Fragmentering Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fragmentering, varianter, uttal och böjningar av fragmentering

Fragmentering synonym, annat ord för fragmentering, vad betyder fragmentering, förklaring, uttal och böjningar av fragmentering.

Synonymer till fragmentering

Andra språk

Fragmentering på Engelska

  • fragmentation

Hur används ordet fragmentering

  1. Globalt är inte hasselmusen hotad, utan kategoriseras som livskraftig (LC) av IUCN. Däremot minskar den lokalt i sitt utbredningsområde, främst på grund av habitatförstöring. Eftersom den är beroende av buskar och sly för skydd och näring försämras dess överlevnadsmöjligheter kraftigt när undervegetationen röjs. På grund av fragmentering av lämpliga habitat har arten minskat i norra Europa, exempelvis i England, Danmark och Sverige. Hasselmusen är fridlyst i Sverige. (källa)
  2. En bildemontering (bilkyrkogård) eller bilskrot är en plats där bilar och andra motorfordon dräneras från miljöfarliga vätskor och sedan plockas isär i sina beståndsdelar. Många av dessa begagnade delar säljs direkt till kunder över disk, men även över Internet. Det som inte går att sälja (till exempel ram och liknande) pressas ihop till små kuber eller platta paket. Dessa skickas sedan vidare till en fragmentering där de tuggas sönder till metallflis. Bilskrotar kallas ofta för bildemonteringar, skrotar eller demonteringar. Verksamma demonteringar måste i Sverige vara auktoriserade av länsstyrelsen i det län där bilskrotningen skall ske. Det finns cirka 150 stycken auktoriserade bildemonteringar i landet. (källa)
  3. Många bondeuppror har genom historien initialt visat sig vara en stark politisk faktor som utgjort ett reellt hot mot makthavarna. Eftersom upproren har en lokal karaktär, har deltagarna kunnat utnyttja geografiska och strategiska fördelar i terrängen för sitt försvar. Särskilt Nils Dackes uppror lyckades hålla ut länge tack vare att de hade kontroll över och kännedom om den småländska landsbygden, något Gustav Vasas trupper inte hade, vilket gjorde att hans knektar besegrades i skogarna. Upprorsrörelserna har däremot visat sig ha en kort tid som sammanhållande politisk makt, då dispyter mellan olika bondeledare och konflikter lett till fragmentering av rörelserna, vilket den hotande centralmakten inte varit sen att utnyttja för att slå ned upproret. (källa)
  4. Fragmentering (datateknik) – data som hör ihop finns inte samlat på disken. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.