är bunden till en viss plats till exempel ett klassrum, dels att lärare och elev inte träffas särskilt ofta utan kunskapsöverföringen sker i skriven form och/eller via video/webb-konferenser. Historiskt sett har brevkurser varit det vanligast, men numera är det vanligt att kontakter sker via internet. På grund av denna teknologiska utveckling och implementering av webbaserade portaler och lärplattformar har det blivit både enklare och mer effektivt att studera på distans. Det har lett till att tempot i interaktionen snabbats upp och frågor kan besvaras direkt, man kan ha en personligare kontakt med sin distanslärare osv. (källa)
  6. Vid användning av en magnetisk kompass i farkoster monteras den alltid för visning av 0° vid rakt nordlig kurs. Den kompenseras regelbundet för deviationen (järnkulor vid kompassen uppväger effekten av t.ex. ett järnskrov eller järnlast). Återstående deviation och missvisningen, som beror på skillnad mellan magnetisk och geografisk nord, måste beaktas vid varje avläsning. (källa)
  7. Den lägsta kurs en säljare är beredd att sälja för respektive den högsta kurs en köpare är beredd att betala kallas aktieaffärens limit. (källa)
  8. Väntkur – även hållplatsskydd, väderskydd, busskur – är en mindre byggnad vid en hållplats eller angöringsplats, vars syfte är att skydda väntande resenärer från vind och nederbörd. Byggnaden är ofta mycket liten och har som regel endast tak, väggar och dörröppning, men ingen dörr eller uppvärmning. Förr byggdes de vanligen av trä, men är idag som regel utförda av plåt, plexiglas och/eller glas, ibland betong. (källa)
  9. Kurer och brunnsdrickning på en brunnsort var en aktivitet av hälso- och nöjeskaraktär som var som mest populär under senare delen av 1800-talet och därefter hade en nedgång under 1900-talet fram till andra världskriget. Som mest fanns ett hundratal frekventerade hälsobrunnar i Sverige, varav en del hade lokal karaktär och några mest utnyttjades för dagsutflykter. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.