Heltidsstuderande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder heltidsstuderande, varianter, uttal och böjningar av heltidsstuderande

Heltidsstuderande synonym, annat ord för heltidsstuderande, vad betyder heltidsstuderande, förklaring, uttal och böjningar av heltidsstuderande.

Vad betyder och hur uttalas heltidsstuderande

Heltidsstuderande uttalas hel|tids|stud|er|ande oböjligt och är ett adjektiv; ofta och är ett substantiverat.

Ordformer av heltidsstuderande

Böjning (i positiv) heltidsstuderande en/ett/den/det/de ~ + subst.

Heltidsstuderande är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet heltidsstuderande

  1. Syftet med Tekniska institutet, som startades av Gustaf Goldkuhl, var att ge elever, som endast hade genomgått folkskola, men hade flera års yrkeserfarenhet, möjlighet att avlägga en lägre ingenjörsexamen. Det första året var institutet belägen på Vasagatan 9, därefter flyttade till Mäster Samuelsgatan 19 och 1939 till Nybrogatan 8. Skolan hade både dagskola för heltidsstuderande och en aftonskola för deltidsstuderande och finansierades från början helt av elevavgifter. (källa)
  2. Högskolan på Åland är Ålands enda högskola. Skolan ligger i Mariehamn på Åland. Idag har man cirka 550 heltidsstuderande på högskolenivå och de studerande kommer främst från Åland, Svenskfinland och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 60 personer. Landskapet Åland är huvudman för högskolan. (källa)
  3. Helårsstudent, hst, och helårsprestation, hpr, är prestationsbaserade måttenheter för utbildningsvolym vid högskolor och universitet i Sverige, och används som grund för att bestämma ersättningens (det statliga utbildningsanslagets) storlek för respektive lärosäte. En helårsstudent motsvarar en student som är inskriven för heltidsstudier under ett läsår, medan en helårsprestation motsvarar en student som uppnår godkända resultat för ett läsårs heltidsstudier, med nuvarande system 60 högskolepoäng. För en inskriven heltidsstuderande som presterar 60 högskolepoäng erhåller högskolan således 1,0 hst-ersättning + 1,0 hpr-ersättning. Ersättning utgår inte vid poänggivande uppdragsutbildning, som betalas av företag, och inte heller vid undervisning för icke-europeiska gäststudenter som antas efter 1 juli 2011. Då kan istället en studieavgift tas ut. (källa)
  4. Tidigare avvek den svenska definitionen av arbetslösa från ILO:s (International Labour Organization) definition. Den 31 maj 2007 beslutade regeringen i enlighet med budgetpropositionen att upphäva 1986 års regeringsbeslut avseende definitionen av begrepp i arbetskraftsundersökningarna. Sedan oktober 2007 klassificeras heltidsstuderande (inklusive deltagare i arbetsmarknadsåtgärder) som sökt och kunnat arbeta som arbetslösa. Regeringens beslut om att följa ILO:s definition och EU-anpassningen 2005 betyder att AKU nu uppfyller både nationella och internationella krav på statistiken. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.