Hämnd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hämnd, varianter, uttal och böjningar av hämnd

Hämnd synonym, annat ord för hämnd, vad betyder hämnd, förklaring, uttal och böjningar av hämnd.

Synonymer till hämnd

Andra språk

Hämnd på Engelska

  • vengeance, revenge, retaliation - punishment in return for an injury, slight, etc., act of vengeance, revengeful feeling, she wanted to take her revenge

Hur används ordet hämnd

  1. Anhängarna drev en konsekvent merkantilistisk politik och en aggressiv utrikespolitik. På programmet stod rikare statsunderstöd till rikets näringar i form av förskott, premier, och lättillgängliga och billiga banklån. Tullskyddet skulle förstärkas till nytta för den inhemska industrin och handeln. Sveriges ära och storhet skulle återställas, och det var nödvändigt att ta hämnd på Ryssland för olyckorna under stora nordiska kriget. (källa)
  2. Heder eller ära är ett antropologiskt och sociologiskt begrepp kopplat till social status, och handlar om andra människors uppskattning av andra familjer och släkter eller en människas personliga värde. Hederns syfte är att bevara ordningen i ett samhälle. Varje individ har ett mått av heder inom en grupp, och en grupp har också ett mått av heder inom en större grupp. Hedern förändras med personens handlingar - en handling som gynnar gruppen ökar individens heder, medan en handling som skadar gruppen också skadar personens heder. Den som förlorat sin heder riskerar att bli utstött ur gruppen och i värsta fall bli utsatt för hämnd, medan stor heder kan leda till makt och andra privilegier. Normen för vad som anses hedrande och vanhedrande varierar med tid och plats - till exempel har en ogift kvinnas kyskhet och en gift kvinnas trohet varit avgörande för hennes heder i många kulturer. (källa)
  3. Hämnd är en reaktiv eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning. Hämnd är ett vanligt motiv till privat och samhälleligt straff, antingen för att "bli kvitt" eller enligt principen om lex talionis. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.