Hbt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hbt, varianter, uttal och böjningar av hbt

Hbt synonym, annat ord för hbt, vad betyder hbt, förklaring, uttal och böjningar av hbt.

Vad betyder och hur uttalas hbt

Hbt uttalas hbt [håbete´] oböjligt och är ett substantiv.

Hbt betyder:

Ordformer av hbt

Singular

hbt
obestämd grundform

Hbt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet hbt

  1. HBTQ-rörelsen (gayrörelse) eller HBT-rörelsen (tidigare homorörelsen eller gayrörelsen) samlar personer inom HBTQ-spektrumet – främst homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) – och värnar om deras rättigheter, jämlikhet och intressen. Rörelsen utgörs av personer och organisationer som verkar för den här gruppen människor. (källa)
  2. RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (före 2007: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) är en svensk politisk och ideell organisation för "homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT)". Förbundet, som grundades 1950, bedriver en aktiv sexualpolitisk verksamhet samtidigt som förbundets avdelningar runt om i Sverige skapar sociala mötesplatser. Förbundet arbetar mot homofobi, bifobi och transfobi, som skapar ett sämre mående för HBTQI-personer. (källa)
  3. År 2007 föreslogs, i en statlig utredning, att kravet på sterilitet skulle utgå ur könstillhörighetslagen, och ersättas av ett tvingande krav på kastrering (avlägsnande av könskörtlarna). Förslaget kritiserades kraftigt av flera transorganisationer, hbt-organisationer, politiska ungdomsförbund och partier. Även andra delar av lagförslaget kritiserades. Den presenterade utredningen med lagförslaget lades sedan i malpåse hos Socialdepartementet. (källa)
  4. Under 1970-talet och 1980-talet drevs förlaget Revolt Press och tidningen Revolt – mot sexuella fördomar från Åseda, av HBT-aktivisterna Michael Holm och Geurt Staal. Med tiden kom Åseda, genom förlags- och tidningsverksamheten, att bli en knutpunkt för kontakter mellan homosexuella i Sverige och Norden, och flera europeiska HBT-tidningar och -tidskrifter trycktes i Åseda. (källa)
  5. Rosenberg, vars far var sjöingenjör, har sin akademiska grundutbildning i teater-, film- och litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har även studerat tyska i Zürich och germanistik vid Karl-Marx-Universität i Leipzig (i dåvarande Östtyskland). Hon disputerade år 1993 med avhandlingen En regissörs estetik: Ludvig Josephson och den tidigare teaterregin vid Stockholms universitet. Hennes forsknings- och undervisningsområden omfattar genusvetenskap, teatervetenskap, HBT/queerstudier, feministisk teori och kulturstudier (Cultural Studies). (källa)
  6. Ordet "garderob" används också som benämning på en hbt-persons låtsade identitet som heterosexuell, se komma ut ur garderoben. (källa)
  7. RFSL har framfört att det inom den svenska polisorganisationen finns problem i hanteringen av hatbrott och frånvaron av strukturerade hot- och riskbedömningar. RFSL yttrar sig i rörande Polisorganisationskommitténs betänkande En sammanhållen svensk polis (SoU 2012:13): "Överlag så varierar kunskapen om brottsutsatta och gärningspersoner när det gäller homofobiska, bifobiska och transfobiska hatbrott, våld i hbt-relationer och brott på grund av könsidentitet/könsuttryck kraftigt." RFSL framför även att det 2012 endast fanns "en hatbrottsgrupp inom de nuvarande 21 polismyndigheterna.". (källa)
  8. Allt sedan 1960-talet och trolöshetdebatten har mycket av kulturradikalismens tyngdpunkter handlat om livsstil och familj: fri kärlek, icke-traditionella familjeformer och sexuellt heterodoxa livsval (jfr HBT och queerteori). Med kulturradikalismens framflyttade positioner är det i det tidiga 2000-talets Sverige inte lätt att avgöra vad kulturradikalism i Sverige i praktiken är, eller om det över huvud taget längre existerar. De enda partierna som idag klart driver en politik som inte är kulturradikal i traditionell bemärkelse är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. (källa)
  9. Alla grupper i riksdagen är inte riksdagsgrupper. Sådana grupper, som inte är partigrupper, är exempelvis riksdagens kristna grupp eller riksdagens HBT-grupp. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.