Parti Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder parti, varianter, uttal och böjningar av parti

Parti synonym, annat ord för parti, vad betyder parti, förklaring, uttal och böjningar av parti.

Synonymer till parti

Vad betyder och hur uttalas parti

Parti uttalas parti [-ti´] och är ett substantiv -et -er.

Parti betyder:

Ordformer av parti

Singular

parti
obestämd grundform
partis
obestämd genitiv
partiet
bestämd grundform
partiets
bestämd genitiv

Plural

partier
obestämd grundform
partiers
obestämd genitiv
partierna
bestämd grundform
partiernas
bestämd genitiv

Parti är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Parti på Engelska

 • part - area (stretch, piece) of woodland, a part of the book is complete
 • party - party group, party district (organization), opposition party, party with a majority, party leadership, party member, party congress, party leader, labour party, the biggest parliamentary party, the non-socialist parties
 • game - a game of chess
 • consignment - wholesale trade, a large consignment of men', s socks

Hur används ordet parti

 1. Högern, det var ett meningslöst parti längst ut på en kant som ingen brydde sig om. (expressen.se)
 2. Tidigare var kommunistpartiets generalsekreterare den vanliga titeln på den viktigaste ledaren i de östeuropeiska länder som hade kommunistiska regimer. Generalsekreteraren i Kinas kommunistiska parti har fortfarande denna titel. Tunga stats- och partiuppgifter kan också kombineras. Så var till exempel Hu Jintao generalsekreterare i Kinas kommunistiska parti från 2002 till 2012, och 2003-2013 även Folkrepubliken Kinas president. (wikipedia.org)
 3. Sovjetunionens nye ledare Michail Gorbatjov använde från 1985 glasnost som ett av flera slagord för sin nydanande politik. Gorbatjovs mål med glasnost var att sätta press på de konservativa medlemmar av Sovjetunionens kommunistiska parti, vilka motsatte sig hans strävan att omstrukturera den ryska ekonomin (perestrojkan). Han hoppades att de sovjetiska medborgarna skulle stödja och delta i perestrojkan genom öppenhet, debatt och deltagande inom olika områden. (wikipedia.org)
 4. Gruppledare är en person som är utsedd att leda/samordna arbetet i en grupp. Den som leder det politiska arbetet för ett parti i parlamentariska församlingar brukar ofta benämnas gruppledare. (wikipedia.org)
 5. Grönsiskan är en liten fink som mäter 12–13 cm, har ett vingspann på 20–23 cm och en vikt på ungefär 12 gram. Den har en kort, konisk och spetsig liten näbb. Stjärten är kort och kluven. Den adulta hanen är grön på ryggen och bröstet med gulgrön vingovansida med kraftiga svarta partier. Buken och undergrumpen är grågrön med svart vattring. Den har en svart strupfläck och hjässa. Den adulta honan och juveniler saknar dessa svarta partier och är överlag mer anonyma med ljust grågrön dräkt med mörk vattring. Dock uppvisar grönsiskan, på ovansidan vingen, i alla dräkter två ljust gulgröna vingband omgärdat av svarta partier, ljusgrön övergump, och den mörka stjärtbasens ytterkanter har också var sitt ljust gulgrönt parti. (wikipedia.org)
 6. Hattpartiet, hattarna, kallades ett politiskt parti som under frihetstiden innehade makten i Sverige under en längre tid. (wikipedia.org)
 7. Inom samhälls- och humanvetenskaperna innebär holism teorin att det existerar helheter som är självständiga enheter som inte endast är sina individualier. Enklare uttryckt kan till exempel ett politiskt parti inte enbart beskrivas som själva sammanslutningen av sina medlemmar. Att studera samhället från ett holistiskt perspektiv innebär att man använder en annan metod än vid ett individualistiskt perspektiv. Man beskriver exempelvis inte förlopp och grupper utifrån individerna bakom dem. (wikipedia.org)
 8. Enligt Nationalencyklopedin innebär högerextremism "förfäktandet av högerståndpunkter och värderingar som ligger utanför vad som är förenligt med politisk demokrati." Oxford English Dictionary definierar högerextremism som åsikter på den extrema högerkanten, kännetecknande för grupp eller parti som representerar eller uttrycker extrema högeråsikter. (wikipedia.org)
 9. Moderata samlingspartiet (M), vanligen Moderaterna, är ett liberalkonservativt politiskt parti i Sverige. Moderaterna är Sveriges näst största parti sett till antal mandat i riksdagen. Partiledare är sedan 1 oktober 2017 Ulf Kristersson. (wikipedia.org)
 10. ett vi-mot-dem-tänkande (folket mot eliten, svenskar [eller annan nationalitet] mot invandrare, land mot land, arbetande mot bidragstagare) grundat i argument om det "sunda förnuftet". Ett högerpopulistiskt parti anspelar på ett tänkt "gap" mellan makthavare och en majoritet av folket, och är allmänt skeptiskt till den representativa demokratin. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.