Steg Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder steg, varianter, uttal och böjningar av steg

Steg synonym, annat ord för steg, vad betyder steg, förklaring, uttal och böjningar av steg.

Synonymer till steg

Hittade 2 varianter av ordet steg:

Vad betyder och hur uttalas steg

Steg uttalas steg och är ett substantiv -et; pl. steg.

Ordformer av steg

Singular

steg
obestämd grundform
stegs
obestämd genitiv
steget
bestämd grundform
stegets
bestämd genitiv

Plural

steg
obestämd grundform
stegs
obestämd genitiv
stegen
bestämd grundform
stegens
bestämd genitiv

Steg1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas steg

Steg uttalas steg se under stiga.

Ordformer av steg

steg se under stiga

Andra språk

Steg på Engelska

 • rose
 • step - dance step, build up the operation step by step, walk with a light step, a great step (stride) forwards
 • step - step

Hur används ordet steg

 1. Vitvarubolaget Whirlpool, som släppte sin rapport efter onsdagens stängning, steg 6, 8 procent. Bolaget väntar sig att resultatet för den nordamerikanska marknaden kommer att vara fortsatt stark. (källa)
 2. En person eller ätt kunde stiga i rang på olika sätt och låg- och högadel utgjorde på 1400-talet 0,5-2% av befolkningen i Europas större länder, varav högadel knappt en tiondel, och hälften av all jord i England tillhörde adeln. Genom sammanslagning av mindre riken vid arv eller giftermål kunde större bildas. Titlar gavs som belöning för krigstjänst för de styrande, och man köpte sig positioner med strategiska äktenskap, där man betalade skyhög hemgift för att ens dotter skulle få gifta sig med en högt rankad yngling. Ekonomiska medel kunde användas på olika sätt för att stiga i hierarkin, tillsammans med slughet och ibland fabricerade släkttavlor. Men genom duglighet steg t.ex. familjen de la Pole från fiskare till hertig på fem generationer, i William de la Pole, 1:e hertig av Suffolk. (källa)
 3. För att syntesisera adrenalin så låter man aminosyran Tyrosin oxidera till L-DOPA med tyrosin hydroxylas som katalysator. Sedan dekarboxyleras L-DOPA till dopamin med DOPA dekarboxylas som katalysator. Nästa steg är att oxidera dopamin till noradrenalin. Det sista steget är att metylera den primära aminen i noradrenalinet, vilket ger slutprodukten adrenalin. (källa)
 4. Adresskalendrar utgavs mer eller mindre regelbundet även för flera andra större svenska städer. Efter andra världskriget steg antalet telefonabonnemang kraftigt och en stor del av informationen i adresskalendrarna kunde därigenom även återfinnas i telefonkatalogerna. Adresskalendrarna fick därigenom efter hand mindre betydelse och upphörde att utkomma. (källa)
 5. Med gasturbin avses nästan alltid ett komplett aggregat inklusive gasgenerator. Detta består av en kompressor, en brännkammare och en turbin uppdelad i två steg: kompressorturbinen (om kompressorn är turbindriven) och kraftturbinen. Själva gasgeneratorn kan även utföras med kolvmotorer. (källa)
 6. Genetiken tillhandahåller viktiga verktyg som används i den moderna forskningen för att undersöka funktionen hos specifika gener, till exempel genom kartläggning av genetisk interaktion. I organismerna är den genetiska informationen vanligtvis lagrad i den kemiska strukturen hos specifika DNA-molekyler, som i sin tur finns i kromosomer. Arvsanlagen finns i oerhört långa molekyler, DNA, som vardera består av en kedja av nukleotider. Dessa kedjor sitter ihop parvis och bildar något som ser ut som en spiralskruvad stege. Nukleotiderna sticker ut åt sidan från vardera kedjan. I DNA används fyra olika nukleotider. De är olika långa, men matchar varandra kort mot lång, så att varje steg i stegen blir ungefär lika långt. Den ordningsföljd som nukleotiderna har i kedjan utgör den genetiska informationen. Det här är lite likt hur ordningsföljden mellan bokstäverna på en boksida gör att vi kan utläsa ett meddelande. (källa)
 7. Då det religiösa och historiska måleriet avtog under 1800-talet så sökte allt fler konstnärer inspiration från det vanliga människors vardagsliv. Realisterna, speciellt i Frankrike, tog ytterligare ett steg och förvånade folk genom att placera sina vardagsbilder på dukar i stort format, något som tidigare bara hade varit reserverat för konst med högre status. Detta bidrog till att höja genremåleriets status. (källa)
 8. Eftersom raketens sista steg inte behöver stå för de sista banförändringarna, då satelliten placeras i sin slutgiltiga omloppsbana, så kan raketen i praktiken skjuta upp tyngre satelliter till Geostationär omloppsbana. (källa)
 9. Under andra världskriget inrättade nazisterna omkring 1200 getton för judar, men även för romer. De var tyskarnas första steg att få kontroll över judarna genom att separera dem från den icke-judiska befolkningen. År 1942 påbörjades genomförandet av "den slutgiltiga lösningen" - judarna fördes över till förintelseläger och gettona avvecklades efterhand. De mest kända gettona låg i Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Białystok, Vilnius och Riga. (källa)
 10. Aducerjärn bildas genom värmebehandling av vitjärn. Detta sker i två steg. Det som skall åstadkommas är en omvandling av järnstrukturen så att ferrit, perlit och temperkol erhålls istället för perlit och cementit. Temperkol kallas grafiten i detta fall. Temperkol förekommer i detta fall som knutar vilket är det som skiljer aducerjärnet från gråjärnet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.