Stock Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stock, varianter, uttal och böjningar av stock

Stock synonym, annat ord för stock, vad betyder stock, förklaring, uttal och böjningar av stock.

Synonymer till stock

Vad betyder och hur uttalas stock

Stock uttalas stock och är ett substantiv -en -ar.

Stock betyder:

Ordformer av stock

Singular

stock
obestämd grundform
stocks
obestämd genitiv
stocken
bestämd grundform
stockens
bestämd genitiv

Plural

stockar
obestämd grundform
stockars
obestämd genitiv
stockarna
bestämd grundform
stockarnas
bestämd genitiv

Stock är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Stock på Engelska

 • log - log
 • stock - share capital

Hur används ordet stock

 1. En traditionell handhyvel består av en handtagsförsedd stock av hårt träslag, gärna bok. Stocken har försetts med ett speciellt utformat hål. I detta hål nedstickes stålet, som fasthålles i ett noga injusterat läge med hjälp av en kil. Den del av hyveln, som glider mot det som skall hyvlas, kallas sula. Äldre hyvlar saknade spånbrytare, ett stål som kan justeras i höjd mot själva hyvelns skärstål. Den enklaste varianten förs för hand över materialet varvid en kniv skär bort det översta lagret. En profilhyvel har knivar som kan bearbeta materialet till önskad form. Senare har stocken utförts i stål, och kilen (också i stål) har modifierats på olika sätt för att underlätta stålets exakta injustering. Pionjär inom området hyvlar av stål är USA-firman Stanley. För handhyvling med större kapacitet används elhyvlar med roterande kuttrar med knivar. Det finns även stationära maskiner såsom rikthyvel och planhyvel samt olika listhyvlar. För profilhyvling som tidigare utfördes för hand finns olika fräsmaskiner att tillgå. (källa)
 2. Gåt kallas den "käpp" eller vertikala styrlist som fogar samman stockarna vid ett fönster eller en dörr i en timmerbyggnad. Gåten sitter i ett gåtspår, som gjorts i varje stockände, som slutar vid dörr- eller fönsteröppningen. De avskurna stockändarna styrs av gåten som kan glida när stockarna sjunker och sammanpressas. Tappspåret urholkades över gåtens överända för att ge sjunkmån. (källa)
 3. Hakebössa är en benämning på de eldhandvapen och mindre kanoner som var i bruk från 1300-talet fram till 1500-talet. Namnet kommer av att pipan satt i lodrätt stock hake, avsedd att placeras framför en stock eller annat för att ta upp rekylen. (källa)
 4. Börsrally är en översättning av engelskans stock market rally. Börsrally innebär en tydlig uppgång i en marknad eller aktie. Kallas även hausse från franskans hausse, vilket betyder "förhöjning" eller "ökning" och är motsats till baisse. Hausse i överförd bemärkelse är något som snabbt blir populärt eller stiger i värde på kort tid. (källa)
 5. Enligt legenden hade detta plagg ursprungligen överlämnats till ordensgeneralen Stock av jungfru Maria, som personligen lovat att den som dog iklädd detta plagg inte skulle smaka den eviga elden. Dessa förespeglingar bidrog i betydande mån till karmeliternas framgångar, men uppammade också inom orden ett enastående övermod. Den alltmera slappnande kommunitetstukten framkallade också upprepade reformförsök, som gav upphov till olika kongregationer. (källa)
 6. Karvstock (från karva, skära, och stock) är en svensk benämning på ett matematiskt verktyg i äldre tid. En karvstock kunde vara ett stycke trä, vanligen i form av en fyrkantig stav eller pinne, avsedd att gör skåror eller hack för att hålla räkning på någonting. I England användes tallystavar under flera århundraden, som fungerade på ett liknande sätt som de svenska karvstockarna. (källa)
 7. Klove (virke) – en kluven stock. (källa)
 8. Koggen var vid tiden den nordeuropeiska främsta skeppskonstruktion. Genom Lübecks etablering vid mitten av 1100-talet och sammanslutningen av städerna i norra Tyskland till ett Hansaförbund, övertog Hansan en betydande stor roll när det gällde handeln över havet i norra Europa. För Hansan gällde det att göra skeppen så lastrymliga som möjligt för att stora vinster skulle kunna uppnås. De ursprungliga nordiska skeppen av vikingatyp var snabba och kunde gå in till grunda stränder, men var - med undantag av de så kallade knarrarna - inte byggda för att kunna ta en större mängd gods ombord. Med koggarna introduceras en helt ny skeppstyp i norra Europa. Vid byggandet av koggarna introduceras tekniken kravell i Skandinavien, tidigare utövad i bland annat Medelhavsområdet. Koggarna byggdes med kravell i botten för att över gå till sedvanlig bordläggning på klink i skeppets sidor. Skeppen byggdes också på ett helt annorlunda sätt än vad fallet var för vikingaskeppen. Sågen introducerades vid tiden, i stället för att klyva fram bordsplanken med en yxa ur en stock började man såga fram dessa ur stocken. Skeppens längd låg på drygt tjugo meter, de var breda och höga och lastdryga. En enda normalstor kogg kunde ta upp emot 80 ton last. Det behövdes ordentligt med lastutrymme. I bevarade räkenskaper för åren 1398–1400 infördes från Malmö till Lübeck 32.600, 27.800 respektive 29.100 stora tunnor med sill. Lübeck var endast en av många städer som Malmö vid tiden bedrev handel med. Dessa transporter med sill har dessutom skett under en begränsad period under tidig höst. (källa)
 9. Huggkubbe – en trästock som används för att få en arbetsyta för att skydda underlag och verktyg från skador. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.