Handel synonym, annat ord för handel, vad betyder handel, förklaring, uttal och böjningar av handel.

Synonymer till handel

Vad betyder och hur uttalas handel

Handel uttalas handel och är ett substantiv -n.

Handel betyder:

Ordformer av handel

Singular

handel
obestämd grundform
handels
obestämd genitiv
handeln
bestämd grundform
handelns
bestämd genitiv

Handel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Handel översättning

Engelska

commerce, trade, business
buying and selling, commercial activities, foreign trade, retail trade, drug traffic, trade agreement, balance of trade, shop employee, Sweden', s trade with China has increased
shop
flower shop, country shop

Hur används ordet handel

  1. Samtidigt visade en prognos från Svensk Handel så sent som maj att 11 000 butiker och därmed nära 50 000 jobb riskerar att försvinna i svensk detaljhandel fram till 2025. (va.se)
  2. Abdera var rikt, tredje rikast i förbundet, på grund av sin sädesproduktion och sin status som en huvudhamn för handel med Thrakiens inland och det Odrysiska riket. På grund av sitt välstånd blev staden regelbundet plundrad: av triballi år 376 f.Kr., Filip II av Makedonien 350 f.Kr., och senare även av Lysimachos, av seleukiderna, ptolemaierna och ännu en gång av Makedonien. År 170 f.Kr. belägrades och plundrades Abdera av romarna och Eumenes II av Pergamon. (wikipedia.org)
  3. En galär eller ett galärfartyg var en typ av fartyg som främst drevs med hjälp av åror. Den utvecklades av sjöfarande civilisationer kring Medelhavet och är först belagd runt 700-talet f.Kr. Galären var under en lång tid den vanligaste typen av krigsfartyg och användes i olika former ända in på början av 1800-talet i krig, handel och sjöröveri. Galären har funnits i en mängd olika former, men kännetecknas av ett långsmalt, grundgående skrov och lågt fribord. Så gott som alla typer av galärer hade även segel som kunde användas när vindriktningen var fördelaktig, men den var främst beroende av muskelkraft för att färdas. Tack vare sina åror kunde galärer färdas oberoende av vind och strömmar och var mycket manövrerbara. (wikipedia.org)
  4. Under vikingatiden blev Gotland ett av norra Europas rikaste områden. Gutniska handelsbönder, så kallade farmän bedrev omfattande och långväga handel mellan Väst- och Östeuropa. Gutniska bönder hade ett eget handelsfaktori i Novgorod, kallat Gutagård och ett i London. Bland annat hade gutarna i praktiken monopol på handeln med gråverk (ekorrens vinterpäls), som var mycket eftertraktad av kungahusen i hela Europa, och flera andra varor från österled bland annat bivax. Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal (guld-) och silverskatter (över 700 har hittats) som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden – fler än i något annat område i världen. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67 kilogram och är världens största vikingatida silverskatt. Ytterligare ett tecken på gutarnas rikedom är de 95 stenkyrkor (med prästgårdar och ofta kastaler) som gutarna uppförde och gradvis utvidgade från 1100-talet och 200 år framåt. 92 av kyrkorna är fortfarande i bruk. (wikipedia.org)
  5. Partihandel, grosshandel eller grossistverksamhet är handel med stora volymer av varor så kallade varupartier. Partihandel företas framförallt av partihandlare mellan tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Handeln sker inte till enskilda konsumenter. (wikipedia.org)
  6. Gränshandel är handel som sker över gränsen till andra länder. Oftast används ordet när privatpersoner gör det för att dra nytta av skillnader i moms, skatt och andra faktorer som styr priset. Mängden gränshandeln varierar därför över tid eftersom skillnader i valutor och pris påverkar hur mycket en person tjänar på att handla i ett annat land. (wikipedia.org)
  7. Historiskt har många länder gett ut guldmynt för högre myntvalörer medan de lägre varit silver- och kopparbaserade. Numera dominerar oädla metaller i mynten som används i daglig handel, exempelvis "nordiskt guld". Bland kända guldmynt kan nämnas dukater, schweiziska guldfranc, brittiska guinea, spanska doblón samt amerikanska Eagle. (wikipedia.org)
  8. Sverige hade från att de första mynten började präglas runt år 1000 huvudsakligen silvermyntfot, då guldmynt som präglades i Sverige var främst tänkta att kunna användas i internationell handel. Daler infördes 1534 och var cirkulationsmynt eller utrikeshandelsmynt i många olika varianter till 1872, bland annat som riksdaler och daler silvermynt. På 1620-talet började man även mynta kopparmynt, vilka dock snart sjönk i värde vilket ledde till bimetallism och en separat kopparmyntfot. Från 1745 hade Sverige också en för stor sedelutgivning, något som gjorde dem oinlösbara och i praktiken ledde till en separat pappersmyntfot. Efter en myntrealisation 1777 övergick Sverige till silvermyntfot. (wikipedia.org)
  9. Gårdfarihandel, försäljning, ursprungligen av egna hemslöjdsalster, under färder i främmande bygder. Denna form av handel, som förekom i Sverige redan under medeltiden, började som en binäring till jordbruket men blev i vissa fall med tiden en betydelsefull näringsgren. Mest känd är den handel som utgick från Sjuhäradsbygden i Västergötland, men även från övre Dalarna spreds hemslöjdsalster över stora områden. (wikipedia.org)
  10. I Romerska riket bedrevs en omfattande handelssjöfart, bland annat via Roms hamnstad Ostia. Genom att Medelhavet var ett romerskt innanhav under en lång tid kunde man begränsa förekomsten av pirater. De oroliga sekel som följde Romarrikets fall ledde till en nedgång i sjöfarten. På 1300-talet uppkom autonoma stadsstater i norra Italien som var beroende av handel. Sjöfarten var nära sammankopplad med de första bankerna och försäkringsbolagen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Handel Synonymer Betyder Uttal

Populärast: