Lugn Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder lugn, varianter, uttal och böjningar av lugn

Lugn synonym, annat ord för lugn, vad betyder lugn, förklaring, uttal och böjningar av lugn.

Synonymer till lugn

Vad betyder och hur uttalas lugn

Lugn uttalas lugn och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av lugn

Böjning (i positiv) lugn en ~ + subst. lugnt ett ~ + subst. lugna den/det/de ~ + subst. lugne den ~ + mask. subst. Komparation lugnare en/ett/den/det/de ~ + subst. lugnast är ~ lugnaste den/det/de ~ + subst.

Lugn är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Lugn på Engelska

 • calm - a quiet street, the sea lies smooth and still
 • self-possessed - a composed voice
 • calm
 • composure - maintain self-control

Hur används ordet lugn

 1. En del individer vistas nästan ständigt ovanför skogsområdet, medan flertalet även under sommaren uppehåller sig i nämnda skogsbälte. Vid dagens början beger sig gemsen på bete och klättrar då nedåt. Förmiddagen använder den till att i lugn och ro idissla. Vid middagstiden klättrar den långsamt uppåt, vilar ånyo på eftermiddagen, betar ännu en gång mot aftonen och lägger sig efter skymningens inträde till vila på något väl skyddat ställe. (källa)
 2. Grundlagsfrågan debatterades under 1950- och 60-talen. Många ansåg att det inte fanns anledning att ändra den dåvarande regeringsformen, eftersom den hade fungerat utan problem hittills och utvecklingen mot demokrati och parlamentarism hade varit lugn och lyckosam. Andra ansåg att det var en brist att regeringsformen i sin ordalydelse fortfarande stadgade en maktdelning av ett slag som inte längre var aktuell, medan parlamentarismen endast byggde på den konstitutionella praxis som hade utvecklats under 1900-talet. En tidigare utredning, Författningsutredningen, hade lagt fram sitt slutbetänkande 1963 (1963:16-18) men hade inte varit enig. I dess slutbetänkande fanns därför både ett förslag med en enkammarriksdag och ett förslag med en tvåkammarriksdag. (källa)
 3. Grötlunken är en gemensam vandring i lugn takt efter kvällsmåltiden, vilken på en hälsobrunn tidigare bestod av gröt med katrinplommon. Idag förknippar folk begreppet kanske mest med Medevi, men grötlunken finns även på annan ort, antingen tillfälligt såsom i Steneby , eller regelbundet som till exempel Duvkällan och Sätra brunn, där traditionen är belagd från åtminstone 1801 . Från Sätra lär den under 1860-talet ha importerats till Medevi, där man gick en dryg kilometer varje kväll med brunnsorkestern i täten. Dagsbesökare var lika välkomna som de inackorderade brunnsgästerna, och lunken omfattade såväl första- och andra-klassgäster som de medellösa. (källa)
 4. Vid behov skrivs kvinnan in på sjukhus då övervakning i svåra fall behövs dygnet runt av både kvinnans och fostrets tillstånd. Sjukhusvården består av lugn och vila, blodtryckssänkande läkemedel, vätskekontroll samt övervakning av blodflödet genom moderkakan och navelsträngen till fostret. Fostrets tillväxt kontrolleras med ultraljud och dess hälsa med CTG. (källa)
 5. Inom löpning kan man till exempel jogga lugnt i 50 meter och sedan springa så snabbt man orkar 50 meter för att sedan jogga ytterligare en sträcka och så vidare. En löparbana lämpar sig bra för intervallträning eftersom det där är lätt att kontrollera distansen. En del förespråkar att man istället för en viss distans som mått använder sig av en given tid, exempelvis löpning 1 minut, lugn jogg en minut och så vidare. Intervallträning kan också utföras uppför korta eller längre backar (kallas då backträning alternativt backintervaller), med lätt jogg eller gång tillbaka nerför backen som lågintensiv del. Observera att det är viloperioderna, oavsett om de består av stillastående, gående, eller lugnare löpning/jogg som är själva intervallerna, och som givit sitt namn åt denna typ av träning. Man skjuter alltså in intervaller av vila mellan belastningen under själva passet. (källa)
 6. Saelt Marae, vanligen kallad "Yak Face" av befolkningen i Jabba the Hutts hov, är en storväxt, gänglig medlem av rasen Yarkora, med buskig vit mustasch och ett jaklikt utseende. Han är ganska lugn och har ibland hamnat i konversationer med sådana som Ree-Yees. Han håller sig ofta i bakgrunden. (källa)
 7. Kisse (original Tabby), är en av figurerna i Kalle Ankas universum - Kalle Ankas katt. Kisse skapades samtidigt som Knase Anka, i serier av Dick Kinney och Al Hubbard under mitten av 1960-talet. I dessa serier hade Kalle kommit att utvecklas till en ganska stillsam Medelsvensson, som plågades av den energiske kusin Knase. Kisse längtar om möjligt ännu mer än Kalle efter lugn och ro, och hans införlivande i serierna var med största sannolikhet ett dramaturgiskt knep - en tydlig motpart till Knase. (källa)
 8. Brevet framlämnades till kungen vid det riksmöte han anordnat i Västerås maj 1525. Där lyckades han dock få alla närvarande parter att lova honom tro och lydnad. Han begav sid därefter till Kalmar med storm intog Kalmar slott från Berend von Melen. Under tid hade Norbys krigståg i Skåne blivit genom danska trupper tillintetgjort. Gustav Vasa hade tidigare skickat ett brev där han i lugn ton förklarade bakgrunden till sitt agerande, och förklarade att om de ville överlämna Peder Jakobsson till honom och visa sig som trogna undersåtar skulle han verka för deras bästa. Sedan han återkommit till Stockholm från Kalmar åkte han i oktober upp till Stora Tuna socken, där han höll ett möte med dalkarlarna. Oron var nu betydligt stillad. Vid mötet framgick det att det verkade vara i Mora socken som oron varit som störst. Mora kyrkoherde mäster Jakob hade kallats till mötet men uteblivit, vilket av kungen togs som bevis för att han hörde till förrädarnas parti. Moraborna vädjade förgäves efter att få behålla sin kyrkoherde, men kungen var obeveklig och denne tog tillfället i akt att fly till Norge. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.