Stilla Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stilla, varianter, uttal och böjningar av stilla

Stilla synonym, annat ord för stilla, vad betyder stilla, förklaring, uttal och böjningar av stilla.

Synonymer till stilla

Andra språk

Stilla på Engelska

 • calm, quiet, still - a calm evening, say a silent prayer
 • still - still, silent, quiet, stationary, the factory stood quite still after the accident, she cannot sit still
 • alleviate, sooth, allay - ease (soothe) the pain

Hur används ordet stilla

 1. Gaffelantilopens utbredningsområde ligger mellan Saskatchewan och mellersta Mexiko, Missouri och Stilla havet. Den uppehåller sig i huvudsak på slätterna och undviker skogar och bergstrakter. Ändå hittade man individer i regioner 3 300 meter över havet. (källa)
 2. En storstrejk är en arbetskonflikt (strejk) där nästintill alla arbetstagare inom ett större geografiskt område helt lägger ner arbetet. Vid en generalstrejk lägger alla arbetstagare ner arbetet och landet står stilla. Sverige har haft en generalstrejk vid ett tillfälle: Storstrejken i Sverige 1909. (källa)
 3. Dess utbredning sträcker sig ifrån nordligaste Atlanten från Nordnorge, Islands sydkust, Grönlands sydspets och södra Newfoundland i norr till Godahoppsudden och södra Sydamerika i söder. Den går in i Skagerack och är en tillfällig besökare i svenska vatten, där den dock ej förökar sig. Den går sällsynt in i västligaste Medelhavet. I Stilla havet förekommer den från norra Japan och södra Kanadas kuster i norr (sällsynt ända från Alaskas sydkust) till södra Australien och södra Sydamerika i söder. (källa)
 4. Mineralullen har låg skrymdensitet genom att den till största delen består av luft. Genom att luften hålls stilla, ger mineralull god värmeisolering. Eftersom luften ska hållas stilla är det viktigt att isoleringen skyddas mot tryckskillnader som skulle kunna leda till att kall luft eller heta brandgaser strömmar genom mineralullen. Där den inte är inbyggd på annat sätt kan vindskydd av t.ex. träfiberskivor, papp eller papper behöva ordnas. Eftersom skrymdensiteten är låg blir värmekapacitiviteten låg d.v.s. det går inte åt mycket värme/kyla för att värma/kyla ullen och ändringar i utomhustemperaturen kan därför slå igenom relativt fort inomhus även om byggnaden är väl isolerad vilket kan synas som en paradox, men alltså beror på att kvoten mellan värmeledningsförmåga och den volymetriska värmekapacitiviteten (denna kvot kallas termisk diffusivitet) inte är låg. (källa)
 5. Strömmen är namngiven ur tron att den hade sitt ursprung i Mexikanska golfen. Av alla havsströmmar är denna bland de mest undersökta och välkända där dess upptäckt sträcker sig ända bak till 1500-talet när spanska sjöfarare började utnyttja den för att underlätta sjöfärderna från Västindien till Europa. Uppkomsten och drivkraften för Golfströmmen var länge oklar fram till 1948 när den första accepterade förklaringen gavs. Den kom från den amerikanske oceanografen Henry Stommel. I alla oceaner finns globala strömvirvlar och för dom är det gemensamma en assymmetri och intensifiering på virvelns vänstra sida. Kuroshio i Stilla havet och Somaliströmmen i Indiska oceanen är exempel på motsvarigheter till Golfströmmen. Stommel visade att jordens rotation påverkade strömmarna (Corioliskraften) och därmed intensifieringen som ökade när man går från ekvatorn mot polerna. (källa)
 6. I övre käken finns mer än 300 barder som vanligtvis är upp till 4 m långa (längsta barden var 5,8 m lång). Med sina två blåshål skapar den en V-formig utblåsning. Mer än 90% av beståndet lever i norra delar av Stilla havet och bara 10% i Atlanten. Detta beror troligen på den tidigare jakten. (källa)
 7. Guanofosfat kom huvudsakligen från öarna i Stilla havet men befintliga lager är nu uttömda. (källa)
 8. Till sitt levnadssätt är guldbaggarna blombesökare, som i hetaste solgasset flyger omkring, men vid mulen väderlek sitter trögt stilla på den blomma eller blomsamling på vilken de slagit sig ner. De äter företrädesvis frömjölet och ståndarna, men även kronbladen. Dock lockas de, liksom så många andra insekter, även av utsipprande trädsaft, och vissa tycks till och med uteslutande hämta sin näring därifrån. Larverna lever i multnande trä, några även bland multnande stackmaterial i myrstackar. När dessa skalbaggar känner sig hotade avsöndrar de från bakdelen en gulvit illaluktande vätska som försvar. (källa)
 9. Gärsen påträffas i Skandinavien och större, västligare delen av Norge. Vidare finns den söderöver till Frankrike och österut till Kolymafloden i Sibirien (Nielsen–Svedberg anger dock att det östliga utbredningsområdet sträcker sig ända till Stilla havet). Den har nyligen inplanterats i Övre sjön och Michigansjön i USA, dock med mindre lyckat resultat eftersom den, speciellt, konkurrerar med den inhemska gula abborren. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.