Harmonisk synonym, annat ord för harmonisk, vad betyder harmonisk, förklaring, uttal och böjningar av harmonisk.

Synonymer till harmonisk

Vad betyder och hur uttalas harmonisk

Harmonisk uttalas harm|on|isk [-mo´-] och är ett adjektiv -t -a.

Harmonisk betyder:

Ordformer av harmonisk

Böjning (i positiv) harmonisk en ~ + subst. harmoniskt ett ~ + subst. harmoniska den/det/de ~ + subst. harmoniske den ~ + mask. subst.

Harmonisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Harmonisk översättning

Engelska

harmonic

Hur används ordet harmonisk

  1. En harmoni är i musikteori ett antal toner som klingar samtidigt, enligt ett regelbundet rytmiskt mönster, eller som av något annat skäl uppfattas som enhetliga. Det kan också syfta på hur sådana klanger påverkar musiken och varandra, i den betydelsen används ofta benämningarna harmonik eller harmonisk gestaltning. En mer specifik variant av den första betydelsen är ackord. Harmoniken brukar beskrivas som musikens "vertikala" plan, eftersom samtidigt klingande toner står under varandra i notsystemet, och är ett av de musikaliska grundelement som studeras i musikteorin. Den grenen av musikteorin kallas harmonilära.
  2. Harmonik är beroende av uppbyggnad och utveckling. I varje harmoni finns ett mått av inneboende spänning, eller vilja att leda till en ny harmoni. I varje följd av harmonier finns dessutom ett mått av framåtdrivande kraft. Varje musikalisk beståndsdel, vare sig det är en fras, sektion, vers, eller ett helt stycke innehåller ett stegrande och avtagande av harmonisk spänning och/eller rörelse. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Harmonisk Synonymer Betyder Uttal