Fragment Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fragment, varianter, uttal och böjningar av fragment

Fragment synonym, annat ord för fragment, vad betyder fragment, förklaring, uttal och böjningar av fragment.

Synonymer till fragment

Vad betyder och hur uttalas fragment

Fragment uttalas frag|ment [-en´t] och är ett substantiv -et; pl. fragment.

Fragment betyder:

Ordformer av fragment

Singular

fragment
obestämd grundform
fragments
obestämd genitiv
fragmentet
bestämd grundform
fragmentets
bestämd genitiv

Plural

fragment
obestämd grundform
fragments
obestämd genitiv
fragmenten
bestämd grundform
fragmentens
bestämd genitiv

Fragment är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fragment på Engelska

 • fragment - fragment of memory, fragment of text

Hur används ordet fragment

 1. Lödöse museum norr om Göteborg har en stor samling av fragment med medeltida ylletyger (upp emot 700 år gamla) som visats under 2004. Mest förvånande bland fynden är en väv i krabbasnår som få bedömare trott att man känt till som vävteknik, samt att samlingen innehåller förvånande lite vadmalstyger. (källa)
 2. Idag lever fragment av hippiekulturen kvar, främst på USA:s västkust i Oregon och norra Kalifornien där det än idag anordnas hippierelaterade träffar, konserter och marknader i många städer. (källa)
 3. Under vikingatiden i Norden bar kvinnor ett plagg som brukar kallas hängselkjol eller hängselklänning. Den anses ha utvecklats ur antikens peplos. Hängselkjolens utseende har länge varit föremål för debatt i forskarkretsar. Det finns inga bevarade hängselkjolar utan endast små textila fragment. I tidigare forskning beskrevs hängselkjolen som öppen i sidorna, men numera anser de flesta forskare att den endera var hopsydd eller att fram och bakstycken med god marginal överlappade varandra. Det har också framförts teorier om att hängselkjolen inte tillhörde kvinnornas vardagskläder utan var att betrakta som festplagg. (källa)
 4. Hörsägen är en juridisk term som ibland används i juridiska sammanhang, och är synonym med vardagsbegreppet skvaller. Hörsägen är en uppgift där historien eller uppgiften består av löst sammanslagna fragment av uppgifter, eller där källan är en annan person än den som uttalar sig eller förhörs. Uppgiftens sanningshalt eller ursprung kan därför inte alltid vid uttalandet kontrolleras eller fastslås. (källa)
 5. Processen att stabilt kobolt-59 omvandlas till radioaktivt kobolt-60 sker även oönskat i kärnkraftverk, då fragment av kobolthaltiga komponenter (till exempel ventilers glidytor) kan nötas av eller kemiskt lösas ut och följa med in i reaktorn. Framförallt för kokvattenreaktorer (BWR) har detta visat sig kunna bli en dominerande källa till stråldoser till personal, och stora ansträngningar har gjorts för att hitta ersättningsmaterial med lägre halter av kobolt, samt att anpassa kemi-parametrar i processen för att minska upplösning och transport av kobolt. (källa)
 6. Kometernas omloppsbanor kan variera tidsmässigt allt från en periodisk omloppstid av några få år till hundratusentals år, samtidigt som vissa bara passerar genom den inre delen av solsystemet en enda gång, innan de fortsätter ut i den interstellära rymden. Kometer med en kort period tros ha sitt ursprung i Kuiperbältet eller i ett område kallat Scattered disc, vilka båda ligger bortom Neptunus omloppsbana. Långperiodiska kometer tros ha sitt ursprung i ett område mycket längre från solen, i Oorts kometmoln, vilket består av fragment som blev över vid kondensationen av solnebulosan. När andra stjärnor kommer i närheten av vårt solsystem och Oorts kometmoln så kan de isiga objekten rubbas ur sin omloppsbana och falla in i mot solen och planeterna där de får en omloppsbana som komet. På samma sätt kan gasjättarnas gravitation förändra omloppsbanan. (källa)
 7. Den koptiska kyrkan är den äldsta i Mellanöstern. Enligt traditionen var det evangelisten Markus i Alexandria som introducerade kristendomen till Egypten, kort efter att kristus togs upp till himlen och under den romerske kejsaren Claudius regeringstid, omkring 42 e.Kr. Från Alexandria spreds kristendomen genom Egypten, vilket framgår av ett fragment av Johannesevangeliet på koptiska från 100-talet e.Kr. som hittades i övre Egypten, och i skrifter från Nya testamentet som hittades i Oxyrhynchus i mellersta Egypten cirka 200 e.Kr. Vid den tidpunkten hade kristendomen spridits till landsbygden, skrifterna hade översatts till egyptiska (dagens koptiska) och kristendomen omfattade nu majoriteten av landets befolkning. Kyrkan i Alexandria vidkändes som en av kristendomens fyra apostoliska säten och bara den Romersk-katolska kyrkan ansågs främre. Den koptiska kyrkan i Alexandria (som idag är delad i tre) är därför den äldsta i Afrika. (källa)
 8. Lavor kan även innehålla fragment av andra bergarter, så kallade xenoliter. (källa)
 9. Lerskiffret består oftast av kristallina fragment av olika lermineral. Bergartens skiffrighet har uppkommit genom tryck. Sammanfaller denna skiffrighet med lagringen kan stenen lätt klyvas i skivor. När skiffrigheten bildar vinkel med lagringen är sammanhållningen större och lerskiffren inte lika lättkluven. Om man repar ytan med metall får man ett grått streck. (källa)
 10. Med avseende på strukturen kan man särskilja massiv struktur, då ingen regelbunden anordning av mineralbeståndsdelarna förekommer, bandad struktur, då de olika mineralen är ordnade i parallella lager, det ena utanpå det andra (oftast förekommer två varandra motsvarande lager av samma mineral på var sin sida om gångens mitt, och den blandade strukturen blir då symmetrisk), brecciaartad struktur, då gången innehåller kantiga fragment av den omgivande bergarten, cementerade av gångmineral och malmer, drusig struktur, då gången innehåller hålrum beklädda med kristalliserade mineral. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.